Coffee Break 14-1-2019

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 • De aandelenmarkten en de risicovolle activa gingen vorige week verder vooruit, omdat de handelsonderhandelingen tussen de VS en China onverwacht werden verlengd met een 3de dag. In het kader van die gesprekken komt de Chinese vicepremier eind deze maand ook naar Washington.
 • De handelsvertegenwoordigers van de VS en de EU hebben in Washington vergaderd. Het wordt gezien als een opvolging van de vergadering van Juncker en Trump in juli en beide partijen zijn vastbesloten om een handelsoorlog te vermijden.
 • Uit de nieuwste notulen van het FOMC bleek dat enkele leden met tegenzin akkoord waren gegaan met de laatste renteverhoging, omdat er geen inflatoire druk was. Het bevestigt de mogelijke flexibiliteit van de Fed in de toekomst.
 • De Amerikaanse CPI voor december kwam binnen op 1,9 %, wat overeenkwam met de verwachtingen.

KOMENDE WEEK

 • Het Britse parlement stemt over de vertrekovereenkomst die Theresa May met de Europese Commissie heeft onderhandeld.
 • Het cijferseizoen start in de VS en kan het beleggersvertrouwen zowel deels herstellen als doen wankelen nu de wereldwijde groei vertraagt.
 • De gedeeltelijke stillegging van de Amerikaanse overheid zorgt voor een vertraging in de publicatie van economische cijfers. De timing ervan komt de Amerikaanse centrale bank niet goed uit, aangezien ze heel sterk rekening houdt met die cijfers.
 • In de eurozone wordt het verslag over de industriële productie van november verwacht, net als de cijfers voor het Duitse bbp in 2018. We kunnen een kleine inkrimping van de bbp-groei in het vierde kwartaal niet uitsluiten na de verslagen over de industriële productie van vorige week.

 

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

 •  Kernscenario
  • In de VS zal de groei naar verwachting doorzetten, zij het in het lagere tempo van 2,4 %. De fiscale stimulus dooft uit en het handelsbeleid is onzeker, maar de bedrijfsactiviteit is dynamisch. De Fed blijft pragmatisch en zoekt een houvast in de economische cijfers om een zachte landing te bewerkstelligen.
  • Buiten de VS is de economische cyclus minder dynamisch. De beleidsrisico's blijven bestaan. De economie van de eurozone groeit wellicht met 1,4 %. Het fiscale beleid zal in verschillende landen soepeler worden en moet de regio weghouden van een bruuske vertraging.
  • De relatie tussen de VS en China is gespannen, maar beide landen zijn een kortstondige wapenstilstand overeengekomen. China versoepelt verder om de impact van de tragere groei af te zwakken, maar verhoogt zo wel zijn overheidsschuld.
  • De daling van de olieprijs legt de geleidelijke stijging van de inflatie in de VS en de eurozone even stil.
 • Blik op de markt
  • De Amerikaanse economie blijft degelijk en geeft nog geen blijk van grote economische onevenwichten.
  • Rekening houdend met de fundamentals wordt het verschil tussen de VS en de rest van de wereld mogelijk weer kleiner. De diverse politieke risico's zorgen voor tegenwind.
 • Risico's
  • Handelsoorlog: hogere douanerechten en protectionisme vertragen de wereldwijde economieën, verslechteren internationale relaties en kalven de winstmarges van bedrijven af. China en de VS zijn een kortstondige wapenstilstand in die handelsoorlog overeengekomen. Aangezien de VS een koploper willen blijven zijn, en dan vooral in de technologiesector, zal het handelsconflict nog niet snel opgelost raken.
  • Vertraging van de groeilanden: de groeilanden behoren tot de meest kwetsbare regio's wanneer de wereldwijde groei afneemt. De fiscale of monetaire maatregelen waarmee zij de impact van de handelsoorlog zouden willen afzwakken, zullen op hun begroting wegen.
  • Politieke risico's in de EU: politieke valkuilen kunnen het euroscepticisme verder aanwakkeren, omdat de meningen over steeds meer kwesties verschillen, zoals de brexit, de Italiaanse financiën en de sociale onrust in Frankrijk, terwijl in mei de Europese parlementsverkiezingen worden gehouden. De handelsoorlog die de VS is beginnen te voeren, heeft de eurozone enkel onrechtstreeks getroffen.
  • Binnenlands beleid in de VS: het verdeelde Congres, om nog maar te zwijgen over de huidige stillegging van de overheid, de nakende begrotingsdeadlines en de zwakkere vooruitzichten voor de wereldwijde groei zullen op de Amerikaanse export wegen, terwijl de normalisatie van de Fed de vastgoedinvesteringen al beïnvloedt.

