Beleggers tonen veel meer interesse in bedrijven die zich met waterstoftechnologie bezighouden, nu regeringen die bedrijven in hun plannen voor het herstel na covid-19 hebben opgenomen. In deze paper bekijken we waterstof vanuit ecologisch standpunt, samen met de factoren die de toekomstige ontwikkelingen van de technologie ondersteunen, zoals investeringen, huidige projecten en overheidssteun.  

 

Opladen voor een koolstofneutrale wereld

Waterstof wordt al lang als een ‘schone’ energiebron van de toekomst genoemd. Maar er bestond geen technologie die dat tegen een betaalbare kostprijs en op grote schaal kon waarmaken. Die situatie is snel aan het veranderen en regeringen steunen waterstofenergie nu met aanzienlijke overheidsinvesteringen en incentives voor bedrijven, wat veel kansen voor beleggers schept.

  • De EU zal de productie van waterstofenergie helpen optrekken tot 40 GW in 2030. Dat komt overeen met de maximumcapaciteit van 20 Hooverdammen of het elektriciteitsverbruik van zo’n 20 miljoen gezinnen.
  • Volgens de EU zal de geplande uitbreiding van de opwekking van waterstofenergie een opmerkelijke investering vereisen van tussen de 180 miljard euro en 470 miljard euro tegen 2050.
  • Beleggers hebben dus de mogelijkheid om te diversifiëren via projecten met verschillende tijdschema’s en via verschillende activiteiten in waterstof (elektrolyse, waterstofproductie of productie van brandstofcellen).

In de energiesector wordt waterstof naar verwachting een katalysator voor waardecreatie op lange termijn. Niettemin zal waterstof de obstakels van hoge kosten, regelgeving en technologie moeten overwinnen om op korte termijn een ernstige concurrentiële optie te worden. Ook de productiecapaciteit van ‘groene’ elektriciteit moet worden verhoogd, zodat de via elektrolyse geproduceerde waterstof als werkelijk ‘groen’ kan worden beschouwd. In de transportsector zal waterstof niet de enige manier zijn om Europa tegen 2050 koolstofneutraal te maken, maar de energiebron zal wel een belangrijke rol spelen.


 

Download de samenvatting (in het Nederlands)

 

Lees de volledige studie (in het Engels)