De recente inflatiestijging - tot een niveau dat in decennia niet meer is voorgekomen - hebben het rendement van de meeste activaklassen negatief beïnvloed. De rentevoeten zijn in decennia niet meer zo sterk gestegen. In het huidige klimaat, nu de centrale banken verder verkrappen, kan de wereldeconomie aanzienlijk afkoelen. Met rendementen die op het hoogste peil in tien jaar staan en risico's van een nakende macro-economische vertraging kan dit een erg aantrekkelijk instapmoment in wereldwijde staatsobligaties blijken.

WAAROM IN DEZE MARKT BELEGGEN IN STAATSOBLIGATIES MET LANGE LOOPTIJD?

In afwachting van een desinflatoire omgeving met een vertragende (of zelfs negatieve) groei kunnen overheidsobligaties een geconcentreerde blootstelling bieden aan opwaarts risico in macro-economische omgevingen die minder gunstig zijn voor de meeste andere activaklassen. Economische vertragingen gaan meestal gepaard met een dalende en afvlakkende rendementscurve, terwijl aandelen en bedrijfsobligaties klappen krijgen: historisch gezien zijn overheidsobligaties de meest doeltreffende afdekking tegen recessies.

Omdat de marktdeelnemers niet meer gewend zijn aan de inflatie en de rentevoeten waar ze nu zijn, zijn we getuige geweest van een grote uitverkoop op de obligatiemarkten. De onzekerheid die veel beleggers in 2022 voelden rond het herstel na Covid en de inflatierisico's, is nog toegenomen door de oorlog in Oekraïne, wat in delen van de markt tot nog grotere ongerustheid heeft geleid.

De rente op overheidsobligaties is na de recente uitverkoop fors opgelopen. Hoewel dit zeer pijnlijk is voor bestaande beleggers, is dankzij deze reset op de obligatiemarkt de waardering teruggevallen tot een volgens ons erg aantrekkelijk niveau voor deze activaklasse, vooral in een economische vertraging.

YTM - JP Morgan GBI Global Index - januari 2012 tot juni 2022

SovereignBondYield.png

Bron: Bloomberg©, per 21/06/2022
HOE KUNNEN BELEGGERS PROFITEREN VAN EEN ACTIEF BEHEERDE VASTRENTENDE PORTEFEUILLE?

Index-tracking fondsen kunnen een eenvoudige, goedkope strategie lijken om blootstelling aan rentevoeten bij te kopen. Volgens ons kan dit echter een gemiste kans zijn om het potentieel van deze activaklasse te ontsluiten. Het Candriam Bonds Global Government Fund neemt actieve beslissingen om meerdere, niet-gecorreleerde alfabronnen aan te boren waar wij denken dat ze bestaan.

  • Duur: De rentecurves stijgen en dalen niet alleen, maar kunnen ook steiler, vlakker of kronkeliger worden. Veel beleggers worden geconfronteerd met beperkingen die hen verbieden om in hun portefeuilles aanzienlijk af te wijken van een bepaalde duration, wat ertoe kan leiden dat sommige punten op de curve ondergewaardeerd zijn in vergelijking met andere. Wij zoeken deze op en proberen het fonds te positioneren op de meest aantrekkelijke tenoren. Onze flexibele aanpak maakt een actieve duration mogelijk in een bereik van -3 tot +3 ten opzichte van de benchmark.
  • Relatieve waarde en ESG: Nu de nationale schatkisten niet langer in staat zijn vervallende schuld tegen steeds lagere rentevoeten te herfinancieren, komt de emittent-specifieke dynamiek opnieuw op de voorgrond. In obligatie-indices worden emittenten gewogen volgens het totale bedrag dat zij aan ontleners verschuldigd zijn - wat er inherent toe kan leiden dat zij in de richting gaan van landen met minder duurzame schuldprofielen. Wij menen met name dat ESG-factoren, naast andere traditionele financiële en economische variabelen, een belangrijke bepalende factor zijn voor de kredietwaardigheid van een land. Ons eigen Duurzaamheidskader voor Overheidsobligaties is gebaseerd op de analyse van vier vormen van kapitaal: Natuurlijk kapitaal, menselijk kapitaal, sociaal kapitaal en economisch kapitaal.
  • Valuta's: Economieën doorlopen monetaire en groeicycli gewoonlijk niet gelijktijdig. De wisselkoersen kunnen worden beïnvloed omdat sommige centrale banken besluitvaardiger optreden dan andere. Wij zoeken uit welke valuta's en rentecurves het aantrekkelijkst In tegenstelling tot een indexfonds zijn wij niet gebonden aan de wegingen van de valuta's in de benchmark, en kunnen wij gebruik maken van derivatenoverlays om aan onze convicties uiting te geven.