Coffee Break 29-11-2021

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • Door de nieuwsberichten die eind vorige week opdoken over een nieuwe variant van het coronavirus doken de grondstoffenprijzen lager en daalden de inflatieverwachtingen. Aandelenkoersen daalden sterk.
 • Jerome Powell is door de Amerikaanse president Biden officieel voorgedragen voor zijn tweede ambtstermijn als voorzitter van de Fed, terwijl gouverneur Lael Brainard als vicevoorzitster zal fungeren. Verwacht wordt dat de Senaat deze benoemingen zal bekrachtigen.
 • Uit de notulen van de Fed van november bleek bezorgdheid over de inflatie en de bereidheid om het beleid "sneller dan de deelnemers thans verwachten" te verkrappen.
 • In Duitsland hebben de Sociaaldemocraten, de Groenen en de Vrije Democraten ingestemd met een nieuwe regering. Kanselier Merkel zal opgevolgd worden door Olaf Scholz in de week van 6 december.

 

KOMENDE WEEK

 • In december staat ons nog een erg drukke periode te wachten, want beleggers zullen de potentiële gevolgen evalueren van nieuwe beperkingen, waaronder een inreisverbod, die opnieuw werden ingevoerd als gevolg van een nieuwe COVID-19 variant.
 • Het Amerikaanse banenrapport zal worden bekendgemaakt. De vorige wekelijke aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen zijn sterk gedaald, wat ons een idee geeft van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Bedrijven hebben moeite om hun werknemers te behouden en nieuwe werknemers te vinden.
 • Het debat over groei en inflatie zal worden voortgezet wanneer de PMI's voor de verwerkende nijverheid en de dienstensector wereldwijd enig licht op de activiteit zullen werpen. In de eurozone zullen de voorlopige CPI-schattingen voor november worden vrijgegeven.
 • De voorzitter van de Amerikaanse Fed, Powell, zal getuigen voor commissies van het Congres, terwijl tegelijkertijd de OPEC+-landen zullen bijeenkomen om te beslissen over een productieverhoging die in januari gepland staat.

BELEGGINGSCONVICTIES

 • Kernscenario
  • We zien nog steeds opwaartse en neerwaartse risico’s voor risicovolle activa.
  • Enerzijds is ons basisscenario dat het economisch herstel zich zal doorzetten, en nog bijlange niet aan het einde van de cyclus is gekomen (bbp +4,3% in de VS en in de eurozone in 2022, +5,5% in China). Dankzij soepele financiële condities en voorzichtige centrale banken zal ‘TINA’ de komende maanden het devies blijven, wat aandelen onderstut.
  • Anderzijds kan de hardnekkige inflatiedruk ervoor zorgen dat de financiële condities bruusker worden verstrakt, wat een voortijdige krimp kan veroorzaken. Hoewel dit niet ons basisscenario is, kunnen we ons voorstellen dat een dergelijke anticipatie aanleiding kan geven tot meer volatiliteit en correctiefasen op de aandelenmarkten.
  • We moeten onze weg vinden tussen positieve en negatieve aandelenrisico’s omdat de volatiliteit sinds september in de lift zit.
  • Naast de ongerustheid over de Omicron -variant denken we dat we op middellange termijn nog steeds in een gunstige omgeving zitten voor niet-Amerikaanse aandelen, valueaandelen en -activa (banken) en kortlopende vastrentende beleggingen.
 • Risico's
  • De besmettingen met het coronavirus door de delta- en Omicron-variant en de lagere temperaturen op het noordelijk halfrond zetten het risico van economische beperkingen die dan weer verstrengd en dan weer versoepeld worden, in de verf. Het muterende coronavirus moet uiteindelijk endemisch worden, aangezien de immuniteit niet stabiel is en er daarom permanent en voluit moet worden ingezet op de vaccinatiecampagne.
  • Er zijn talrijke bottlenecks aan de aanbodzijde, en die zullen langer duren dan verwacht. Overal zijn de voorraden laag, en de bottlenecks wegen op de output in de verwerkende nijverheid. Er is een gebrek aan grondstoffen, halfgeleiders en arbeidskrachten.
  • De inflatoire druk is hieraan te wijten: zo hebben er energieprijzen in Europa een recordhoogte bereikt.
  • De groei van de bedrijfswinsten kan worden gefnuikt door een vertragende economische groei of productieonderbrekingen, die veroorzaakt worden door een extreme situatie van aanbodbeperkingen.

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

Risicovolle activa bevinden zich in een evenwichtige context met een verslechterende nieuwsstroom over het coronavirus en gemengde economische cijfers, die wijzen op hoge inflatiedruk. Na een uitgesproken vertraging wordt verwacht dat de groei zowel in de VS als in China weer zal aantrekken. Dankzij de verbetering in de gezondheidstoestand zouden veel niet-Europese economieën weer moeten kunnen opengaan, terwijl de consumptie op peil zou moeten blijven door opgepot spaargeld en de sterke steun van de overheden. Terwijl de inflatie waarschijnlijk hoog zal blijven, kan de groei positief verrassen. Strengere maatregelen in Europa kunnen echter stokken in de wielen steken van het herstel.

 

ALGEMENE ACTIVASTRATEGIE

We verwachten ons aan een meer zijdelings evoluerende fase, waarin de volatiliteit mogelijk kan oplopen, vooraleer we een duidelijker richting inslaan en de groei opnieuw aantrekt. We zijn neutraal voor aandelen na zeer sterke prestaties sinds begin dit jaar, en gelet op het evenwicht tussen positieve en negatieve risico’s. Die laatste krijgen de afgelopen dagen de bovenhand.

 1. We hebben een blootstelling aan activa die van de heropleving / het herstel na COVID-19 profiteren
  We zijn neutraal in aandelen, onderwogen in obligaties, met een voorkeur voor aandelen van buiten de VS, en dan vooral voor Latijns-Amerikaanse aandelen en Chinese A-aandelen.
  We zijn onderwogen in overheidsobligaties en handhaven een korte duratie. We concentreren ons op de bron met de hoogste carry, namelijk groeilandobligaties. We blijven neutraal ten aanzien van Amerikaanse en Europese investmentgrade obligaties. We hebben een positie in de NOK.
 2. Positief voor Smallcaps
 3. Positief voor Wereldwijde Banken
 4. Positief voor langetermijngroeithema’s
  Milieuoplossingen, digitalisering en gezondheidszorg zijn onze sterkste thematische convicties omdat ze een sterk groeipotentieel hebben.

 

ourpositioning_NL.jpg