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

We blijven gematigd overwogen in aandelen. Op regionaal vlak blijven we overwogen in aandelen uit de VS en de eurozone. We handhaven een negatieve positie ten aanzien van het VK omwille van de onopgeloste brexitkwesties, maar zijn neutraal ten aanzien van de groeilanden en Japan. Voor de obligaties behouden we een korte duratie. Binnen het vastrentende segment gaat onze voorkeur uit naar de groeilanden.

BLIK OP DE DIVERSE ACTIVAKLASSEN EN POSITIONERING VAN DE PORTEFEUILLE

 • We hebben onze aandelenblootstelling gehandhaafd op overwogen en zijn nog altijd constructief op middellange termijn.
  • We zijn overwogen in aandelen uit de VS. De economische dynamiek is verzwakt, maar blijft positief. We verwachten een tragere, maar stijgende winstgroei in 2019. De verstrakkende Fed geeft tegenwind, maar de tragere groei zou de Fed kunnen aansporen om minder snel te verstrakken aangezien die verstrakking afhangt van de cijfers.
  • We handhaven onze overweging van aandelen uit de eurozone. De trage groei en politieke onzekerheden wegen steeds meer op de aandelenmarkt. Anderzijds kan een oplossing van de conflicten een sterk herstel in gang zetten.
  • We blijven onderwogen in Europese aandelen van buiten de EMU. De regio heeft een lagere verwachte winstgroei en dus lagere verwachte rendementen dan het vasteland, wat onze negatieve positie rechtvaardigt.
  • We zijn neutraal ten aanzien van Japanse aandelen. De Japanse aandelen staan aan minder binnenlandse risico's bloot, omdat de Abenomics nog eens drie jaar zullen aanblijven. De cyclische economische dynamiek is minder gunstig aan het worden.
  • We zijn tactisch neutraal ten aanzien van aandelen uit de groeilanden. Hoewel we in de groei van die landen geloven, worden ze zwaar getroffen door de handelsoorlog, de tragere groei in de geïndustrialiseerde landen en de sterke USD.
 • We zijn onderwogen ten aanzien van obligaties en behouden een korte duratie.
  • We verwachten dat de rentevoeten en obligatierentes progressief zullen stijgen na de forse daling van de voorbije weken. Bovenop de stijgende producentenprijzen, kunnen de stijgende lonen en de importtarieven de inflatie omhoogduwen.
  • De groeiende Europese economie kan de rentes binnen de EMU op middellange termijn eveneens omhoogduwen. De rentes zullen naar verwachting progressief klimmen. We blijven onderwogen in Italiaanse obligaties. De ECB blijft soepel, maar heeft haar monetaire verruiming in december stopgezet.
  • Het renteverschil tussen de VS en Europa blijft groot, maar zou progressief moeten verkleinen, om te beginnen aan het lange uiteinde van de curve.
  • Op middellange termijn zijn we, globaal genomen, behoedzaam ten aanzien van bedrijfsobligaties. Toch zien we tactische kansen in die activaklasse.
  • Groeilandschulden worden met een tegenslag geconfronteerd nu een handelsoorlog sluimert en de Amerikaanse rentes stijgen, maar volgens ons kunnen de spreads verder verstrakken ten opzichte van de huidige niveaus. De carry behoort tot de hoogsten binnen het vastrentende universum. Deze activa vormen eveneens een aantrekkelijke diversificatie ten opzichte van andere activaklassen.