Coffee Break 20-5-2019

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • De Amerikaans-Chinese handelsonderhandelingen bleven vorige week de belangrijkste drijvende kracht achter de markt, omdat de Chinese Staatsraad vergeldingsheffingen aankondigde op voor $ 60 miljard aan Amerikaanse importgoederen. De douanerechten op die goederen zouden vanaf 1 juni worden opgetrokken van het huidige 5 %-10 %-bereik tot 5 %-25 %.
 • In het VK zijn de brexitgesprekken tussen eerste minister Theresa May en Labour afgesprongen, omdat beide partijen er niet in slaagden om hun belangrijke beleidsverschillen te verzoenen. Mays vierde poging om haar vertrekakkoord begin juni door het parlement te laten goedkeuren, lijkt nu helemaal een maat voor niets.
 • De economische cijfers bevestigden dat de economie van de eurozone opleeft, want het bbp voor het eerste kwartaal steeg met 1,2 % j-o-j, dankzij het herstel in Duitsland en het einde van de technische recessie in Italië.
 • De Chinese cijfers over de detailhandel, de industriële productie en de investeringen in april stelden teleur, terwijl de regionale Amerikaanse nijverheidscijfers en bouwvergunningen in positieve zin hebben verrast.

KOMENDE WEEK

 • 512 miljoen Europeanen uit 28 (!) lidstaten trekken tussen 23 mei en 26 mei naar de stembus om het Europees Parlement te kiezen. Beleggers zullen de resultaten nauwgezet opvolgen omwille van de opkomst van populistische en nationalistische krachten.
 • De Federal Reserve publiceert de notulen van haar laatste Federal Open Market Committee. De beleggers kijken uit naar hints naar een mogelijke renteverlaging om de inflatie aan te wakkeren. 
 • Op macro-economisch vlak kijken de beleggers naar de evolutie van het Duitse ondernemersvertrouwen (Ifo) en de eerste PMI van mei voor de eurozone.

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

 •  Kernscenario
  • We zijn gematigd constructief op lange termijn, maar houden rekening met de politieke valkuilen. De wereldeconomie groeit en lijkt de afgelopen winter zijn laagste punt te hebben bereikt. 
  • De premie voor het politieke risico is geslonken en de centrale banken zijn soepeler geworden. Ze hebben de normalisatie van hun monetaire beleid stilgelegd.
  • We worden enigszins gerustgesteld door de macro-economische cijfers die verbeteren in China, weer omhooggaan in Europa en stabiliseren in de VS.
  • In de groeilanden helpen de steunmaatregelen van de Chinese overheid en hebben de Chinese bbp-cijfers onlangs in positieve zin verrast.
  • In Europa hebben de laatste economische indicatoren in positieve zin verrast. Naar verwachting zal het bbp in 2019 gemiddeld met 1,3 % groeien.
 • Blik op de markt
  • De kapitaalstromen van aandelenfondsen bleven de voorbije weken negatief ondanks de positieve prestaties van de markten. De beleggers blijven op hun hoede omwille van de recente handelsspanningen.
  • De bedrijfssector blijft een grote aankoopbron door de terugkoop van eigen aandelen.
  • De Europese en Japanse aandelenwaarderingen liggen onder hun historische gemiddelde, terwijl de VS en de groeilanden weer rond hun langetermijngemiddelden zweven.
  • De betere macro-economische cijfers in China en Europa verlichten wellicht de opwaartse druk op de USD en de neerwaartse druk op de inflatieverwachtingen, en duwen de wereldwijde obligatierentes omhoog.
 • Risico's
  • De geopolitieke vraagstukken blijven tot de onopgeloste lopende zaken behoren. Het resultaat ervan kan de balans nog altijd doen overhellen van een verwachte zachte landing naar een harde landing.
  • Het handelsconflict tussen de VS en China staat bovenaan het lijstje. Het kan verder op de output wegen en nieuwe oprispingen van volatiliteit veroorzaken.
  • De vertraging duurt voort in Europa en de groeilanden ondanks de verruimende maatregelen.

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

We blijven neutraal ten aanzien van aandelen in het algemeen. Sommige regio’s wegen om tactische redenen evenwel zwaarder door, want hun macro-economische cijfers en aandelenwaarderingen maken meer kans op een inhaalbeweging. In onze selectie houden we rekening met de opflakkerende handelsspanningen, de soepele centrale banken, lage rentes en een lage inflatie. We erkennen echter ook de rally van risicovolle activa sinds het begin van het jaar. We verkiezen aandelen uit de groeilanden boven die uit de VS, en de aandelen uit de eurozone boven die uit Europa buiten de EMU. We blijven neutraal ten aanzien van Japanse aandelen. Voor de obligaties behouden we een korte duratie en zoeken we alternatieven voor laagrentende overheidsobligaties.

BLIK OP DE DIVERSE ACTIVAKLASSEN EN POSITIONERING VAN DE PORTEFEUILLE

 • We zijn neutraal ten aanzien van aandelen
  • We zijn onderwogen ten aanzien van Amerikaanse aandelen. We verwachten een tragere, maar positieve winstgroei in 2019. De aandelenwaarderingen zijn hersteld en komen nu overeen met hun reële waarde, omdat de aandelenkoersen zijn gestegen en de winstvooruitzichten neerwaarts zijn bijgesteld.
  • We zijn overwogen in groeilandaandelen. De Chinese groei is essentieel: door een gunstig monetair beleid en een fiscale versoepeling zou de groei boven 6 % moeten blijven. Het handelsconflict is duidelijk nog niet uitgepraat. De pauze van de Fed is een duwtje in de rug voor de regio.
  • We zijn overwogen in aandelen uit de eurozone. De macro-economische cijfers neigen weer omhoog en de binnenlandse vraag blijft degelijk. De meeste vreemde beleggers zijn uit de regio weggetrokken, waardoor de consensus onderwogen is. De waarderingen blijven goedkoop en liggen nog altijd onder de historische gemiddelden ondanks het recente herstel.
  • We zijn onderwogen in Europese aandelen van buiten de EMU. De regio heeft een lagere verwachte winstgroei en dus lagere verwachte rendementen dan het vasteland, wat onze negatieve positie rechtvaardigt.
  • We zijn neutraal ten aanzien van Japanse aandelen. We hebben op dat gebied geen overtuigingen, omdat er geen katalysator is. De regio maakt mogelijk een inhaalbeweging als het nieuws over de internationale relaties verbetert en de wereldwijde groei krachtiger aantrekt.
 • We zijn onderwogen ten aanzien van obligaties en behouden een korte duratie.
  • De rentevoeten en obligatierentes, in het bijzonder de Duitse 10-jaarsrentes, zullen naar verwachting progressief stijgen van hun extreem lage niveaus.
  • Een vertragende maar nog altijd groeiende Europese economie kan de rentes binnen de EMU op middellange termijn omhoogduwen. De carry voor de obligaties van de Europese kernlanden en periferie is ongunstig. De ECB is soepel en lanceert een nieuw TLTRO-programma.
  • Groeilandschuld heeft een aantrekkelijke carry en de pauze in de verstrakking door de Fed vormt een duwtje in de rug. Het onzekere handelsbeleid en landspecifieke risico’s in Turkije en Argentinië geven tegenwind.
  • We bouwen onze positie in lager rentende overheidsobligaties af en verkiezen Amerikaans hoogrentend. De soepele Fed, de lage inflatie en de wegebbende recessievrees moedigen immers de carry trade aan.