Er zijn naar schatting één miljard bewakingscamera's in gebruik[i]. De Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP's) van de Verenigde Naties sporen bedrijven aan om de mensenrechten te respecteren en misbruik te corrigeren. Ze roepen bedrijven op om grondig onderzoek te doen naar mensenrechten om 'te weten en te laten zien' dat ze de mensenrechten naleven aan de hand van hun eigen activiteiten en de activiteiten direct gerelateerd aan  hun producten, diensten, activiteiten en zakenrelaties.

Eerder dit jaar initieerde Candriam het Initiatief rond Gezichtsherkenning om de risico's van deze snelgroeiende technologie aan te pakken. Met de steun van de Principles for Responsible Investment van de VN hebben vijftig beleggers die samen 4,5 biljoen USD aan beheerd vermogen vertegenwoordigen zich aangesloten bij dit initiatief.

Gezichtsherkenningstechnologieën zijn ons leven aan het veranderen...

Vele onder ons zijn enthousiast over gezichtsherkenningstechnologie. Ze verbetert immers de efficiëntie en veiligheid. We gebruiken dit om geavanceerde smartphones te ontgrendelen, en om gemakkelijker door de luchthaven te komen. Hoewel Gezichtsherkenningstechnologie (GHT) al decennialang bestaat, vindt grote toepassing pas recent plaats.

... maar zijn mensenrechten een verborgen kostprijs? 

Verantwoord beleggen gaat verder dan reageren op risico's en problemen die we vandaag ondervinden.  Het gaat ook verder dan 'groen' en klimaat. Het is een erkenning van de rol die de financiële sector in de maatschappij heeft. 

Technologie heeft ons geweldige voordelen opgeleverd, en enkele fantastische beleggingen.  Tijdens het afgelopen jaar van social distancing konden families met elkaar op afstand communiceren, konden vele professionals telewerken en was er zelfs contactloze gezondheidszorg dankzij de telegeneeskunde.    

Gezichtsherkenningstechnologie in zijn huidige vorm heeft niet de toestemming van wie gefotografeerd wordt, en er is een gebrek aan toezicht vanuit de overheid. In veel gevallen staan we onder toezicht van GHT, zonder dat we ons hiervan bewust zijn. Een verkeerde identificatie komt veel vaker voor dan gedacht, en komt systematischer voor bij bepaalde etnische groepen. 

Een verkeerde identificatie komt meer en meer voor, en heeft al geleid tot vergissingen bij arrestaties. In 2019 verbood de Amerikaanse stad San Francisco, de bakermat van de gezichtsherkenning, het gebruik ervan voor politionele doeleinden.  Kort daarna kondigden verschillende grote technologiebedrijven een moratorium aan van één jaar rond de verkoop van hun GHT-producten.

Wat zijn de controverses?

Het gebrek aan toestemming, het gebrek op controle, de foutenmarge en de vooroordelen op het vlak van gender en etniciteit bij de verkeerde identificaties zijn enkele controverses die moeten worden aangepakt. Beleggers moeten deze vragen stellen alvorens we kunnen bepalen hoe het nu verder moet.

Wat nu?

In het kader van onze actieve engagementinitiatieven is Candriam ondertekenaar van een reeks Beleggersstatements en Collectieve Engagement Samenwerkingsverbanden. We zijn ook vaak betrokken bij de opzet en lancering ervan, samen met andere groepen beleggers. Voor het eerst hebben wij initiatief genomen voor een Beleggersstatement, dat de steun geniet van de PRI van de VN.


[i] Lin, Liza en Newley Purnell. The Wall Street Journal. A World With a Billion Cameras Watching You Is just Around the Corner. Geüpdatet op 6 december 2019.