Coffee Break 18-11-2019

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • China’s industriële productie groeide beduidend zwakker dan verwacht. Omdat de handelsonderhandelingen met de VS aanslepen, verwacht men steeds meer dat Beijing nieuwe steunmaatregelen zal aankondigen.
 • De Duitse productie groeide in het derde kwartaal met 0,1 % en hield zo een recessie op afstand. Berlijn geeft niet toe aan de druk om nieuwe steunmaatregelen door te voeren.
 • Volgens de getuigenis van Jerome Powell voor het Congres is de Amerikaanse economie een “ster” met weinig kans op een recessie, omdat de gezinsuitgaven de vertraging van de industrie compenseren.
 • Het cijferseizoen voor het derde kwartaal onthulde een gemengd beeld: de winsten lagen boven de schattingen maar onder hun gemiddelde over 5 jaar, terwijl de effectieve omzet boven beide lag. Het duidt op hogere kosten en krappere marges.

KOMENDE WEEK

 • In de VS gaan de hoorzittingen in het kader van de afzettingsprocedure verder, net als de eerste debatten tussen de Democratische kandidaten. Elizabeth Warren, Joe Biden, Pete Buttigieg en Bernie Sanders leiden in de peilingen.
 • De eerste PMI’s van belangrijke landen zoals de VS, Duitsland, Japan en Frankrijk worden vrijgegeven. Ze laten toe om het aarzelende uitbodemen van de wereldeconomie correct te beoordelen.
 • De Fed publiceert de notulen van haar meest recente FOMC waarin ze de rente voor de derde keer op rij verlaagde, en ECB-voorzitter Christine Lagarde zal spreken.
 • Het VK maakt zich op voor de algemene verkiezingen van 12 december. Eerste minister Boris Johnson en de voorzitter van Labour Jeremy Corbyn zullen elkaar bekampen tijdens hun eerste televisiedebat.

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

 •  Kernscenario
  • Ons centrale scenario is gematigd constructief op lange termijn. We hebben winst genomen op onze aandelenallocatie via de aandelen uit de eurozone en de VS, en zijn tactisch overwogen in aandelen vs. obligaties via derivaten.
  • De voornaamste onzekerheden voor de financiële markten blijven het handelsconflict en de vertragende industrie. Als de huidige tarieven zouden worden teruggedraaid, zou dat duidelijk goed nieuws zijn voor de wereldwijde handelsvooruitzichten en zou dat het uitbodemen van de productiecyclus versnellen.
  • De centrale banken hebben een enorme monetaire verruiming doorgevoerd. In de VS bijvoorbeeld pompt de Fed geld in de financieringsmarkten via repo-transacties en is ze begonnen met treasury's op te kopen om de liquiditeit van het systeem te vergroten. Hun soepele houding wordt een meevaller op middellange termijn voor de combinatie wereldwijde groei-inflatie.
  • In de groeilanden verzacht de Chinese overheid de impact van de handelsoorlog en de vertragende wereldwijde groei met behulp van valuta-, monetaire en fiscale instrumenten.
 • Blik op de markt
  • Afname van politieke risico’s: grotere kans op handelsakkoord tussen de VS en China, kleiner risico op harde brexit en nieuwe, pro-Europese regering in Italië.
  • Momenteel is er een sterke dynamiek met een rotatie in het voordeel van waarde, cyclische namen en grondstoffen, en weg van te populaire dynamiek-aandelen en aandelen met een beperkte volatiliteit. De kans bestaat dat de rally tot het einde van het jaar doorzet vanuit een soort ‘bullachtige’ capitulatierally door de betere verwachtingen.
  • Anderzijds zullen de fundamenten niet plotseling verbeteren en zijn de politieke uitvoeringsrisico’s niet verdwenen, aangezien noch een brexitdeal noch een fase 1-handelsakkoord zijn ondertekend.
  • De relatieve waardering van aandelen tegenover obligaties blijft aantrekkelijk.
 • Risico's
  • Het handelsconflict tussen de VS en China. De Verenigde Staten en China stellen momenteel een overeenkomst op, maar China betwijfelt of een langdurig handelsakkoord mogelijk is met president Trump.
  • De binnenlandse politieke kwesties in de VS (bv. formele afzettingsprocedure en aanloop naar de verkiezingen) zullen wellicht overheersen. Ze kunnen groeischokken en aantrekkelijke instapmomenten creëren.
  • De geopolitieke vraagstukken (bv. Hongkong, Iran, Chili) blijven tot de onopgeloste lopende zaken behoren. Het resultaat ervan kan de balans nog altijd doen overhellen van een zachte landing naar een harde landing.

