Coffee Break 12-11-2018

DE VOORBIJE WEEK IN EEN NOTENDOP

 

 • De wereldwijde PMI's voor de dienstensector evenals de samengestelde PMI's bevestigden de groei, zij het in een lager tempo. De cijfers lagen immers nog boven 50, maar gingen in neergaande lijn tegenover de vorige hoge niveaus. Italië is al onder de groei/krimp-drempel van 50 punten beland.
 • Gisteren werd de 100ste verjaardag van het einde van WO I gevierd. Verschillende regeringsleiders, zoals president Trump, Macron en Poetin, ontmoetten elkaar in Frankrijk.
 • De olieproducerende landen bespraken in Abu Dhabi de situatie van de oliemarkt, omdat de VS meer produceren dan ze vroeger deden en in onmin leven met sommige OPEC-landen. Bovendien zijn de Amerikaanse sancties tegen handel met Iran van kracht geworden.
 • De tussentijdse verkiezingen hebben, zoals verwacht, voor een verdeeld Congres gezorgd. Het ziet ernaar uit dat het beleid geblokkeerd – of stevig onderhandeld – zal worden in Washington.

 

KOMENDE WEEK

 • De Italiaanse regering zal tegen dinsdag een herziene begroting voor 2019 aan de EU voorleggen. Dat getouwtrek draagt bij tot een hogere risicopremie voor Europese aandelen.
 • Het akkoord over het brexit-vertrek zou voor 95 % rond zijn. De definitieve resolutie moet nog door het Britse parlement worden goedgekeurd voor de zichtbaarheid wordt hersteld.
 • In enkele belangrijke landen, zoals de Europese, de VS, Japan en China, zullen de cijfers voor de inflatie en de bbp-groei in het derde kwartaal worden vrijgegeven. 

 

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

 • Kernscenario
  • In de VS zal de groei in 2018 nog altijd dicht bij 3 % liggen en zal hij in 2019 vertragen tot 2,6 % omwille van de wegebbende fiscale stimulus en de sterker verstrakkende financiële omstandigheden. De Fed handhaaft haar vooropgestelde verstrakking.
  • Buiten de VS is de economische cyclus minder dynamisch. De groei in Europa stelt teleur en er blijven beleidsrisico's sluimeren.
  • Door de troebele relatie met de VS versoepelt China zijn monetaire, fiscale en muntbeleid om de vertraging op te vangen. We mogen niet vergeten dat China een akkoord ook moet aanvaarden en in staat is om de huidige sancties te doorstaan.
  • De inflatie stijgt geleidelijk in de VS en de eurozone, maar er is nog geen inflatievrees.
 • Blik op de markt
  • De Amerikaanse economische dynamiek blijft sterk, maar geeft nog geen blijk van economische onevenwichten.
  • De Amerikaanse aandelen blijven op middellange termijn omhoogklimmen dankzij de belastinghervorming, de terugkoop van eigen aandelen en de redelijke waarderingen tegenover obligaties.
  • Rekening houdend met de fundamentals wordt het verschil tussen de VS en de rest van de wereld mogelijk weer kleiner. De diverse politieke risico's zorgen voor tegenwind.
 • Risico's
  • Handelsoorlog: hogere douanerechten en protectionisme kunnen de wereldwijde economieën sterker dan verwacht vertragen, internationale relaties verslechteren en de winstmarges van bedrijven afkalven. De top van de G20 eind november kan een katalysator zijn.
  • Vertraging van de groeilanden: de evolutie van de liquiditeit in USD is cruciaal voor de groeilanden omwille van de openstaande schulden in die munt.
  • Politieke risico's in de EU: politieke valkuilen kunnen het euroscepticisme aanwakkeren, omdat de meningen over steeds meer kwesties verschillen, zoals de brexit, de Italiaanse begroting, de herschikking van het Duitse bestuur en het resultaat van de handelsonderhandelingen met de VS.
  • Binnenlands beleid in de VS: de Democraten kunnen de wetgevende agenda van Donald Trump afremmen. De doorvoering van nieuwe wetten wordt het resultaat van compromissen en "mooie deals".

