Coffee Break 18-3-2019

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • De risicovolle activa herstelden van hun verliezen van vorige week, terwijl de obligatierentes daalden.
 • Het Volkscongres in China eindigde en keurde diverse fiscale steunprogramma's goed.
 • De langverwachte top met Trump en Xi werd met minstens een maand uitgesteld en vindt ten vroegste in april plaats.
 • Westminster heeft het brexitakkoord een tweede maal verworpen en stemde tegen een vertrek zonder akkoord. Het verzoek om de deadline van 29 maart te verschuiven, werd wel goedgekeurd.
 • In de VS daalde de industriële productie voor de tweede maand op rij, maar het consumentenvertrouwen steeg.

KOMENDE WEEK

 • Ondanks twee afwijzingen wordt in de aanloop naar de Europese Raad nog een keer gestemd over het brexitakkoord van premier May.
 • Het FOMC geeft mogelijk meer informatie over het moment waarop de Fed de afwikkeling van haar balans stopzet, en over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de voorzichtige vooruitzichten te laten varen en de rentes later in 2019 opnieuw te verhogen.
 • De eerste PMI voor maart zal wat duidelijkheid scheppen over de naderende economische vertraging.

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

 •  Kernscenario
  • We blijven gematigd constructief op lange termijn, maar erkennen de forse marktrally sinds begin dit jaar.
  • De premie voor het politieke risico is gedaald en de centrale banken zijn sindsdien soepeler geworden.
  • De macro-economische cijfers gaan achteruit en zullen in het eerste halfjaar een dieptepunt bereiken, maar de economische verrassingen zijn nog altijd negatief. We wachten op een echte verbetering van de harde cijfers of een tastbaarder positief resultaat in de handelsoorlog.
  • In de groeilanden blijft de activiteit verzwakken en de maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen om de economie te ondersteunen, zullen in 2019 leiden tot een bbp-groei van zo'n 6 %. Dergelijke maatregelen zullen ook de ruimere regio ten goede komen.
  • In de VS zal de economie naar verwachting trager groeien dan in 2018. De Fed zal "geduldig" zijn om voor een zachte landing te zorgen.
  • In Europa blijft de economische cyclus minder dynamisch en stelt hij nog altijd teleur (het bbp zal er in 2019 naar verwachting groeien met gemiddeld 1,2 %). Een soepeler fiscaal beleid houdt de regio wellicht uit een recessie.
 • Blik op de markt
  • De lichte positionering en de troebele stemming wijzen erop dat de pain trade toeneemt. De kapitaalstromen van aandelenfondsen waren negatief, ondanks de positieve prestaties van de markten.
  • De bedrijven zelf blijven een belangrijke aankoopkracht via de terugkoop van eigen aandelen, maar aan het einde van de maand begint de “black-out”-periode vlak voor de publicatie van de resultaten van het eerste kwartaal.
  • De aandelenwaarderingen bevinden zich op “billijke” niveaus en door de verkrapping van de spreads is de risico-rendementsverhouding nu minder aantrekkelijk dan begin dit jaar, na de zware koersdalingen van eind 2018.
  • De Europese en Japanse aandelenwaarderingen liggen onder hun historische gemiddelde, terwijl de VS en de groeilanden weer rond hun langetermijngemiddelden zweven.
  • Een terugval na de recente vooruitgang en/of betere macro-economische cijfers zouden een kans bieden om het geld weer aan het werk te zetten en het risicobudget terug te verhogen.
 • Risico's
  • De geopolitieke onzekerheden zijn tot nu toe niet opgelost en kunnen de balans nog altijd doen overhellen van een verwachte zachte landing naar een harde landing.
  • De internationale handelsrelaties blijven een bron van onzekerheid en kunnen verder wegen op de groei van de output.
  • De vertraging duurt voort in Europa en de groeilanden ondanks de verruimende maatregelen.

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

We zijn neutraal ten aanzien van aandelen. We hebben winst genomen omdat we, dankzij onze overwogen positie van de voorgaande maanden, hebben kunnen profiteren van het recente marktherstel. We hebben ook alle regio’s geneutraliseerd met uitzondering van een voorkeur voor EMU-aandelen boven Europa buiten de EMU omwille van de onopgeloste brexitkwesties. Voor de obligaties behouden we een korte duratie en zoeken we alternatieven voor laagrentende overheidsobligaties.

BLIK OP DE DIVERSE ACTIVAKLASSEN EN POSITIONERING VAN DE PORTEFEUILLE

 • We zijn neutraal ten aanzien van aandelen
  • We zijn neutraal ten aanzien van Amerikaanse aandelen. We verwachten een tragere, maar positieve winstgroei in 2019. De aandelenwaarderingen herstelden omdat de aandelenkoersen stegen en de winstverwachtingen werden verlaagd. Het verdeelde Congres en de komende begrotingsdeadlines vormen een risico.
  • We zijn overwogen in aandelen uit de eurozone. De macro-economische cijfers verzwakken, maar de arbeidsmarkt blijft sterk en dat zal de consumptie ondersteunen. De meeste buitenlandse beleggers hebben deze markt opgegeven en de waarderingen blijven goedkoop ondanks het herstel.
  • We zijn onderwogen in Europese aandelen van buiten de EMU. De regio heeft een lagere verwachte winstgroei en dus lagere verwachte rendementen dan het vasteland, wat onze negatieve positie rechtvaardigt.
  • We zijn neutraal ten aanzien van Japanse aandelen. We hebben op dat gebied geen overtuigingen, omdat er geen katalysator is.
  • We zijn neutraal ten aanzien van aandelen uit de groeilanden. De pauze bij de Fed is een duwtje in de rug voor de regio. De Chinese groei is essentieel: door een gunstig monetair beleid en een fiscale versoepeling zou de groei boven 6 % moeten blijven. Het handelsconflict is niet opgelost, ook al is het risico op nieuwe tariefverhogingen afgenomen.
 • We zijn onderwogen ten aanzien van obligaties en behouden een korte duratie.
  • We verwachten dat de rentevoeten en obligatierentes progressief zullen stijgen na de forse daling van de voorbije weken.
  • Een vertragende maar nog altijd groeiende Europese economie kan de rentes binnen de EMU op middellange termijn omhoogduwen. De carry voor de obligaties van de Europese kernlanden en periferie is ongunstig. De ECB is soepel en lanceert een nieuw TLTRO-programma.
  • Groeilandobligaties hebben een aantrekkelijke carry, maar de zorgen over de groei omwille van de agressieve handelstaal zijn belangrijk risico’s.
  • We bouwen onze positie in lager rentende overheidsobligaties af en verkiezen Amerikaans hoogrentend.