28 APR

2020

Bedrijf , Covid-19

Candriam steunt de strijd tegen COVID-19

Candriam geeft financiële steun aan zes verenigingen die COVID-19 bestrijden


De COVID-19 epidemie is met voorsprong een van de grootste crisissen op het vlak van gezondheid, economie en maatschappelijk welzijn die de wereld ooit meegemaakt heeft. Gezondheidsmedewerkers die de strijd voeren in de frontlinie hebben alle middelen nodig om mensenlevens te redden, het virus te bestrijden en de verspreiding ervan tegen te gaan.

In lijn met haar waarden en burgerzin heeft Candriam financiële steun gegeven aan zes stichtingen en verenigingen die druk bezig zijn met de strijd tegen COVID-19 en de sociaaleconomische gevolgen die ermee gepaard gaan. 

De initiatieven die warden gefinancierd door deze organisaties willen de behoeften invullen van verschillende gemeenschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden getroffen door COVID-19 in de landen waar Candriam actief is.