De markten zijn de afgelopen maand (sinds 7 maart) sterk opgeveerd na de forse correctie die volgde op de invasie van Oekraïne door Rusland. We merken op dat de volatiliteit tijdens deze opleving niet afnam als gevolg van de groeiende onzekerheid over het effect van de hoge inflatie, het krappere monetaire beleid en het toegenomen geopolitieke risico op de economie. De sancties van de Verenigde Staten en de Europese Unie blijven hun weerslag hebben op de Russische economie, en de daaruit voortvloeiende maatregelen (betaling van olie en schuld in roebels) zullen waarschijnlijk ook nefast zijn voor de wereldeconomie. Noch investment grade en high yield bedrijfsobligatiemarkten, noch de groeilandenobligaties is afgelopen maand betekenisvol hersteld, terwijl zowel Europese als Amerikaanse overheidsobligaties opnieuw negatief hebben gepresteerd. In heel Europa waren de negatieve prestaties meer uitgesproken in de kernmarkten (Duitsland, Frankrijk). Het zal geen verbazing wekken dat inflatiegelinkte obligaties positieve resultaten hebben opgetekend, net als bepaalde grondstoffenmarkten zoals aardgas. Wat de valuta's betreft, schoot de roebel met 53% omhoog na de heel scherpe daling in februari als gevolg van de activiteiten van de centrale bank en de begrotingsmaatregelen. Bepaalde Latijns-Amerikaanse grondstoffenvaluta's deden het ook goed (BRL, MXN), terwijl veilige havens (zoals JPY) wat terrein verloren.

De impasse in Oekraïne en de tot dusver mislukte onderhandelingen wijzen erop dat de oorlog en het daaruit voortvloeiende menselijk leed waarschijnlijk op het sentiment zullen blijven wegen. De volatiliteit en prijsschommelingen die dat met zich meebrengt, zullen de vastrentende markten op korte termijn blijven beïnvloeden, waardoor een flexibel en tactisch beheer van essentieel belang wordt. In de loop van het jaar zullen de gevolgen op iets langere termijn uiteraard uitmonden in steeds hogere inflatie, die uit de hand dreigt te lopen als gevolg van de stijgende grondstoffenprijzen en de grotere druk op de bevoorradingsketen. Het is ook mogelijk dat dit de consumptie en de groei in de ontwikkelingslanden en de groeilanden in het algemeen een knauw geeft. In hun streven om de inflatie onder controle te houden, blijven de centrale banken vasthouden aan hun verstrakkende houding.We verwachten nog steeds dat de Fed de rente zal verhogen (met 25 basispunten in plaats van de eerder geplande 50 basispunten), terwijl we nog steeds denken dat de ECB de rente dit jaar zou kunnen verhogen, zij het veel later in 2022. Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, heeft niet uitgesloten dat hij de economie laat afkoelen om de inflatie onder controle te houden. Het valt nog af te wachten hoe de markten/economieën op dit verkrappende beleid zullen reageren bij gebrek aan begrotingssteun en tegen de achtergrond van aanhoudende geopolitieke problemen. Vooral de Europese economieën zijn volgens ons kwetsbaar voor groeivertraging en politieke risico's, met de verkiezingen in Frankrijk, waar de extreemrechtse kandidaat Marine Le Pen een belangrijke uitdager is. Wel denken we dat de ontwikkelde landen waarschijnlijk extra budgettaire stimulusmaatregelen zullen aankondigen (door de schuld op te trekken), die wellicht enkele positieve effecten zullen sorteren en een platform kunnen bieden voor verdere monetaire verkrapping. De vastrentende markten zitten zonder de steun van de centrale banken in een situatie die ze al meer dan een decennium niet hadden meegemaakt. In een dergelijke context zijn het de fundamentals die waarschijnlijk een sleutelrol zullen spelen bij het bepalen van de kredietwaardigheid en (in mindere mate) de koersevolutie. Om in de huidige markten overeind te blijven, is het essentieel om selectief te zijn en beroep te doen op fundamentele researchin een context waarin Europese investment grade markten aantrekkelijker zijn dan de hoogrentende.

 

Strategie & positionering

Het is belangrijk op te merken dat de Candriam Global Bond en Credit strategieën niet blootgesteld zijn aan Russische overheidsobligaties. Rusland is op basis van duurzaamheidskenmerken uitgesloten van ons beleggingsuniversum voor overheidsobligaties.

FI_NL_1.PNG
FI_NL_2.PNG