Coffee Break 25-1-2021

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • Na een vreedzame eedaflegging heeft Joe Biden snel presidentiële besluiten ondertekend om verschillende crisissen te counteren, zoals de pandemie, de economie en het klimaat. De markten reageerden positief op die besluiten.
 • China bleek inderdaad de enige G20-economie te zijn die in 2020 een positieve groei had opgetekend. De Chinese economie groeide namelijk met 2,3 %, ondanks het handelsconflict met de VS en de pandemie van het coronavirus.
 • De strengere coronamaatregelen eisten hun tol van bedrijven, volgens de eerste PMI's voor de eurozone en het VK. De dienstensectoren bleven krimpen.
 • Tijdens de persconferentie van de ECB verklaarde voorzitter Christine Lagarde dat de pandemie nog altijd een “ernstige dreiging” voor de economie vormde, omdat de lockdowns werden verstrengd en het vaccin traag werd uitgerold.

 

KOMENDE WEEK

 • De Fed publiceert haar jongste beslissing over het monetaire beleid. Hoewel de economie naar verwachting later dit jaar zal herstellen, heeft Jerome Powell beloofd dat hij “erover zal waken om de maatregelen ter ondersteuning van de economie niet te snel in te trekken”.
 • Het cijferseizoen voor het vierde kwartaal komt op dreef nu 122 bedrijven uit de S&P 500 hun resultaten vrijgeven. De markten zullen profiteren van de herneming van de terugkoop van aandelen door bedrijven.
 • Enkele belangrijke landen zullen de cijfers over hun bbp-groei tijdens het vierde kwartaal publiceren. Die cijfers zullen de veerkracht van sommige landen en sectoren aantonen.
 • De Amerikaanse Senaat heeft de komende weken een drukke agenda, want ze keurt het kabinet van Joe Biden goed, bespreekt het nieuwe steunpakket en houdt een proces om de voormalige president Donald Trump af te zetten.

BELEGGINGSCONVICTIES

 • Kernscenario
  • In ons centrale scenario houden we rekening met het feit dat het coronavaccin minder snel dan verwacht wordt uitgerold en de ongelukkige mutatie van het virus, die de groepsimmuniteit mogelijk vertraagt. De huidige situatie vormt geen bedreiging voor het automatisch herstel van de groei, dat wordt gevolgd door de overgang naar een duurzaam herstel die door de centrale banken en regeringen in het westelijk halfrond wordt ondersteund. In de eerste helft van 2021 zullen de bedrijfswinsten sterk aandikken en zullen de financiële markten positief reageren op de herneming van de terugkoop van aandelen.
  • In de VS zullen president Joe Biden en zijn regering kunnen rekenen op een welwillend Congres dankzij de uitslag van de Senaatsverkiezingen in Georgia. Het vooruitzicht van extra steun na de machtsovername door de Democraten verbetert de beleggingshorizon. De eerste honderd dagen van zijn termijn kunnen ons ook vertellen hoe ambitieus Joe Biden zal zijn met betrekking tot federale klimaatactie.
  • In Europa veronderstelt ons centrale scenario het einde van de afstandsmaatregelen in 2021 en een snelle doorvoering van het Next Generation EU-plan. De Duitsers verkiezen in de herfst een nieuwe kanselier, waardoor er na zestien jaar een einde komt aan het Merkel-tijdperk.
  • Onze belangrijkste convicties blijven als volgt:
   • De economie wordt gedreven door het coronavirus en de mutaties zijn een grote tegenvaller. De markten worden gedreven door een vaccin en de inentingen zijn de gamechanger.
   • We hebben een blootstelling aan activa die van het herstel profiteren, namelijk een overweging van aandelen t.o.v. obligaties, alsook posities in Europese en Amerikaanse banken, Amerikaanse kleine en middelgrote kapitalisaties, Britse middelgrote kapitalisaties en het Britse pond.
   • Tegelijkertijd blijft onze kernportefeuille gericht op de meest veerkrachtige thema's en landen en behoudt ze de beschermingen voor de Europese aandelenmarkt.
 • Blik op de markt
  • De vooruitgang in de richting van een vaccin tegen COVID-19 zette de beleggers ertoe aan om weg te roteren van ‘blijf thuis’-aandelen naar bedrijven die van het economisch herstel genieten, d.w.z. de cyclische en waardesectoren. Die rotatie zal waarschijnlijk tot in de eerste helft van 2021 voortduren.
  • Op langere termijn ondersteunen de uiterst soepele fiscale en monetaire beleidsvoering en het vaccin dat werkelijkheid wordt, wellicht de overgang van een automatisch herstel naar een duurzaam herstel van de economie.
 • Risico's
  • De pandemie van het coronavirus vormt het belangrijkste obstakel voor het economische herstel. De uitrol van het vaccin stelt tot nu toe enigszins teleur en door de recente mutatie van het virus zullen de inspanningen wellicht worden vergroot om later dit jaar groepsimmuniteit te bereiken.
  • Stijgende obligatierentes na de machtswissel in de VS. Joe Biden werd op 20 januari 2021 beëdigd als president. Het vooruitzicht van meer overheidsschulden jaagt beleggers weg van Treasury's. De tienjaarsrente stijgt, waardoor de curve steiler wordt. Bovendien geeft de verrekening van de grotere overheidsuitgaven voor infrastructuurwerken een extra dynamiek aan de rentes.
  • De politieke onzekerheid. De sociale kloof tussen de verliezers en winnaars van de gezondheidscrisis groeit.


RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

Tijdens het herstel van 2021 zal de groei bijbenen en zullen de bedrijfsresultaten herstellen. We zijn overwogen in aandelen, maar hebben een beschermende derivatenstrategie op Europese aandelen om ons in te dekken tegen een eventuele marktvolatiliteit op korte termijn. We blijven positief ten opzichte van Europese en groeilandaandelen, waardesectoren, zoals banken, en Amerikaanse en Britse kleine en middelgrote bedrijven. We staan eveneens positief ten opzichte van de winnaars op lange termijn van de coronacrisis, zoals technologie, de gezondheidszorg en de begunstigden van de Green Deal. Riskantere obligaties versterken de strategie. 2021 zal continu actief beheer en wendbaarheid vereisen.

 

ALGEMENE ACTIVASTRATEGIE

 • 2021 wordt een jaar van herstel. Aangezien we een sterk eerste halfjaar verwachten, verkiezen we aandelen, die minder duur zijn dan obligaties ondanks de hoge waarderingen.
  • We zijn overwogen in aandelen uit de EMU en het VK. We blijven globaal neutraal ten aanzien van Europa buiten de EMU. De Europese aandelen zullen stijgen zodra de drijfkrachten van de markt het halen van de pandemie.
  • We blijven overwogen in aandelen uit de groeilanden en verkiezen de Chinese aandelenmarkt. China wordt steeds sterker.
  • We zijn neutraal ten aanzien van Amerikaanse aandelen, met een voorkeur voor banken, en kleine en middelgrote kapitalisaties uit de VS.
  • We zijn ook neutraal ten aanzien van Japanse aandelen.
  • We behouden belangrijke convicties ten aanzien van diverse thematische beleggingen. Technologie, oncologie en biotechnologie tonen zich overal ter wereld vrij sterk in de huidige context en hebben een groot groeipotentieel dankzij hun innovaties en prijszettingsmacht.
  • Wij geloven dat beleggingen in klimaatgerelateerde en ecologische thema’s een blootstelling bieden aan essentiële oplossingen voor een schonere toekomst en nog belangrijker zullen worden omdat infrastructuurplannen groen worden van China tot Europa, en ook in de VS onder de regering-Biden.
 • We zijn onderwogen in obligaties en behouden een korte duratie, maar hebben onze beleggingen sterk gediversifieerd omdat de huidige omgeving ook kansen binnen de obligatiemarkt schept, onder meer bij de converteerbare obligaties.
  • We zijn onderwogen in overheidsobligaties van kernlanden en overwogen in overheidsobligaties uit de Europese periferie.
  • In een gemengde portefeuille concentreren we ons op de bron met de hoogste carry, namelijk groeilandobligaties. We zijn neutraal ten aanzien van Amerikaanse en Europese investmentgrade obligaties.
  • We hebben een positie in het GBP, dat een van zijn diepste punten sinds het brexitreferendum heeft bereikt. Verder houden we de NOK aan, die aantrekkelijk was tijdens de crisis, alsook goud en de JPY, die eventuele risico’s afzwakken. We blijven voorzichtig met de USD.ourpositioning_NL.png