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

Nadat we onze aandelenblootstelling in twee fasen, begin augustus en begin september, hadden vergroot met een voorkeur voor aandelen uit de VS en de eurozone, hebben we nu wat winst genomen. Onze positionering is neutraal (uitgezonderd derivaten). Wanneer we de derivaten meetellen, zijn we overwogen in aandelen om te kunnen profiteren van een eventuele verderzetting van de eindejaarsrally. We hebben nog altijd een voorkeur voor aandelen uit de VS en de eurozone. We zijn neutraal in aandelen uit de groeilanden, Japan en Europa buiten de EMU. We blijven behoedzaam met onze blootstelling aan overheidsobligaties van de geïndustrialiseerde landen. We wisselen laagrentende overheidsobligaties voor een blootstelling aan krediet en groeilandschuld. Wat de munten betreft, handhaven we een longpositie in de Japanse yen en een blootstelling aan goud als hedges.

ALGEMENE ACTIVASTRATEGIE

 • We zijn overwogen in aandelen via derivaten.
  • We zijn overwogen in aandelen uit de VS. Omdat de aandelen goed hebben gepresteerd sinds onze instapmomenten in de zomer en ondanks de economische vertraging, hebben we onze blootstelling geneutraliseerd. Niettemin blijft het land een relatief veilige keuze en omdat een stormloop op de markt niet kan worden uitgesloten wanneer de tarieven worden teruggedraaid, hebben we een derivatenpositie toegevoegd
  • We zijn neutraal ten aanzien van aandelen uit de groeilanden. De regio zette zwakke prestaties neer sinds begin dit jaar en biedt mogelijk wat groei. De soepele Fed betekent een duwtje in de rug, omdat de USD enigszins verzwakt.
  • We hebben winst genomen op aandelen uit de eurozone. We namen winst en onze positionering is nu overwogen via derivaten. De meest recente macro-economische cijfers wijzen op enige veerkracht. Er ligt nog altijd een unieke kans voor het grijpen in de fiscale verruiming en het beleid van de ECB is voorspelbaarder.
  • We zijn neutraal ten aanzien van Europese aandelen van buiten de EMU geworden. De brexitkwestie is bijna opgelost, maar het politieke rumoer voorafgaand aan de verkiezingen van december vertroebelt ons zicht op de mogelijke uitkomsten. De waardering is aantrekkelijk en de positionering beperkt. Vele niet-Europese beleggers hebben Europa tot nu toe links laten liggen, maar kunnen terugkomen naarmate de risico’s wegtrekken.
  • We blijven neutraal ten aanzien van Japanse aandelen. We hebben op dat gebied geen overtuigingen, omdat een katalysator ontbreekt. Het valt af te wachten of de gezinsuitgaven standhouden na de btw-verhoging van 8 naar 10 % die begin oktober plaatsvond.
 • We zijn onderwogen ten aanzien van obligaties, behouden een korte duratie en diversifiëren weg van overheidsobligaties.
  • We verwachten dat de rentes en obligatierendementen heel geleidelijk naar boven zullen kruipen, maar laag zullen blijven.
  • Christine Lagarde is begonnen aan haar termijn als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Ze staat voor twee grote uitdagingen: ze moet de kloof tussen de bestuurders van de ECB en de nationale regeringen dichten, aangezien die laatsten nog altijd weigerachtig zijn om het stokje over te nemen met fiscale stimuli.
  • We verkopen onze laagrentende overheidsobligaties en verkiezen groeilandobligaties en bedrijfsobligaties uitgegeven in euro.
  • Groeilandschuld heeft een aantrekkelijke carry en de soepele houding van de Fed vormt een duwtje in de rug. De handelsonzekerheid, een sterke USD en landspecifieke risico’s geven tegenwind.
  • We hebben ook een blootstelling aan goud om de portefeuille verder in te dekken.