Coffee Break 16-9-2019

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • De ECB heeft de risicoappetijt aangemoedigd door nieuwe verruimende maatregelen “voor zolang als nodig” aan te kondigen en heeft haar depositorente verlaagd om de tanende economie in de eurozone te helpen.
 • China en de VS toonden hun goede wil in de handelsonderhandelingen. China heeft immers zijn aankopen van landbouwproducten hervat, terwijl de VS de volgende tariefverhogingen met twee weken hebben uitgesteld.
 • Drie kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, Sanders, Biden en Warren, stonden op het podium tijdens het derde debat bij de Democraten. Opmerkelijk was dat geen van de kandidaten zich kantte tegen het tarievenbeleid van de huidige regering.
 • De Amerikaanse consumentenprijsindex steeg met 1,7 % j-o-j, terwijl de kerninflatie met 2,4 % toenam. De Amerikaanse detailhandel ging in augustus eveneens voorruit, met 0,4 % en overtrof zo de verwachte stijging van 0,2 %.

KOMENDE WEEK

 • De belangrijkste gebeurtenis van deze week is het FOMC, gevolgd door de persconferentie van Jerome Powell. De markten verwachten een nieuwe renteverlaging van 25 bp, na de verlaging met 25 bp van juli. Die renteverlaging was de eerste sinds 2008.
 • De Bank of Japan, de Bank of England en de Zwitserse centrale bank publiceren ook hun monetaire beleidsbeslissingen.
 • Op het vlak van cijfers kijken we uit naar de indicator voor het consumentenvertrouwen in de eurozone en de CPI, alsook naar de cijfers over de industriële productie in de VS en China.
 • In het VK onderzoekt het Hooggerechtshof de opschorting van het Parlement. Daarnaast ontmoet Boris Johnson de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

 •  Kernscenario
  • Ons centrale scenario is gematigd constructief op lange termijn. Bijgevolg zijn we momenteel overwogen in aandelen tegenover obligaties.
  • Er is geen recessie op komst en de vrees voor een recessie in de VS is overdreven.
  • De onzekerheden voor de financiële markten blijven de handelsoorlog en de vertragende industrie. De economische verrassingen verbeteren nu, omdat de verwachtingen naar beneden waren bijgesteld.
  • In de groeilanden verzacht de Chinese overheid de impact van de handelsoorlog en de vertragende wereldwijde groei met behulp van valuta-, monetaire en fiscale instrumenten.
 • Blik op de markt
  • De centrale banken grijpen in, want de rentes zijn verlaagd in de groeilanden en de VS. In de eurozone heeft de Europese Centrale Bank nieuwe verruimende maatregelen en een verlaging van haar depositorente aangekondigd. In Duitsland werden ook fiscale stimuli aangemoedigd.
  • Buiten de VS beginnen de macro-economische cijfers uit te bodemen. Het vertrouwen in het herstel wordt nog altijd ondermijnd door de sterk wisselende handelsretoriek.
  • De beleggers hebben slechts een beperkte positie in aandelen ingenomen (negatieve stromen) en de relatieve waardering ervan tegenover obligaties blijft aantrekkelijk.
 • Risico's
  • Begin september zijn een aantal risico’s weggetrokken, waaronder de politieke onzekerheid in Europa. Dat geldt vooral voor Italië waar de onlangs gevormde centrumlinkse coalitie de eurozone een warmer hart toedraagt.
  • Het handelsconflict tussen de VS en China. De Verenigde Staten en China zijn ermee akkoord gegaan om de onderhandelingen “begin oktober” in Washington te hervatten. Het zou het eerste face-to-facegesprek tussen beide partijen zijn nadat de handelsoorlog de voorbije weken escaleerde.
  • De geopolitieke vraagstukken (bv. Iran, Kashmir, Hongkong) blijven tot de onopgeloste lopende zaken behoren. Het resultaat ervan kan de balans nog altijd doen overhellen van een verwachte zachte landing naar een harde landing.
  • Brexit. Het Britse parlement is opgeschort tot midden oktober 2019.

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

We zijn overwogen in aandelen en hebben onze aandelenblootstelling vergroot om te profiteren van de verbeterende risico-rendementsomgeving. We handhaven een tactische regionale overweging van aandelen uit de VS en de EMU tegenover een onderweging van Europese aandelen van buiten de EMU. We zijn neutraal ten aanzien van aandelen uit de groeilanden en Japan. In het obligatiesegment hebben we een onderwogen duratie en wisselen we laagrentende overheidsobligaties verder voor blootstellingen aan krediet, bij voorkeur van Europese emittenten, en groeilandschuld in harde munt. Wat de munten betreft, handhaven we een longpositie in de JPY, een shortpositie in de USD en een shortpositie in het GBP. We hebben ook een blootstelling aan goud.

BLIK OP DE DIVERSE ACTIVAKLASSEN EN POSITIONERING VAN DE PORTEFEUILLE

 • We zijn overwogen in aandelen
  • We zijn overwogen in aandelen uit de VS. We denken dat er nog altijd een Trump-put bovenop een Fed-put is, waardoor de VS een relatief veiliger keuze worden. De consumptie is sterk, de arbeidsmarkt blijft solide en de inflatie is onder controle.
  • We zijn neutraal ten aanzien van aandelen uit de groeilanden. De regio heeft de zwakste prestaties sinds begin dit jaar en biedt mogelijk wat groei. Een soepele Fed betekent een duwtje in de rug.
  • We zijn overwogen in aandelen uit de eurozone. We houden rekening met de beperkende factoren zoals de kwetsbaarheid van de wereldwijde handel en de recessie van de Duitse industrie. In Europa (Nederland, Duitsland en Italië) begint men over fiscale stimuli te spreken, maar het duurt wellicht nog even voor ze worden geïmplementeerd. Er is een unieke kans nu de politieke onzekerheid een beetje is afgenomen.
  • We blijven onderwogen in Europese aandelen van buiten de EMU. De regio heeft een lagere verwachte winstgroei en dus lagere verwachte rendementen dan het vasteland, wat onze negatieve positie rechtvaardigt. De brexit is een belangrijk obstakel.
  • We blijven neutraal ten aanzien van Japanse aandelen. We hebben op dat gebied geen overtuigingen, omdat er geen katalysator is. Het lijkt steeds waarschijnlijker dat de regering bij haar voornemen blijft en de verbruiksbelasting in oktober van 8 naar 10 % zal verhogen.
 • We zijn onderwogen ten aanzien van obligaties, behouden een korte duratie en diversifiëren.
  • We verwachten dat de rentes en obligatierendementen laag zullen blijven.
  • De ECB krijgt een nieuwe voorzitter op 1 november. De benoeming van Christine Lagarde is goed nieuws voor diegenen die verwachten dat de soepelheid ook na het 8-jarige voorzitterschap van Mario Draghi zal voortduren.
  • We verkopen onze laagrentende overheidsobligaties en verkiezen groeilandobligaties in harde munt en bedrijfsobligaties uitgegeven in euro.
  • Groeilandschuld heeft een aantrekkelijke carry en de soepele houding van de Fed vormt een duwtje in de rug. Het onzekere handelsbeleid en landspecifieke risico’s in Turkije en Argentinië geven tegenwind.
  • We hebben ook een blootstelling aan goud om de portefeuille verder in te dekken.