21 AUG

2019

Onderzoekspapers , SRI , Onderwerpen

Koolstof in portefeuilles: uitsluiten of optimaliseren?

De sectoren energie, materialen en nutsvoorzieningen zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de CO2-uitstoot die aan beursgenoteerde bedrijven kan worden toegeschreven. Waarom zouden we die sectoren dan niet gewoonweg uitsluiten van de beleggingsportefeuille?

Deze sectoren uitsluiten uit de portefeuille zou ongeveer neerkomen op het weglaten van 11 % van de MSCI © VS en 14 % van de MSCI © World, op basis van gegevens van februari 2019. Dit soort benadering wordt vaak gehanteerd door verschillende Exchange Traded Funds met een lage CO2-uitstoot, omdat het een eenvoudige en effectieve manier is om de CO2-uitstoot van de portefeuille te verminderen. Bedrijven uitsluiten zou per definitie leiden tot een grote vertekening van de sector en dat leidt dan weer tot een ongunstig gedrag van de portefeuille op bepaalde markten en tot een hogere tracking error.

Tracking Error: uitsluiten of optimaliseren?

We vergeleken deze twee benaderingen in termen van koolstofintensiteit en tracking error door de MSCI © World Index als benchmark te gebruiken. Alle simulaties lopen vanaf eind februari 2019. In de eerste benadering hebben we de drie meest koolstofintensieve sectoren uit het universum uitgesloten en hun gewicht proportioneel toegewezen aan de rest van de portefeuille. In de tweede benadering gebruikten we een ‘portfolio-optimiser’ en een risicomodel om de ecologische voetafdruk tot een minimum te herleiden en beperkten we het gewicht van de sector om in de lijn te liggen van die van de MSCI©-benchmark. 

Het resultaat van de simulatie waarbij de sector wordt uitgesloten, wordt weergegeven door het groene vierkantje in Grafiek 11. In de simulatie resulteerde de Uitsluitingsmethode in een vermindering met 75 % van de koolstofintensiteit in vergelijking met de benchmark die wordt weergegeven door een oranje driehoek, maar met een relatief hoge tracking error van 1,12 %.

Om de Optimalisatiebenadering te beoordelen, hebben we een reeks portefeuillesimulaties met verschillende combinaties van koolstofintensiteit en tracking errors gecreëerd die als een blauwe X worden weergegeven. De optimalisatieportfolio binnen deze reeks waarvoor de koolstofintensiteit vergelijkbaar is met die van de Uitsluitingsbenadering wordt aangeduid met het blauwe vierkant: een vermindering van de koolstofintensiteit met 75 %, maar met een beduidend lagere tracking error van 0,27 %.

De Optimalisatiebenadering vermindert risico's die voortvloeien uit de sectorbias. Hoewel de portefeuille nog altijd belegt in sectoren met een hoog koolstofgehalte, doet hij dit door zich te concentreren op de meest efficiënte bedrijven of bedrijven met de laagste koolstofuitstoot binnen elke sector. Dit draagt bij aan de marktsignalen van beleggers en ondersteunt beleggingscampagnes om de verantwoordelijkheid inzake koolstof in sectoren met een hoge CO2-uitstoot aan te wakkeren.

DOWNLOAD DE RESEARCH PAPER


Deze Research Paper is enkel bestemd voor professionele beleggers.