Coffee Break 26-7-2021

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • De ECB beraadde zich over haar monetaire beleid en veranderde haar positie in “verruiming voor langere tijd”, waarbij ze een hogere vereiste drempel voor een verstrakking instelde. De centrale bank zou haar beleid verstrakken als:
  • de inflatie “veel eerder dan het einde van haar projectiehorizon” op 2 % zou aanbelanden;
  • in haar ogen de “onderliggende inflatie voldoende vooruitgegaan was”.
 • De OPEC en hun bondgenoten kwamen overeen om de olieproductie te verhogen en de capaciteit die bij het begin van de pandemie was verlaagd, geleidelijk weer op te bouwen.
 • Het aantal inschrijvingen als werkloze in de VS steeg vorige week tot 419.000, veel meer dan de verwachtingen van de consensus (350.000). De toename was hoofdzakelijk te wijten aan de auto-industrie. Problemen met seizoensaanpassingen door de pandemie verklaren mogelijk ook een deel van dat verrassende cijfer.
 • De eerste samengestelde PMI voor de eurozone klom in juli van 59,5 naar 60,6, het hoogste cijfer sinds juli 2000. De verdere versoepeling van de beperkingen tegen COVID-19 gaf de diensten immers een boost.

 

KOMENDE WEEK

 • De vrees voor een nieuwe golf van besmettingen kan toenemen en beïnvloedde het ondernemersvertrouwen, omdat het aandeel van de deltavariant wereldwijd is gestegen van 10 % naar 90 % van de gevallen in 6 weken tijd.
 • De Amerikaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman ontmoet de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi in China. Beide ministers effenen zo het pad voor een mogelijke ontmoeting tussen Joe Biden en Xi Jinping later dit jaar.
 • De vergadering van het FOMC vormt wellicht het hoogtepunt van deze week.
 • De Olympische Spelen in Tokio gaan hun eerste wedstrijdweek in. Er wordt steeds meer gevreesd dat de verspreiding van de deltavariant het vlotte verloop van het evenement zal verstoren.
 • Google, Apple, Amazon en Facebook maken hun bedrijfsresultaten allemaal op 30 juli bekend.

BELEGGINGSCONVICTIES

 • Kernscenario
  • Het economische herstel zet waarschijnlijk door in 2022 dankzij de aanhoudende overheidssteun en de voorzichtige centrale banken. De geïndustrialiseerde landen zijn nu over het hoogtepunt van hun vaccinatiecampagnes, economische indicatoren, liquiditeit en overheidssteun. Ze gaan over naar een fase van nog altijd sterke maar meer gedifferentieerde economische groei.
  • De risico-rendementsverhouding lijkt de komende weken minder aantrekkelijk, tot we een duidelijkere, positievere richting zien. De deltavariant brengt de groei mogelijk in gevaar.
  • Naar onze mening is die context nog altijd gunstig voor niet-Amerikaanse aandelen, waardeaandelen en activa die beschermen tegen de inflatie en hogere rentes (banken, grondstoffen).
  • In de VS worden meer uitgaven en meer belastingen verwacht. De extra uitgaven duwen de rentes misschien omhoog, terwijl de nakende verstrakking in de komende maanden zal worden aangekondigd.
  • In Europa veronderstelt ons centrale scenario een terugkeer naar groei tegen eind 2021 en een doorvoering van het Next Generation EU-plan tijdens het tweede halfjaar. Uit de economische indicatoren blijkt nog altijd dat er een kloof tussen de diensten en de industrie blijft, waarbij die laatste de wereldwijde economische heropleving begint te verwerken. Niettemin lijken de huidige waarderingen duur, vooral die van kleine bedrijven in vergelijking met grote kapitalisaties.
 • Blik op de markt
  • De mededelingen van de centrale banken en de snelheid waarmee de nominale rentes zullen worden verhoogd, zullen de resultaten en de volatiliteit van de financiële markten tijdens de volgende fase bepalen.
  • De markten hebben de forse ‘automatische’ opleving na de pandemie goed verrekend, zoals blijkt uit de sterke prestaties van de cyclische waarden. De rendementen worden nu naar verwachting positief, maar lager.
  • De stemming en de positionering van beleggers zijn hersteld van de crisisniveaus en de recente door de Fed veroorzaakte volatiliteit, maar zijn niet gemakzuchtig of extreem.
  • We blijven bij onze voorkeur voor niet-Amerikaanse aandelen en blijven ons indekken tegen hogere rentes en inflatie. We kopen Europese en Amerikaanse banken, Amerikaanse kleine en middelgrote bedrijven, en hebben een blootstelling aan de NOK.
  • Tegelijk behoudt onze kernportefeuille de sterkste thema's en landen.
 • Risico's
  • Het duel tussen het virus en de vaccins. De plotse stijging van het aantal besmettingen door de deltavariant maakt duidelijk dat economische beperkingen langer kunnen duren dan aanvankelijk gedacht. Het muterende coronavirus wordt wellicht endemisch, want de immuniteit is niet stabiel en vereist dus een constante en volledige toewijding aan de vaccinatiecampagne.
  • Een ongecontroleerde stijging van de obligatierentes. Sommige Amerikaanse indicatoren wijzen al op een sterkere arbeidsmarkt. Als dat zichtbaar wordt in de volgende werkgelegenheidscijfers, kunnen zowel de reële als de nominale rentes stijgen.
  • Moeilijkheden langs de kant van het aanbod. Bedrijven hebben gewaarschuwd voor de moeilijkheden die ze ondervinden bij het aanwerven van mensen en bij de opbouw van hun voorraden om de oplevende vraag te beantwoorden. Als die situatie te lang duurt, leidt ze mogelijk tot meer prijsstijgingen zonder hogere groei, waardoor de marges onder druk komen te staan.
  • Geopolitieke spanningen. De spanningen tussen enerzijds China en/of Rusland en anderzijds de VS staan op de agenda, zoals blijkt uit de toppen van de G7 en de NAVO.
  • De politieke onzekerheid. De sociale kloof tussen de verliezers en winnaars van de gezondheidscrisis groeit, en in meerdere landen worden de komende twaalf maanden verkiezingen georganiseerd. Het eerste land is Duitsland, dat in september een nieuw parlement kiest.


RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

Na een levendig eerste kwartaal dankzij de hoop op een einde van de gezondheidscrisis, de positieve resultaten van aandelen, de negatieve resultaten van obligaties en de sterke prestaties van waarde- en cyclische aandelen toonden de beleggers minder convictie in het tweede kwartaal. De Amerikaanse rentevoeten hadden op 30 maart hun piek bereikt, en zowel aandelen als obligaties boekten veel lagere positieve rendementen tijdens het tweede kwartaal.
Op basis van onze vaststellingen uit het verleden verwachten we nu positieve maar lagere rendementen, met een veel grotere gevoeligheid voor de evolutie van de obligatierentes en hoge waarderingen voor riskante activa. Vlak voor de zomer verwachten we een meer stabiele fase en een eventuele toename van de volatiliteit, waarna we een duidelijker richting zien en een verderzetting van de reflatoire omgeving. In dat klimaat hebben we winst genomen op onze Europese overweging. We zijn nu neutraal ten aanzien van Europa en dus neutraal ten aanzien van aandelen. Verder hebben we deels winst genomen op grondstoffen, want de OPEC+ zullen de olieproductie optrekken terwijl de onzekerheden rond de verspreiding van de varianten van het coronavirus op korte termijn op de vraag kunnen wegen.
We dekken ons nog altijd in tegen hogere rentes en de inflatie via enkele beschermende derivaten. We hebben diverse mogelijke katalysatoren (de deltavariant, toeleveringsproblemen ...) voor een correctie van de aandelenmarkten geïdentificeerd die we kunnen benutten in de loop van de zomer.

 

ALGEMENE ACTIVASTRATEGIE

 • We verwachten een meer stabiele fase met een eventuele toename van de volatiliteit, waarna we een duidelijker richting zien en een verderzetting van de reflatoire omgeving. We zijn neutraal in aandelen en onderwogen in obligaties.
  • Bij de aandelen zal de impact van de pandemie afnemen, en naarmate landen de crisis achter zich laten, leven hun economieën wellicht op om verder te groeien. De coronacrisis heeft mogelijk weinig gevolgen voor het groeipotentieel van economieën op lange termijn en moedigt zelfs versnelde productiviteitswinsten aan. De wederopbouw na de pandemie impliceert dat de groei misschien anders zal zijn, met minder globalisering en een groenere en eerlijkere groei, maar ze betekent mogelijk ook dat de marges van sommige bedrijven onder druk zullen staan. Om die redenen richten we ons op reflatietransacties en de sectoren die op lange termijn als winnaars zullen eindigen. We beleggen in diverse activa, volgens deze lijnen:
   1. We hebben een blootstelling aan activa die van de heropleving / het herstel na COVID-19 profiteren
    We zijn neutraal in aandelen, onderwogen in obligaties, met een voorkeur voor aandelen van buiten de VS.
    We zijn onderwogen in overheidsobligaties en handhaven een korte duratie. We concentreren ons op de bron met de hoogste carry, namelijk groeilandobligaties. We blijven neutraal ten aanzien van Amerikaanse en Europese investmentgrade obligaties.
    We hebben een blootstelling aan de stijgende grondstoffenprijzen via een positie in de NOK.
   1. We zijn positief ten aanzien van kleine bedrijven
    De huidige situatie bevordert nog altijd de lopende rotatie naar aandelen die van het herstel profiteren, een stijging van de grondstoffenprijzen en steiler wordende rentecurves.
    We hebben een positie in kleine en middelgrote bedrijven uit de VS en Latijns-Amerika, en hebben winst genomen op onze Britse blootstelling.
   1. We zijn positief ten aanzien van internationale banken
    Ondanks hun sterke herstel tijdens de afgelopen maanden noteren de banken in de eurozone nog altijd met een aanzienlijke korting ten opzichte van hun langetermijngemiddelde. We voegen daarom banken uit de EMU toe. We handhaven ook een overwogen positie in Amerikaanse banken, die wellicht hun voordeel doen bij steilere rentecurves. We verwachten dat de Amerikaanse tienjaarsrentes in de komende 12 maanden de kaap van 2 % zullen halen.
   1. We zijn positief ten aanzien van langlopende groeithema’s
    We hebben langdurige megatrends opgenomen om te genieten van een duurzame groei op lange termijn. De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat die trends bijdragen aan een solide portefeuille. Milieuvriendelijke oplossingen, de digitalisering en de gezondheidszorg zijn onze sterkste thematische convicties.
    Oncologie en biotech vertonen een groot groeipotentieel.
    We behouden een blootstelling aan technologie en innovatie.
    We hebben eveneens aandelen in dagelijkse consumptiegoederen uit de Europese voedings- en drankensector ingekocht.

 

our positioning