De prestaties van vastrentende waarden werden beïnvloed door de geopolitiek, de galopperende inflatie en de over het algemeen hawkish houding van de centrale banken. De resulterende stijging van de rentevoeten had een weerslag op alle activaklassen die hun volatiliteit zagen toenemen. De bedrijfsobligatiemarkten bleven het moeilijk hebben: zowel investment grade als hoogrentende bedrijfsobligaties lieten negatieve rendementen optekenen, zowel in de VS als in Europa, waarbij elke sector bijdroeg tot de zwakke prestatie (inclusief defensieve sectoren zoals Telecom en Farma).  Ook groeilandenobligaties lieten in elk segment (harde valuta, lokale valuta en bedrijfsobligaties) negatieve rendementen optekenen. In een omgeving waarin bijna geen activaklasse werd ontzien (zelfs veilige havens zoals overheidsobligaties), presteerden ook de Europese perifere overheidsobligaties ondermaats. Het zal geen verbazing wekken dat de break-evens positieve resultaten hebben opgeleverd (onder aanvoering van Australië en Japan), evenals bepaalde grondstoffenmarkten zoals aardgas. Wat de valuta's betreft, heeft de scherpe stijging van de roebel zich voortgezet na de heel scherpe daling in februari als gevolg van de activiteiten van de centrale bank en de begrotingsmaatregelen. De Amerikaanse dollar blijft ijzersterk presteren (als gevolg van het werk van de centrale bank en de kracht van de economie). Bepaalde groeilandenmunten deden het ook goed (MXN, IDR), terwijl veilige havens (zoals JPY) enigszins onder druk stonden.

 

De vastrentende markten lijken over de hele lijn te worden uitgedaagd door een vrij moeilijke context. Het geopolitieke risico blijft alomtegenwoordig en het einde van het conflict tussen Rusland en Oekraïne is nog niet in zicht. Deze kwestie wordt nog verergerd door de voortdurende en toenemende sancties die zowel Rusland als de rest van de wereld in macro-economisch opzicht treffen. De ernstige covid-lockdowns in China zijn het zoveelste element dat de wereldwijde groei en de al geblokkeerde toeleveringsketen in het gedrang brengt. In een dergelijke context zien de centrale banken in de hele wereld (met uitzondering van China) zich genoodzaakt hun hawkish koersaan te houden. De Federal Reserve heeft aangegeven dat zij bereid is de macro-economie te laten vertragen (door middel van verkrapping) om de inflatie onder controle te houden. Wij gaan uit van een renteverhoging met 50 basispunten bij elk van de komende twee vergaderingen van het FOMC en wij zullen het effect daarvan op de Amerikaanse economie nauwlettend in het oog houden. Ook de ECB heeft sterk gezinspeeld op een verdere verkrapping van het monetaire beleid, hoewel de centrale bank te kampen heeft met een gebrek aan consensus onder de leden en zich niet assertieflijkt op te stellen, waardoor haar toekomstige maatregelen minder voorspelbaar worden. Het ziet er echter naar uit dat het einde van haar QE-programma in juni wordt verwacht, terwijl een renteverhoging in juli in de sterren geschreven staat. De economie van de eurozone wordt geconfronteerd meer tegenvallers omdat ze dichter bij de Russisch/Oekraïense oorlog ligt en sterker afhankelijk is van olie en gas uit Rusland.

 

Tegen deze achtergrond verwachten wij dat de volatiliteit hoog zal blijven en dat de rente de komende weken een opwaartse trend zal vertonen. We zijn neutraal voor Amerikaanse duration en zijn onderwogen EU duration omdat de ECB onder druk staat om sneller te normaliseren wegens de hoge inflatie. De waarderingen op de vastrentende markten zijn zeker aantrekkelijker, hoewel wij erkennen dat wij moeten wachten op een stabilisatie van de rentevoeten vooraleer wij positief worden voor risicovolle activa. Wij verwachten dat de dispersie binnenkort werkelijkheid zal worden, naarmate de fundamentals weer op de voorgrond treden (bij gebrek aan externe steun) en de impact van belangrijke trends (deglobalisering, decarbonisering en digitalisering) zich begint af te tekenen. In een markt die naar verwachting negatief zal blijven worden beïnvloed door de bovengenoemde externe factoren, willen wij momenteel echter onze algemene defensieve houding handhaven en de markten op de voet opvolgen.  Wij zijn ook voorzichtig ten aanzien van de groeilanden omdat de vertraging van de Chinese economie, de verkrapping van het Fed-beleid en de USD zwaar wegen op deze activaklasse. De politieke situatie zal waarschijnlijk verslechteren naarmate de bezorgdheid over de hogere levensduurte ernstige gevolgen begint te krijgen voor economieën die sterker afhankelijk zijn van grondstoffen en minder weerbaar zijn.

 

Strategie & positionering

Het is belangrijk op te merken dat de Candriam Global Bond en Credit strategieën niet blootgesteld zijn aan Russische overheidsobligaties. Rusland is op basis van duurzaamheidskenmerken uitgesloten van ons beleggingsuniversum voor overheidsobligaties.


202205_FI_NL_1.PNG202205_FI_NL_2.PNG
202205_FI_NL_3.PNG