Coffee Break 12-4-2021

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • In maart klom de Amerikaanse PMI voor de dienstensector tot 63,7, zijn hoogste cijfer ooit. Anderzijds vroegen meer Amerikanen een werkloosheidsuitkering aan, terwijl het aantal aanvragen voor Pandemic Unemployment Assistance (PUA) fors terugviel.
 • De olieprijs zakte, omdat de leden van de OPEC+ besloten om hun productie op te trekken en Iran zijn productie wou verhogen na onrechtstreekse gesprekken met de VS over een nucleair akkoord.
 • Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde dat het huidige economische herstel in de VS “ongelijk en onvolledig” was, terwijl de Australische centrale bank aankondigde dat ze haar rentevoeten ongewijzigd zou laten.
 • Het IMF stelde zijn prognose voor de wereldwijde economische groei in 2021 opwaarts bij, van 5,5 % naar 6 %, vanwege het recente steunpakket in de VS en de vaccinatiecampagnes.

 

KOMENDE WEEK

 • De VS maken hun inflatiecijfers bekend. Fed-voorzitter Jerome Powell gaat er nog altijd van uit dat de inflatie dit jaar slechts kortstondig zal stijgen.
 • Het cijferseizoen gaat van start. De grote banken en andere grote bedrijven zullen hun resultaten voor het eerste kwartaal publiceren. Elders in de wereld zal China zijn schatting voor het bbp tijdens het eerste kwartaal bekendmaken.
 • De beleggers zullen de volatiliteit in de gaten houden. April begon immers met een rally, waardoor de VIX tot zijn laagste niveau sinds februari 2020 is teruggevallen.
 • De situatie in Noord-Ierland zal worden opgevolgd, nadat vorige week rellen uitbraken toen pro-Britse unionisten protesteerden tegen de brexitdeal die de Ierse grens aan de zee legde.

BELEGGINGSCONVICTIES

 • Kernscenario
  • Ons scenario van een opleving van de wereldeconomie, gevolgd door een echt, door groei gedreven herstel, komt uit. De markt is onlangs helemaal naar onze beleggingsconvicties verschoven. Na de automatische opleving van de groei komt de overgang naar een duurzaam herstel, die door de centrale banken en regeringen zal worden ondersteund. De opgepotte spaartegoeden van consumenten zullen wellicht een heropleving van de uitgaven na COVID-19 ondersteunen. Die leidt op haar beurt tot een positieve feedbackloop in het economisch herstel.
  • In de VS zijn de obligatierentes snel gestegen en naderen ze nu een evenwichtspunt zonder het herstel in gevaar te brengen.
  • In Europa veronderstelt ons centrale scenario een terugkeer naar groei tegen eind 2021 en een doorvoering van het Next Generation EU-plan tijdens het tweede halfjaar. Uit de economische indicatoren blijkt dat de kloof tussen de diensten en de industrie groot blijft, omdat die laatste al profiteert van de wereldwijde economische heropleving. Bijgevolg kan de reflatiehandel een volgende fase ingaan, want de externe vraag groeit pijlsnel en de binnenlandse vraag gaat binnenkort herstellen.
 • Blik op de markt
  • De financiële markten beleven een ‘normalisatiefase’ in een unieke optimistische macro-economische omgeving. De obligatierentes stijgen, maar het lijkt nog te vroeg om het einde van het TINA-tijdperk (van ‘There Is No Alternative’ of ‘er is geen alternatief’) in te luiden.
  • Zowel particuliere als institutionele beleggers blijven hun geld in aandelen plaatsen, omdat de omgeving momenteel een stijging van aandelen in de hand werkt – op voorwaarde dat de winstgroei niet teleurstelt.
  • We hebben een blootstelling aan activa die van het herstel / de heropening profiteren, namelijk een overweging van aandelen t.o.v. obligaties, een voorkeur voor aandelen van buiten de VS, alsook posities in Europese en Amerikaanse banken, Amerikaanse en Britse kleine en middelgrote kapitalisaties, grondstoffen, het GBP en de NOK.
  • Tegelijk behoudt onze kernportefeuille de sterkste thema's en landen.
 • Risico's
  • Het duel tussen het virus en het vaccin. Momenteel hebben de vaccinaties de bovenhand, maar de opkomst van nieuwe varianten en de overgang naar een endemisch virus werpen nieuwe vragen op.
  • Een ongecontroleerde stijging van de obligatierentes. Op dit ogenblik hebben de centrale banken geen plan om de superlage rentes te verlaten, terwijl de stijgende reële rentes en de groeiende inflatieverwachtingen wijzen op zorgen over een schok in de vraag en een oververhitting van de groei.
  • Geopolitieke spanningen. Een heropleving van de spanningen tussen de VS enerzijds en China en/of Rusland anderzijds kan niet langer worden uitgesloten.
  • De politieke onzekerheid. De sociale kloof tussen de verliezers en winnaars van de gezondheidscrisis groeit, en in meerdere landen worden de komende twaalf maanden verkiezingen georganiseerd. Het eerste land is Duitsland, dat in september een nieuw parlement kiest.


RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

De financiële markten bevinden zich in een unieke optimistische macro-economische omgeving nu de ‘normalisatiefase’ loopt. In die context blijven de – reële én nominale – obligatierentes wellicht stijgen. Op de aandelenmarkten heeft de overgang bepaalde onzekerheden weggenomen, waardoor de volatiliteit afneemt, terwijl de sectorale rotatie naar waarde- en cyclische sectoren nog altijd aan de gang is. Om die redenen blijven we overwogen in aandelen en richten we ons op reflatietransacties en de sectoren die op lange termijn als winnaars zullen eindigen. Bij de obligaties blijven we onderwogen in overheidsobligaties en verwachten we dat de rentes op staatsobligaties zullen klimmen. We verwachten dat de grondstoffen zullen profiteren van de bijbenende vraag. We hebben onlangs winst genomen op onze relatievewaarde-transactie op de spreads tussen Amerikaanse en Europese staatsobligaties. We vergrootten onze blootstelling aan Japanse aandelen tegenover Amerikaanse aandelen. We bouwden onze globaal overwogen positie in de banksector af om de aankoop van aandelen in dagelijkse consumptiegoederen te financieren.

 

ALGEMENE ACTIVASTRATEGIE

 • 2021 is een jaar van herstel en we verwachten een sterk herstel van de winsten. We verkiezen nog altijd aandelen boven obligaties.
  • We blijven overwogen in Europese aandelen, vooral die uit de eurozone en het VK. De Europese aandelen zullen stijgen zodra de drijfkrachten van de markt het halen van de pandemie. De geslaagde vaccinatiecampagne heeft een ingrijpende impact op de Britse economie, want de activiteit herstelt er sneller dan op het vasteland. Bovendien zijn de waarderingen van Britse aandelen nog altijd vrij aantrekkelijk.
  • We blijven overwogen in aandelen uit de groeilanden, met een blootstelling aan Latijns-Amerika, omdat die regio een grote blootstelling verschaft aan waardeactiva die aantrekkelijk gewaardeerd zijn en heel waarschijnlijk zullen opleven.
  • We zijn onderwogen ten aanzien van Amerikaanse aandelen, omdat de sterke wereldwijde groei de andere regio's in de kaart zou moeten spelen. We behouden onze overweging van Amerikaanse banken en van kleine tot middelgrote bedrijven om de sterke binnenlandse vraag mee te pikken.
  • We zijn overwogen in Japanse aandelen. De sterke correlatie met de component ‘nieuwe bestellingen’ van de wereldwijde PMI’s impliceert namelijk een sterke operationele hefboom gezien de versnellende wereldwijde groei.
  • We behouden belangrijke convicties ten aanzien van diverse thematische langetermijnbeleggingen. Vooral oncologie en biotechnologie hebben een groot groeipotentieel dankzij hun innovaties en prijszettingsmacht.
  • Wij geloven dat beleggingen in klimaatgerelateerde en ecologische thema’s een blootstelling bieden aan essentiële oplossingen voor een schonere toekomst en nog belangrijker zullen worden omdat infrastructuurplannen groen worden van China tot Europa, en ook in de VS onder de regering-Biden.
 • We zijn onderwogen in obligaties en behouden een korte duratie, maar hebben onze beleggingen sterk gediversifieerd omdat de huidige omgeving ook kansen binnen de obligatiemarkt schept.
  • We handhaven een korte duratie voor overheidsobligaties.
  • In een gemengde portefeuille concentreren we ons op de bron met de hoogste carry, namelijk groeilandobligaties. We blijven neutraal ten aanzien van Amerikaanse en Europese investmentgrade obligaties.
  • We hebben onze blootstelling aan goud en aan de JPY tegenover de USD teruggeschroefd.
  • We hebben een blootstelling aan de stijgende grondstoffenprijzen via een mandje dat ook munten omvat, zoals de AUD, de CAD en de NOK. Verder blijven we long in het GBP.our positioning