De prijs van de duurzaamheid van overheden bepalen

Er bestaat binnen de financiële sector al een community die toegevoegde waarde wil creëren voor beleggers, en ondertussen samen de wereld wil veranderen. Wijzelf en de volgende generatie verdienen dat echt.

Bij Candriam maken we al 25 jaar deel uit van deze community. We willen immers toegevoegde waarde creëren door verantwoord te beleggen. We richtten in 2005 een intern ESG-analistenteam op, en breidden in 2009 uit naar de duurzaamheidsanalyse van overheden.  Toen waren we een roepende in de woestijn, maar vandaag maken we deel uit van een snel evoluerend gedachtengoed waar participanten aan de financiële markten en academici zich in vinden. We willen absoluut voortrekkers blijven. Daarom lanceerden we dit jaar ons derde duurzaamheidsmodel voor overheden.

Methodologie

Onze benadering erkent dat Natuurlijk Kapitaal eindig is. Om in ons meest recente model rekening te houden met deze beperking, gebruiken we de score voor Natuurlijk Kapitaal als een multiplicator voor de drie andere soorten kapitaal. Landen worden beoordeeld aan hoe efficiënt ze welzijn creëren, in de vorm van Menselijk, Sociaal en Economisch Kapitaal. Er wordt daarbij rekening gehouden met de mogelijke uitputting van of schade aan de natuurlijke omgeving in dit welzijnscreatieproces. De volledige output van het model sluit aan bij de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

De concepten voor de duurzaamheid van overheden werden vaak ontwikkeld op basis van een 'one size fits all' aanpak, waarbij er minder strenge criteria werden toegepast op de opkomende landen.  Dat kan echter leiden tot statische resultaten, die geen nauwkeurige afspiegeling zijn van de uiteenlopende prioriteiten en behoeften van de landen. Tijdens ons onderzoek beseften we dat een land veel complexer is dan een bedrijf. Daarom hebben we een methodologie ontwikkeld die rekening hield met een brede waaier aan factoren.

Onze databank omvatte meer dan 400 individuele factoren, wat bewijst dat geografische regio's nauw met elkaar verbonden zijn. Om deze waaier aan factoren goed te vatten, maakten we gebruik van gegevens die afkomstig waren van een aantal private, publieke en ngo-bronnen. Onderzoekers hielden vervolgens de relevantie van elke factor voor elk land tegen het licht over de afgelopen tien jaar. Op basis van deze benadering kon Candriam dankzij de beoordelingen van landen voorrang geven aan bepaalde factoren die een aanzienlijke invloed zullen hebben op de toekomstige ontwikkeling van landen.  De landen werden ook gescreend op basis van de democratie- en vrijheidsfilter van Candriam. Die sluit landen uit die de mensenrechten met de voeten hebben getreden of een totalitair regime hebben ingesteld.

CANDRIAM Sovereign SustainabilityModel Infography.png