28 MRT

2019

Green Metals , Onderzoekspapers , SRI , Onderwerpen

Een lang leven voor onze batterijen

Wat met de miljoenen tonnen batterijen van elektrische wagens die aan het einde van hun levensduur zijn? 

Tegen 2030 zouden 38,5 miljoen 100 % elektrische wagens in het verkeer rijden. De batterij van zo’n wagen weegt tussen 300 en 700 kg naargelang van het type wagen en de hoeveelheid geproduceerde stroom. Dat worden dus miljoenen tonnen batterijen van elektrische wagens die aan het einde van hun levensduur zijn en waarvoor we een tweede leven of een recyclageoplossing moeten vinden. Wanneer men weet dat vandaag in Frankrijk slechts 15 % van de batterijen in onze diverse elektronische toestellen wordt gerecycleerd, begrijpt men de drievoudige uitdaging die ze vormen voor de autosector.


DOWNLOAD DE VOLLEDIGE STUDIEDe productie en de recyclage van batterijen begrijpen is een belangrijk aspect van de ecologische analyse van autobedrijven, net zoals de verlaging van het gewicht van de voertuigen. Maar ook al vormt het milieu een extreem substantieel element van de extrafinanciële analyse van de sector, het kan niet het enige beoordelingspunt zijn. De S- en G-pijlers zijn even belangrijk wanneer een effect wordt beoordeeld om het in een duurzame portefeuille op te nemen. De zaak Carlos Ghosn bij Renault-Nissan toont duidelijk waarom het belangrijk is om de governance-regels van ondernemingen nauwgezet op te volgen. Die opdracht voert het vijftiental analisten van het ESG Research-team van Candriam dagelijks uit tijdens de extrafinanciële beoordeling van zo’n 1.600 waarden die ze opvolgen. Ze hanteren daarbij een intern ontwikkelde methodologie die al meer dan 20 jaar succesvol wordt toegepast.