14 DEC

2016

Bedrijf , ESG-nieuws , Montreal Carbon Pledge , SRI , Team Equity , Onderwerpen

Montreal Carbon Pledge – Bekendmaking CO2-voetafdruk door Candriam

Als ondertekenaar van het Montreal Carbon Pledge Initiative maakt Candriam de CO2-voetafdruk van al zijn SRI-fondsen bekend

Candriam, dat in 2015 het Montreal Carbon Pledge Initiative ondertekende, heeft zich geëngageerd om regelmatig de CO2-voetafdruk van haar SRI-fondsen te publiceren.

Bij de evaluatie van de CO2-voetafdruk houdt Candriam rekening met scopes 1 en 2 broeikasgasemissies van de verschillende private emittenten die zijn opgenomen in de SRI-fondsen en hun benchmark-indices. Deze broeikasgasemissies zijn gestandaardiseerd volgens de omzet van de emittent (ton CO2 uitgestoten per miljoen dollar omzet). Dit maakt een vergelijking mogelijk tussen bedrijven van verschillende omvang binnen de respectievelijke portefeuilles.

Alle SRI-fondsen van Candriam hebben een CO2-voetafdruk van 161 ton CO2 / USD miljoen omzet; dit is 35% minder dan de samengestelde benchmark-index.

Onderstaande tabel toont de resultaten voor de SRI-fondsen van Candriam en hun benchmark-index per vermogenscategorie. De groen gemarkeerde verschillen geven aan dat de totale CO2-voetafdruk van de SRI-fondsen binnen hun respectievelijke vermogenscategorie , lager ligt dan die van de samengestelde benchmark-index voor dezelfde vermogenscategorie.

Terwijl de CO2-voetafdruk van de samengestelde benchmark-index onveranderd is gebleven in de loop van het jaar, is de CO2-voetafdruk van onze SRI-fondsen verminderd van 209,55 tot 161 ton CO2 / USD miljoen omzet. Dit resulteert in een voetafdruk die 35 % lager ligt dan die van de samengestelde benchmark-index.

100 % = 2 693 850 124 USD  
Bronnen: berekeningen van Candriam op basis van gegevens van Trucost, Facset en componenten van de MSCI-, iBoxx- en Citi WBIG-indices.

Deze evaluatie is één van de milieu-indicatoren waarop de ESG-indicatoren voor de SRI-fondsen zijn gebaseerd.