Coffee Break 27-6-2022

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP 

 • De aanvankelijke aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de VS, een realtime-indicator van de Amerikaanse economie, zijn sinds eind maart verslechterd. Als indicatie van een cyclische verslechtering zijn de aanvragen van werkloosheidsuitkeringen sneller gestegen in de typisch industriële staten van het Zuiden en het Midwesten van de VS.
 • De indicatoren van het ondernemersvertrouwen voor de eurozone, naast de flash PMI's, tekenden voor juni waarden op die net onder het dieptepunt van april 2020 lagen, toen COVID-19 Europa voor het eerst trof. De sterk oplopende inflatie, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en nieuwe problemen in de toeleveringsketen wegen op het vertrouwen van zowel bedrijven als consumenten.
 • In zijn getuigenis voor het Congres bevestigde voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve de inzet van de Fed om de inflatie terug te dringen en verklaarde hij dat de sterke Amerikaanse economie goed gepositioneerd is om een strakker monetair beleid aan te kunnen.
 • Op geopolitiek vlak bevestigden de EU-landen dat zij Oekraïne en Moldavië erkennen als officiële kandidaten om toe te treden tot de 27 leden van het blok. Hoewel grotendeels symbolisch, aangezien het een langdurig en moeizaam proces is, is het een geopolitieke overwinning voor Oekraïne.

 

KOMENDE WEEK

 • Nu de centrale banken in een economische vertraging verkrappen, zullen alle gegevens over de groeivooruitzichten voor vraag en aanbod relevant zijn. In de VS zullen de beleggers de aanbodgerelateerde ISM-, duurzame goederen- en voorraadgegevens nauwlettend in het oog houden, aan de vraagzijde het consumentenvertrouwen van de Conference Board en de persoonlijke inkomens en bestedingen.
 • In de eurozone zal de aandacht vooral uitgaan naar consumptie en inflatie. De CPI-cijfers voor juni voor Duitsland, Frankrijk, Italië en de eurozone worden verwacht en zullen de laatste zijn die worden gepubliceerd vóór de vergadering van de ECB in juli, die naar verwachting het startschot zal geven voor de cyclus renteverhogingen. Ook zullen maatregelen inzake het consumentenvertrouwen worden bekendgemaakt.
 • Aangezien China in juni een aantal COVID-19 lockdownmaatregelen stilaan begint te versoepelen, zijn beleggers benieuwd naar China's industriële gegevens en de definitieve PMI's voor de verwerkende nijverheid voor deze maand. De maatregelen hadden ook de wereldwijde toeleveringsketens wat soelaas moeten brengen.
 • Een beleidspanel met voorzitter Powell, president Lagarde en gouverneur Bailey op het Forum on Central Banking van de Europese Centrale Bank zal een belangrijke gebeurtenis zijn om in het oog te houden.

BELEGGINGSCONVICTIES

Kernscenario

 • Hoewel de marktomgeving nog steeds beperkt lijkt door verslechterende fundamentele factoren, zijn de markten geschokt door de laatste aankondigingen van de Federal Reserve.
 • De Fed, die wordt geconfronteerd met inflatie die op het hoogste peil in decennia staat, is begonnen met haar rente te verhogen. Tegen eind juli wil ze de fed funds rente nog eens met grote stappen optrekken en daarna de verkrapping voortzetten. In ons basisscenario, tevens ons beste scenario, slaagt de Fed erin de economie een zachte landing te laten maken. Wij verwachten dan ook dat de stijging van de Amerikaanse 10-jarige rente in de toekomst zal afvlakken.
 • Ook in de eurozone heeft de inflatie een historisch hoogtepunt bereikt, wat zowel bedrijven, consumenten als beleidsmakers van de ECB treft. De ECB heeft een eerste renteverhoging voor de maand juli aangekondigd en de markten verwachten de aankondiging van nieuwe instrumenten voor de "fragmentatie" van perifere overheidsobligaties.
 • De hoge inflatie, de beleidsinstrumenten van de centrale banken hebben de financiële condities fors aangescherpt, terwijl de wereldwijde economische vertraging nu echt een feit is. De oorlog in Oekraïne en de COVID-19-lockdowns in China wegen op het vertrouwen en de activiteit. Die zouden in China in het tweede halfjaar moeten aantrekken naarmate de stimulusmaatregelen effect beginnen te sorteren.
 • De redenen voor een evenwichtige allocatie zijn de afgelopen weken dus niet veranderd: De risico's die wij eerder hebben geschetst, beginnen zich nu echt af te tekenen en maken nu deel uit van het scenario nu de economie zich opmaakt voor een zachte of harde landing.

