CANDRIAM, een internationale vermogensbeheerder gespecialiseerd in duurzame en verantwoorde beleggingen, liet een aanzienlijke groei zien ondanks de uitdagingen van 2020. Eind 2020 bedroeg zijn vermogen onder beheer (VoB) € 1401 miljard, een nieuw record voor het bedrijf. Het recordbedrag betekende een toename van € 10,1 miljard ten opzichte van de € 130 miljard van 2019.

De groei van het VoB was hoofdzakelijk te danken aan de toegenomen vraag naar de diverse ESG-producten en -strategieën van CANDRIAM,  inclusief zijn innovatieve thematische aandelenstrategieën. De afgelopen vijf jaar verdrievoudigde het vermogen dat CANDRIAM via ESG strategieën beheert, tot € 88 miljard.

De groei van afgelopen jaar berustte op de constant sterke prestaties van vrijwel alle producten van CANDRIAM. Meer dan de helft van zijn beoordeelde fondsen kreeg namelijk 4 of 5 sterren van Morningstar2 aan het einde van 2020. CANDRIAM mocht in 2020 ook 60 prijzen voor zijn fondsen in ontvangst nemen.

CANDRIAM verruimde eveneens zijn beleggingsaanbod met alternatieve en illiquide strategieën. In juli 2020 nam de firma de alternatieve multimanagementtak van Rothschild & Co Europe over. Daarop volgde in december een nieuw partnership met Kartesia, een Europese specialist in onderhandse financieringen. In 2018 had CANDRIAM al een partnership gesloten met Tristan Capital Partners, een beleggingsmaatschappij gespecialiseerd in vastgoed.

Naïm Abou-Jaoudé, CEO van CANDRIAM & voorzitter van New York Life Investment International, vertelt:

“Ondanks de pandemie deed CANDRIAM het heel goed in 2020, door behoedzaam op de uitdagende marktomstandigheden te reageren. We zetten sterke resultaten neer in alle beleggings categorieën, het bewijs dat ons actieve beheerplatform relevant blijft voor elk type belegger. Beleggers waardeerden vooral onze baanbrekende duurzame oplossingen, thematische producten en onze groeiende aandacht voor illiquide en alternatieve beleggingen.

We hebben een indrukwekkende staat van dienst. Sinds 2013 hebben we ons VoB verdubbeld. Bijna 63% wordt nu via ESG strategieën beheerd. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook in de toekomst aan de veranderende behoeften van beleggers kunnen voldoen door innovatieve oplossingen met een toegevoegde waarde te verstrekken.

2020 is een jaar dat we nooit zullen vergeten. Ik wil de werknemers van CANDRIAM bedanken, die tijdens deze ongeziene periode ontzettend hard hebben gewerkt, en dat vooral van thuis uit. Ze wijdden zich helemaal aan onze visie om onze cliënten superieure, gespecialiseerde diensten te verlenen en toonden een oprechte convictie en verantwoordelijkheid in vermogensbeheer.”

Sterke verkoop berust op thematische aandelen, ESG en robuuste prestaties

De netto-omzet van CANDRIAM bedroeg € 3,9 miljard in 2020. De thematische aandelenstrategieën behoorden het afgelopen jaar tot de populairste categorieën. Ze kenden een instroom van € 2,5 miljard en brachten het totale VoB voor thematische aandelen op € 8,5 miljard tegen eind 2020. ESG-obligatiestrategieën kenden ook een grote instroom in 2020, en dan vooral de – hoogrentende – bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten.

CANDRIAM lanceerde in 2019 zijn Equity Impact Oncology-strategie, die belegt in beursgenoteerde bedrijven die onderzoek uitvoeren en nieuwe behandelingen tegen kanker ontwikkelen. Twee jaar later beheert de strategie een vermogen van € 1,6 miljard. De Sustainable Equity Climate Action-strategie, die 18 maanden geleden werd gelanceerd, heeft bijna € 1 miljard opgehaald.

Nog altijd een pionier in duurzame en verantwoorde beleggingen

CANDRIAM heeft intussen een van de grootste en meest innovatieve reeks van duurzame oplossingen in Europa ontwikkeld om aan de groeiende vraag van beleggers te voldoen.

Het bedrijf lanceerde in 2020 meerdere thematische aandelenstrategieën, met onder meer een strategie gewijd aan de circulaire economie. Die strategie belegt in aandelen uit de hele wereld die betrokken zijn bij activiteiten zoals recycling, vervanging, hergebruik en een zuiniger gebruik van producten en hulpbronnen. CANDRIAM introduceerde ook zijn eerste impactstrategie voor private equity, die beleggers, via beleggingsfondsen en gezamenlijke investeringen, een blootstelling verschaft aan bedrijven waarvan de resultaten samenhangen met meetbare sociale of ecologische factoren.

CANDRIAM kreeg een A+-rating van de UN Principles for Responsible Investment, en werd geselecteerd voor de UN PRI 2020 Leaders Group als erkenning van zijn benadering van duurzaam beleggen, en meer concreet zijn praktijken omtrent klimaatrapportering.

CANDRIAM werkte ook aan zijn ambitie om de kenniskloof over duurzaam beleggen te dichten door de ontwikkeling van de CANDRIAM Academy te versnellen. ’s Werelds eerste gratis toegankelijke erkende opleidingsplatform rond duurzaam beleggen breidde zijn geografische bereik in 2020 uit tot de VS, Zwitserland en Frankrijk en bereikte zo 5.500 leden uit 30 landen. Het werd vorig jaar eveneens aangevuld met een nieuwe module over de circulaire economie.

 Een andere manier om beleggers sneller naar duurzaamheid te leiden is door academisch onderzoek over ESG beleggen te ontwikkelen en te ondersteunen. In 2020 sloot CANDRIAM nieuwe academische partnerships met drie gerenommeerde universitaire instellingen, met name het Grantham Research Institute van de London School of Economics, UCLouvain en de Vlerick Business School. Elk van die samenwerkingen wordt nader toegelicht op de website van CANDRIAM.

 

 


1 Per 31 december 2020. Het vermogen onder beheer (VoB) omvat activa die niet onder de definitie van 'gereglementeerd VoB' (of 'regulatory AUM') uit formulier ADV, deel 1A van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission vallen.

2 © 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Bepaalde informatie uit dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieverleners. Ze wordt gegeven zonder enige garantie omtrent haar juistheid, volledigheid of actualiteit. De reproductie of verspreiding ervan is strikt verboden. De kwaliteit van de plaats in een rangschikking, een prijs of een label die/dat door de beheermaatschappij wordt gewonnen, hangt af van de uitreikende instelling. De plaats in de rangschikking, de prijs of het label vormt geen garantie voor de toekomstige resultaten van de beheermaatschappij.