Coffee Break 15-7-2019

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • In zijn zesmaandelijkse getuigenis aan het Huis van Afgevaardigden, herhaalde Jerome Powell dat de centrale bank op de passende manier zou optreden, omdat er 'tegenkrachten' zijn die inwerken op de economische vooruitzichten. 
 • Ondanks sterker dan verwachte inflatiecijfers in de VS, die de rentes op overheidsobligaties deden stijgen, stellen de markten de verwachte renteverlaging van de Fed niet in vraag.
 • De leiders van het Europese Parlement kondigden aan dat de vergadering binnenkort zal stemmen over de aanstelling van Ursula von der Leyen, die de Europese Commissie zal leiden.
 • Het IMF spoorde de Europese beleidsmakers op nationaal en centraal niveau aan om klaar te staan om meer agressieve maatregelen te nemen indien de risico's bewaarheid worden. Dat omvat ook fiscale stimulus.

KOMENDE WEEK

 • China zal zijn bbp-groeicijfers op jaarbasis publiceren. De consensus mikt op een cijfer van 6,2%.
 • De eurozone en Duitsland, zijn grootste exporteur, zullen hun ZEW economische sentimentsindicatoren publiceren. Dat is een goede graadmeter voor hoe analisten aankijken tegen de verwachte economische ontwikkelingen.
 • In de VS zal het Q2 2019 resultatenseizoen van start gaan met 58 van de 500 bedrijven die verslag moeten uitbrengen. De winstgroei is een cruciale factor voor de verlenging van de zakelijke cyclus.
 • De G7 zal samenkomen in Frankrijk (Parijs). Een van de belangrijkste punten op de agenda zijn de cryptocurrencies, en hoe men ervoor kan zorgen dat ze gereglementeerd worden, zowel op het vlak van witwassen als consumentenbescherming.

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

 •  Kernscenario
  • We zijn gematigd positief op lange termijn, maar zijn ons bewust van de talrijke (geo)politieke valkuilen.
  • Aangezien de zakelijke cyclus lijdt onder de aanhoudende onzekerheid rond de wereldhandel, zijn de centrale banken bereid om de geldkraan open te draaien. De markt wedt op een renteverlaging door de Fed bij de volgende FOMC-bijeenkomst in juli.
  • In de groeilanden beginnen de maatregelen van de Chinese overheid om de handelsoorlog en de vertragende wereldeconomie tegen te houden geleidelijk hun vruchten af te werpen. We zien immers voorzichtige tekenen van stabilisering.
  • In de eurozone blijft de economische cyclus minder dynamisch. We verwachten dat de economie in 2019 met 1,3% groeit.
 • Blik op de markt
  • Stabiliserende - of verbeterende - macrocijfers zouden de obligatierentes waarschijnlijk doen stijgen. Een afkoelende economische groei en de escalerende handelsoorlog zullen het vertrouwen in het herstel echter op de proef stellen.
  • De Fed en ECB hebben aangegeven dat ze klaar staan om in te grijpen. De markten houden nu al rekening met (een) renteverlaging(en) en hebben de aandelenkoersen hoger gestuwd. Mario Draghi hint ook op bijkomende stimulusmaatregelen tenzij het tij keert.
  • De wekelijke geldstromen naar aandelenfondsen zijn negatief voor Europa, minder negatief voor de groeilanden en positief voor de VS.
  • De waarderingen in de VS liggen boven het langetermijngemiddelde, de groeilanden en EMU komen dicht in de buurt, en het VK en Japan noteren onder hun historisch gemiddelde.
 • Risico's
  • Het handelsconflict tussen de VS en China staat bovenaan de lijst. Het probleem gaat immers verder dan de handel en draait ook om technologisch leiderschap. De intensiteit van het conflict is erg wisselvallig en verandert tussen de verschillende meetings.
  • Geopolitieke problemen (zoals in Iran) zijn nog steeds niet opgelost. De uitkomst ervan kan nog alle kanten op, gaande van een verwachte zachte landing tot een harde landing.
  • De politieke onzekerheid in Europa blijft aanslepen, zeker in het VK. Daar worden we geconfronteerd met de brexit en de verkiezing van de eerste minister en voorzitter van de Tories. Bovendien is er binnenkort de leiderschapsoverdracht voor de eurozone op het niveau van de Europese Unie.

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

We blijven algemeen neutraal voor aandelen met een regionale tactische focus: overwogen Amerikaanse aandelen vs. onderwogen Europa ex-EMU. We zijn verder overal neutraal. In het obligatieluik behouden we een korte duration en blijven we diversifiëren uit laagrentende overheidsobligaties en nemen we posities in krediet, bij voorkeur van Europese emittenten en in EUR, alsook in schuldpapier uit de groeilanden in harde valuta. Inzake valuta's behouden we een long JPY positie en hebben we posities in goud bijgekocht als afdekking. We hebben eveneens beslist om onze blootstelling aan het GBP te verlagen en om onze blootstelling aan de SEK te verhogen.

BLIK OP DE DIVERSE ACTIVAKLASSEN EN POSITIONERING VAN DE PORTEFEUILLE

 • We zijn neutraal voor aandelen
  • We zijn overwogen in Amerikaanse aandelen. Deze regio is de 'veiligere' keuze aangezien de Fed het geweer van schouder heeft veranderd. De arbeidsmarkt blijft sterk. De consumptie zal normaal op peil blijven.
  • We zijn neutraal voor aandelen uit de groeilanden. De Amerikaanse Fed is bereid om de rentevoeten te verlagen. Dat is gunstig voor de regio, maar de handelsoorlog is een grote struikelblok. We verwachten nog steeds dat China dit jaar met meer dan 6% zal groeien.
  • We zijn neutraal voor aandelen uit de eurozone. We zijn ons bewust van negatieve factoren, zoals de kwetsbaarheid van de wereldwijde handel: Duitsland is momenteel de achilleshiel van deze regio. Hoewel sommige sectoren ondergewaardeerd lijken, is dat terecht omdat beleggers voorlopig weinig winstvooruitzichten hebben.
  • We blijven onderwogen in aandelen Europa ex-EMU. De verwachte winstgroei in de regio ligt lager en daarom zijn de verwachte rendementen lager dan op het continent, wat onze negatieve visie rechtvaardigt. Een brexit wordt steeds waarschijnlijker.
  • We blijven neutraal voor Japanse aandelen. Er zijn geen factoren die de koersen hoger kunnen stuwen. Daarom hebben we geen overtuiging. De regio kan een inhaalbeweging maken indien de nieuwsstroom rond de internationale relaties verbetert en de wereldeconomie weer aanknoopt met overtuigende groei.
 • We zijn onderwogen in obligaties en behouden een korte duration.
  • De ECB zal vanaf 1 november 2019 een nieuwe voorzitter krijgen. De benoeming van Christine Lagarde is goed nieuws voor wie verwacht dat ook na de achtjarige termijn van Mario Draghi het beleid soepel zal blijven.
  • Schuldpapier van opkomende markten heeft een aantrekkelijke carry, en het versoepelende beleid van de Amerikaanse Fed speelt in het voordeel van deze activaklasse. De onzekerheid rond de handel en de idiosyncratische risico's in Turkije en Argentinië zijn tegenvallers.
  • We diversifiëren uit laagrentende overheidsobligaties, en onze voorkeur gaat uit naar schuldpapier uit de groeilanden in harde valuta en bedrijfsobligaties luidend in EUR.