RECENTE ACTIES BINNEN DE ACTIVA-ALLOCATIESTRATEGIE

We hebben onze aandelenblootstelling, via de eurozone, tactisch vergroot tot overwogen, omdat de aandelenmarkten een aantrekkelijk technisch niveau hadden bereikt. Op regionaal vlak zijn we overwogen in aandelen uit de eurozone en de VS, terwijl we neutraal zijn ten aanzien van de groeilanden en Japan. We handhaven een negatieve positie ten aanzien van het VK omdat de brexitkwesties niet zijn opgelost. Wat de obligaties betreft, handhaven we een korte duratie en een voorzichtige houding ten aanzien van Italië.

BLIK OP DE DIVERSE ACTIVAKLASSEN EN POSITIONERING VAN DE PORTEFEUILLE

 • We hebben onze aandelenblootstelling tactisch vergroot tot overwogen en zijn nog altijd constructief op middellange termijn op basis van de fundamentals. 
  • We zijn overwogen in aandelen uit de VS. De economische groei wordt er geboost door de fiscale stimulus maar die ebt weg. De winstgroei is sterk – zoals blijkt uit het cijferseizoen voor het derde kwartaal – en de waarderingen zweven rond hun historische niveaus.
  • We hebben onze overweging van aandelen uit de eurozone tactisch vergroot. De groei is teleurstellend beginnen vertragen, omdat de dynamiek is verdwenen. De politieke onzekerheden nemen toe, maar zijn al verrekend. Elke opluchting zou een sterk herstel op gang trekken.
  • We blijven onderwogen in Europese aandelen van buiten de EMU. De regio heeft een lagere verwachte winstgroei en dus lagere verwachte rendementen dan het vasteland, wat onze negatieve positie rechtvaardigt.
  • We zijn neutraal ten aanzien van Japanse aandelen. De Japanse aandelen staan aan minder binnenlandse risico's bloot, omdat de Abenomics nog eens drie jaar zullen aanblijven. Door de positieve economische dynamiek zijn we neutraal ten aanzien van de activaklasse geworden.
  • We zijn neutraal ten aanzien van aandelen uit de groeilanden. We kijken verder uit naar lagere technische niveaus om opnieuw in te stappen. De wereldwijde groei blijft degelijk in de nabije toekomst en alle activa uit de groeilanden hebben al een risicopremie verrekend voor een verstrakkende Fed, de sterke USD en de risico's rond een handelsoorlog.
 • We zijn onderwogen ten aanzien van obligaties en behouden een korte duratie.
  • Nu de Fed haar beleid verstrakt en de inflatoire druk vermoedelijk zal toenemen, zouden de krediet- en obligatierentes moeten blijven stijgen. Bovenop de stijgende producentenprijzen, kunnen de stijgende lonen, de fiscale steunmaatregelen en de importtarieven de inflatie omhoogduwen.
  • De groeiende Europese economie kan de rentes binnen de EMU op middellange termijn eveneens omhoogduwen: de rentes zullen volgens ons progressief stijgen, met 0,90 % als doel voor de Duitse 10-jaarsrente over 12 maanden. We blijven onderwogen in Italiaanse obligaties. De ECB blijft soepel, maar heeft bevestigd dat ze haar monetaire verruiming in december zal stopzetten.
  • We zijn neutraal ten aanzien van bedrijfsobligaties in het algemeen, omdat de spreads het risico nauwelijks vergoeden. Een eventuele stijging van de obligatierentes kan de prestaties naar beneden halen.
  • Groeilandschulden worden met een tegenslag geconfronteerd nu een handelsoorlog sluimert en de Amerikaanse rentes stijgen, maar volgens ons kunnen de spreads verder verstrakken ten opzichte van de huidige niveaus. De carry behoort tot de hoogsten binnen het vastrentende universum. Deze activa vormen eveneens een aantrekkelijke diversificatie ten opzichte van andere activaklassen.