Coffee Break 25-5-2020

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • In de VS stabiliseert het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus zich in de geopende staten, terwijl hun aantal duidelijk afneemt in de gesloten staten, alsook in de meeste Europese en Aziatische landen.
 • De eerste PMI-cijfers voor mei liggen boven de verwachtingen, wat erop wijst dat de ineenstorting het grootste was in april. De getallen zijn evenwel bijzonder laag.
 • De Amerikaanse Senaat keurde een wet goed die vele Chinese bedrijven uiteindelijk kan verhinderen om aandelen op Amerikaanse beurzen te laten noteren, of om op een andere manier geld bij Amerikaanse investeerders op te halen.
 • China opende zijn Volkscongres, met als belangrijkste onderwerpen zijn plannen om de economie nieuw leven in te blazen en de goedkeuring van een nationale veiligheidswet die China’s greep op Hongkong moet verstevigen.

KOMENDE WEEK

 • In de loop van het Chinese Volkscongres zullen meer details worden vrijgegeven. Het reeds aangekondigde pakket focust op kwalitatieve groeidoelen en op infrastructuuruitgaven, maar minder op de ondersteuning van de consumptie.
 • In de eurozone en de VS worden zachte gegevens over het ondernemersvertrouwen, het ondernemingsklimaat en het consumentenvertrouwen gepubliceerd. Die statistieken zullen al dan niet bevestigen dat de voorlopende cijfers in april een eerste bodem hebben bereikt.
 • Nadat Frankrijk en Duitsland vorige week hun voorstel van € 500 mld. op tafel legden, zal de Europese Commissie een voorstel voor de Europese begroting en het Herstelfonds opmaken.
 • De voorzitters van de Fed en de ECB zullen het publiek toespreken.

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

 • Kernscenario
  • De recente marktprestaties geven twee verschillende boodschappen: blijf bij de ‘winnaars’ op middellange termijn van de crisis (bv. technologie, gezondheidszorg en duurzame thema’s) en ga op zoek naar activa met historisch aantrekkelijke waarderingen die ook beleggingskansen bieden (wij hebben die gevonden in groeilandobligaties, waardesectoren in Europa en goedkope munten).
  • Om onze positie te evalueren, volgen we diverse indicatoren op met betrekking tot de epidemie: het marktrisico, de herneming van de activiteit, de beleidsmatige reactie en de waarderingen. De bepaling en implementatie van de exitstrategieën krijgen momenteel de meeste aandacht, vooral omdat een tweede golf van de epidemie mogelijk is.
  • Op middellange termijn helpen het soepeler beleid van vrijwel alle centrale banken en de fiscale verruiming. De Fed, de ECB en de Bank of Japan versoepelen hun beleid nog meer. Het is belangrijk dat, met name in Europa, fiscale maatregelen worden genomen om een snelle heropstart van de economie in een later stadium te ondersteunen, vooral als de deflatie begint.
  • Vanuit een kortetermijnperspectief blijft de volatiliteit nog een poosje hangen, omdat het zicht op de epidemie beperkt blijft. Op middellange tot lange termijn bieden de aandelenmarkten waarde en houden ze een mogelijke stijging in.
 • Blik op de markt
  • In de meeste landen heeft het aantal actieve gevallen van covid-19 zijn piek bereikt. De maatregelen rond afzondering en sociale afstand verschilden sterk van land tot land. Maar de economische impact en de terugval van de activiteit waren enorm voor alle landen. De economieën moeten weer geopend worden, maar daar bestaat geen standaardaanpak voor.
  • De reactie vanuit het fiscale en economische beleid zal het virus overleven. De monetaire beleidsmaatregelen hebben als doel om voor voldoende liquiditeit en, voor sommige landen, voor extra activa-aankoopprogramma’s te zorgen.
 • Risico's
  • Het coronavirus is een risico tot het onder controle is of men een vaccin vindt, succesvol test, massaal produceert en commercialiseert.
  • De Europese politieke reactie moet worden verbeterd. De leiders van de EU waren het erover eens dat een Europees herstelfonds “na corona” nodig was, maar slaagden er tot nu toe niet in om tot een akkoord te komen. Het onderscheid tussen Noord- en Zuid-Europa wordt groter.
  • De Amerikaans-Chinese relaties blijven wellicht gespannen en bedreigen de wereldwijde groei.
  • Binnenlandse politieke kwesties in de VS. Joe Biden is de enige Democraat die het nog als presidentskandidaat wil opnemen tegen Donald Trump.
  • De handelsonderhandelingen tussen het VK en de EU. Het VK heeft laten verstaan dat het vertrek niet wordt uitgesteld tot na 31 december 2020.

