Coffee Break 17-1-2022

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • De Amerikaanse consumentenprijzen zijn verder gestegen in december en stegen 7% jaar op jaar. De verstoringen van de wereldwijde bevoorradingsketen als gevolg van de pandemie lijken deze winter hun hoogtepunt te hebben bereikt.
 • Fed-voorzitter Powell en vicevoorzitter Brainard bevestigden dat de Fed de rente zal verhogen en haar balans zal inkrimpen. Dit nieuws zorgde voor volatiliteit op de markten.
 • De laatste maandelijkse bbp-cijfers in het Verenigd Koninkrijk waren beter dan verwacht: de economie is in november met 0,9% gegroeid en staat zo opnieuw op het niveau van vóór de pandemie.
 • ECB-voorzitter Christine Lagarde bevestigde dat ze alles op alles zal zetten om de inflatie op middellange termijn op 2% te krijgen.

KOMENDE WEEK

 • De grote Amerikaanse banken trappen het resultatenseizoen over het vierde kwartaal van 2021 af. 39 S&P 500-bedrijven zullen hun cijfers bekendmaken. De winstprognoses zullen nauwlettend opgevolgd worden.
 • China zal zijn bbp-cijfers voor het vierde kwartaal bekendmaken, de laatste cijfers over de economische activiteit in het land voordat het land op 1 februari twee weken lang zijn deuren sluit om nieuwjaar te vieren.
 • De Bank of Japan zal bijeenkomen en zal haar monetair beleid waarschijnlijk ongewijzigd laten en haar inflatieverwachting voor het begrotingsjaar dat in april begint, naar boven bijstellen.
 • Andere G20-centrale banken die deze week hun rentebeslissing zullen bekendmaken zijn Turkije en Indonesië, en er zullen ook aankondigingen worden gedaan in Noorwegen en Hongarije.

BELEGGINGSCONVICTIES

 • Kernscenario
  • We zien nog steeds op- en neerwaartse risico’s voor risicovolle activa, wat volatiliteit kan aanwakkeren, maar doorgaans zijn we positief voor 2022.
  • Ons basisscenario is dat het economisch herstel zich zal doorzetten, en nog bijlange niet aan het einde van de cyclus is gekomen (bbp +3,9% in de VS en +4,3% in de eurozone in 2022, +4,9% in China). ‘TINA’ zal de komende maanden allicht het devies blijven, wat aandelen onderstut.
  • Naast de ongerustheid over de Omikron-variant denken we dat we op middellange termijn nog steeds in een gunstige omgeving zitten voor aandelen, valueaandelen en -activa en kortlopende vastrentende beleggingen.
 • Risico's
  • Ten eerste, de besmettingen met het coronavirus door de omikronvariant en de lagere temperaturen op het noordelijk halfrond zetten het risico van economische beperkingen die dan weer verstrengd en dan weer versoepeld worden, in de verf.
  • Er zijn ten tweede talrijke bottlenecks aan de aanbodzijde, en die zullen langer duren dan verwacht. Een situatie van extreme druk aan de aanbodzijde zou op termijn niet alleen een weerslag kunnen hebben op de economische groei, maar ook op de groei van de bedrijfswinsten.
  • Ten derde zou een bruuske en sneller dan verwachte verstrakking van de financiële voorwaarden in de VS - indien de inflatiedruk toeneemt en/of aanhoudt - het herstel in het gedrang kunnen brengen.

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

De economie zou in 2022 sterk moeten blijven presteren, met een groei van ongeveer 4% zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone en bijna 5% in China. Wij verwachten dat vraag en aanbod geleidelijk weer in evenwicht zullen komen. De belangrijkste ontwikkelde economieën blijven immers boven hun potentieel groeien. Nu de sterke vraag aanloopt tegen bottlenecks in de aanvoerketens als gevolg van de pandemie, ontstaan er spanningen die de prijzen hoger stuwen. De inflatie zal daarom naar verwachting onaangenaam hoog blijven, althans tijdens de wintermaanden. Wij verwachten dat het begin van de Fed-renteverhogingscyclus een erg delicate periode zal zijn. Tijdens die periode behouden we liefst een korte duration. Op de aandelenmarkten is de context van een mogelijke versteiling van de rentecurve in combinatie met een groei boven het potentieel voor ons de aanleiding om 2022 in te gaan met een positieve visie op aandelen, hoofdzakelijk via de eurozone- en groeilandenmarkten.

 

ALGEMENE ACTIVASTRATEGIE

De verschuivingen in het economische en inflatieregime zullen vereisen dat we de aandelenallocatie dynamisch bijstellen. Nu het eerste kwartaal van 2022 is begonnen, zou de inflatie een hoogtepunt moeten bereiken en zouden de knelpunten moeten beginnen afnemen. We zullen ons richten op value- en risicovolle activa tot de groei tekenen van veerkracht vertoont en de inflatie afneemt. We zijn momenteel overwogen in aandelen. Wij verkochten onlangs wat USD vs. EUR, omdat de dollar niet is versterkt ondanks de forse rentestijging van 2-jarige obligaties.

 1. We hebben een blootstelling aan activa die van de heropleving / het herstel na COVID-19 profiteren
  Overwogen aandelen, onderwogen obligaties. Binnen aandelen gaat de voorkeur uit naar Europese markten en groeilanden via Chinese onshore A-aandelen, gevolgd door Japanse en Amerikaanse aandelen.
  We zijn onderwogen in overheidsobligaties en handhaven een korte duratie. We concentreren ons op de bron met de hoogste carry, namelijk groeilandobligaties. We blijven neutraal ten aanzien van Europese investment grade bedrijfsobligaties en downgraden Amerikaanse investment grade. We hebben een positie in de NOK.
 2. Positief voor financiële waarden, materialen en energie – in de veronderstelling dat de inflatie in het eerste kwartaal van 2022 een hoogtepunt bereikt en de knelpunten afnemen.
 3. Binnen onze kernthema's voor de lange termijn: technologie & innovatie, gezondheidszorg en klimaat, omdat deze een hoog groeipotentieel hebben.

 

our_positioning_NL.jpg