Tegenwoordig lijkt het wel of elke vermogensbeheerder ESG hoog in het vaandel draagt. Maar door een gebrek aan sectornormen voor de openbaarmaking van ESG-informatie door bedrijven kan de kwaliteit van de analyse wisselvallig zijn.

Word lid van de Candriam Academy en krijg toegang tot onze nieuwe Module over ESG-bedrijfsanalyse. Maak kennis met de vijf essentiële stappen die gevolgd moeten worden om het ESG-risicoprofiel van een bedrijf volledig te begrijpen:

  1. Onderzoek de inkomsten en uitgaven van een bedrijf, om de hoofdactiviteit te doorgronden en te begrijpen hoe het zal evolueren;
  2. Nagaan hoe deze hoofdactiviteit aansluit bij essentiële duurzaamheidsdoelstellingen;
  3. Nagaan of het operationele gedrag van een bedrijf aanleiding kan geven tot controverses in toekomst;
  4. Zodra uw analyse voltooid is, bijwerken en herhalen om ze up-to-date te houden;
  5. Kruisbestuiving van ESG-gegevens in verschillende functies, waaronder bedrijfsengagement.

De Candriam Academy wil het bewustzijn, de opleiding en kennis van financiële tussenpersonen verbeteren op het vlak van duurzaam en verantwoord beleggen, aan de hand van een innovatief onlineplatform met inspirerende content en materiaal waarmee je aan de slag kan.