Natuurlijk, gemakkelijk, snel, automatisch, kostenefficiënt.....

Vele onder ons zijn enthousiast over gezichtsherkenningstechnologie. Ze verbetert immers de efficiëntie en veiligheid. We gebruiken dit om geavanceerde smartphones te ontgrendelen, en om gemakkelijker door de luchthaven te komen. Hoewel Gezichtsherkenningstechnologie (GHT) al decennialang bestaat, vindt grote toepassing pas recent plaats.

... maar zijn mensenrechten een verborgen kostprijs? 

Verantwoord beleggen gaat verder dan reageren op risico's en problemen die we vandaag ondervinden.  Het gaat ook verder dan 'groen' en klimaat. Het is een erkenning van de rol die de financiële sector in de maatschappij heeft. 

Technologie heeft ons geweldige voordelen opgeleverd, en enkele fantastische beleggingen.  Tijdens het afgelopen jaar van social distancing konden families met elkaar op afstand communiceren, konden vele professionals telewerken en was er zelfs contactloze gezondheidszorg dankzij de telegeneeskunde.    

Gezichtsherkenningstechnologie in zijn huidige vorm heeft niet de toestemming van wie gefotografeerd wordt, en er is een gebrek aan toezicht vanuit de overheid. In veel gevallen staan we onder toezicht van GHT, zonder dat we ons hiervan bewust zijn. Een verkeerde identificatie komt veel vaker voor dan gedacht, en komt systematischer voor bij bepaalde etnische groepen. 

Een verkeerde identificatie komt meer en meer voor, en heeft al geleid tot vergissingen bij arrestaties. In 2019 verbood de Amerikaanse stad San Francisco, de bakermat van de gezichtsherkenning, het gebruik ervan voor politionele doeleinden.  Kort daarna kondigden verschillende grote technologiebedrijven een moratorium aan van één jaar rond de verkoop van hun GHT-producten.

Wat zijn de controverses?

Het gebrek aan toestemming, het gebrek op controle, de foutenmarge en de vooroordelen op het vlak van gender en etniciteit bij de verkeerde identificaties zijn enkele controverses die moeten worden aangepakt. Beleggers moeten deze vragen stellen alvorens we kunnen bepalen hoe het nu verder moet.

Waarom nu?

Naar schatting zijn er één miljard bewakingscamera's in gebruik[i]. Men heeft berekend[ii] dat er in China één camera is per 2,3 burgers, en dat er in de VS één is per 2,4 burgers.  De United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) sporen bedrijven aan om de mensenrechten na te leven en om misbruiken recht te zetten wanneer ze zich voordoen. Zij roepen bedrijven op om een grondig onderzoek te doen naar mensenrechten door "te weten en aan te tonen" dat zij de mensenrechten naleven via hun eigen activiteiten en de activiteiten die rechtstreeks verband houden met hun producten, diensten, activiteiten en via hun zakenrelaties.

Als belegger begrijpt Candriam de verantwoordelijkheden van regeringen en overheden om de voordelen van GHT te benutten, met naleving van fundamentele mensenrechten. We begrijpen eveneens dat beleggers kunnen helpen om kapitaal te alloceren. We nodigen beleggers uit om commentaar te geven op ons voorgestelde Investor Statement, en samen met ons grondig onderzoek te doen naar de bedrijven waarin we beleggen, wat deel uitmaakt van onze algemene naleving van mensenrechten.  


[i] Lin, Liza en Newley Purnell. The Wall Street Journal. A World With a Billion Cameras Watching You Is just Around the Corner. Geüpdatet op 6 december 2019.

[ii]  Ibid, en schattingen van Candriam.