Risico's

 • De oorlog in Oekraïne drijft de grondstoffenprijzen in het algemeen en de energieprijzen in het bijzonder op voedt de marktonzekerheid nog meer. De Europese gasprijzen zijn afhankelijk van de gaskranen die al dan niet open blijven.
 • Een brutale, sneller dan verwachte verkrapping - indien de inflatiedruk verder toeneemt of gewoon op het huidige niveau blijft - zou een zachte landing in het gedrang kunnen brengen.
 • Andere landen kunnen met het stagflatiedilemma van de Bank of England (BoE) worden geconfronteerd: Zelfs nu de groeivooruitzichten sterk verslechteren, blijven er tekenen van opwaartse druk op de inflatieverwachtingen en het loon- en prijszettingsgedrag op korte termijn.
 • Zoals we momenteel zien in China, zetten COVID-19 en zijn varianten het risico van economische beperkingen die dan weer verstrengd en dan weer versoepelend worden, in de verf.

 

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

De simultane schokken die zich tot dusver in 2022 hebben voorgedaan, hebben geleid tot een zeldzame gelijktijdige daling van de aandelen- en obligatiekoersen. Grote centrale banken verstrakken hun monetaire beleid en beleggers bereiden zich voor op de landing van de wereldeconomie. Nu een onaangenaam hoge inflatie de belangrijkste centrale banken ertoe aanzet hun monetair beleid aan te scherpen, bereiden beleggers zich voor op de landing van de wereldeconomie. Onze Multi Asset-strategie is erop voorbereid om de huidige economische vertraging op te vangen en is klaar om te schakelen, afhankelijk van de economische ontwikkelingen en de reactie van de centrale banken. Onze blootstelling houdt een globaal evenwichtige spreiding aan vooraleer we ons positioneren voor de volgende fase van de cyclus, of het nu een zachte of een harde landing is. Wij hebben een neutrale aandelenblootstelling, inclusief derivaten, die wij actief beheren. Wij houden een beperkte blootstelling aan grondstoffen, waaronder goud. In onze obligatieallocatie houden wij rekening met het verwachte beleidspad van de Federal Reserve, de hoge inflatie, de vertragende groei en de afvlakking van de rentecurve. Wij zijn over het algemeen neutraal voor duration, maar via een overwogen positie in Amerikaanse duration en een onderwogen positie in Europese duration.

 

ALGEMENE ACTIVASTRATEGIE

 1. Onze multi-assetstrategie blijft flexibel. Onze huidige positionering blijft tactischer dan gewoonlijk en kan snel worden aangepast in deze zeer volatiele context: 
  • Neutraal voor aandelen uit de eurozone, met een voorkeur voor de basisconsumptiegoederensector en met een derivatenstrategie die wordt toegepast om in te spelen op het asymmetrische opwaarts potentieel.
  • Neutraal Britse aandelen, veerkrachtig segment en wereldwijde blootstelling.
  • We zijn neutraal voor Amerikaanse aandelen, met een actief beheerde derivatenstrategie, omdat we aandachtig blijven voor de prognoses van de Fed.
  • Neutraal voor groeilanden, omdat onze inschatting wijst op een verbetering, vooral in China, zowel op het gebied van COVID-19 / lockdown als op het gebied van stimulus tijdens het tweede halfjaar.
  • Neutraal Japanse aandelen, omdat de versoepelende centrale bank en de blootstelling aan cyclische sectoren als tegengestelde krachten werken voor de aantrekkelijkheid voor beleggers.
  • Met een beperkte blootstelling aan grondstoffen, waaronder goud.
 2. In het vastrentende universum erkennen wij neerwaartse groeibijstellingen en hoge inflatieverwachtingen. De centrale banken, die bereid zijn om de rente te verhogen en de inflatie te bekampen, slaan een harde toon aan. Wij zijn neutraal duration, maar met nuances.
  • We zijn overwogen in Amerikaanse duration na de aankoop van obligaties met langere looptijd en de verkoop van obligaties met kortere looptijd, terwijl we via Franse obligaties nog licht onderwogen zijn in eurozone duration.
  • Wij blijven diversifiëren en zoeken onze carry bij groeilandenobligaties.
 3. In onze allocatie naar langetermijnthema's en -trends: Daarom zullen wij, met weliswaar behoud van een breed spectrum aan langetermijnconvicties, de voorkeur geven aan klimaatactie (gekoppeld aan de energietransitie) en gezondheidszorg, innovatie, demografische ontwikkeling en consumptie in portefeuille houden.
 4. In onze valutastrategie staan we positief tegenover grondstoffenvaluta's:
  • We zijn long CAD.


our-positioning_NL.png