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

We behouden een voorzichtige blootstelling door licht onderwogen in aandelen te blijven. De markten verhandelen sinds midden april binnen een vast bereik en we wachten op een duidelijke trigger om een sterkere directionele positie in te nemen. We volgen een tweeledige strategie. Enerzijds handhaven we een eerder voorzichtige blootstelling aan aandelen en hebben we onze allocatie aan Europees investmentgrade krediet vergroot. Anderzijds hebben we de voorbije weken meer bèta aan onze gemengde strategie toegevoegd, waarbij we belegden in aantrekkelijk gewaardeerde activa zoals Europese banken, automerken, groeilandobligaties en de NOK. De risico-rendementsverhouding is verbeterd voor een langetermijnbelegger, maar de volatiliteit blijft. Geduld is essentieel in dit herstel.

ALGEMENE ACTIVASTRATEGIE

 • Gezien het gebrek aan zichtbaarheid is onze aandelenblootstelling licht onderwogen.
  • We zijn licht onderwogen in het VK. Het land staat voor twee gelijktijdige uitdagingen: het coronavirus onder controle krijgen, want het land heeft momenteel de hoogste dodentol in Europa, en de zelfopgelegde deadline halen voor een nieuw handelsakkoord met de Europese Unie, veruit zijn grootste exportmarkt.
  • We zijn neutraal ten aanzien van alle andere regio’s, zonder enige sterke convictie. De onzekerheid over het coronavirus weegt op de stemming van beleggers. Anderzijds zijn de fiscale en monetaire reacties enorm, vooral in de VS.
  • Sinds het begin van de coronacrisis hebben sommige activa zware klappen gekregen. Ze bieden nu historisch aantrekkelijke waarderingen en dus beleggingskansen. Hoewel het niet makkelijk is om het beste instapmoment te vinden, is het zinvol om sommige posities opportunistisch te versterken. De waardesectoren bijvoorbeeld verrekenen al een hoop slecht nieuws.
  • We behouden belangrijke convicties ten aanzien van diverse thematische beleggingen. Technologie, oncologie en biotechnologie tonen zich vrij sterk in de huidige context en hebben een groot groeipotentieel dankzij hun innovaties en prijszettingsmacht. Beleggingen in klimaatactie bieden een blootstelling aan essentiële oplossingen voor een schonere toekomst. We geloven ook dat sociale en ecologische duurzaamheid verder aan belang zullen winnen. Een robuust deugdelijk bestuur lijkt dan weer betere resultaten tijdens de pandemie op te leveren, zowel op het niveau van het bedrijf als op dat van de staat.
 • We zijn onderwogen in obligaties en behouden een korte duratie, maar hebben onze beleggingen sterk gediversifieerd omdat de huidige omgeving kansen op de obligatiemarkten kan scheppen.
  • We zijn onderwogen in overheidsobligaties die geen rendementspotentieel opleveren, tenzij in risicoaverse fases en hun bijbehorende vlucht naar kwaliteit.
  • In een gemengde portefeuille lijkt een diversificatie in krediet aantrekkelijker. We zijn overwogen in Amerikaans en Europees investmentgrade krediet, want de aankopen door de centrale banken verlenen steun.
  • We zijn ook overwogen in groeilandobligaties, met onder meer bedrijfsobligaties in zowel lokale als harde munt.
  • We handhaven een blootstelling aan goud, de JPY en de NOK, die de rol van veilige havens vervullen.

 

Coffee Break