30 OKT

2018

Onderwerpen , Green Metals , SRI

CO2-uitstoot persona non grata verklaard door de Europese Commissie

In de nasleep van de akkoorden van Parijs over de klimaatverandering neemt de Europese Commissie nieuwe maatregelen om de positie van de Europese Unie op de eerste plaats ter wereld te verstevigen als producent en consument van schone voertuigen. Door de impact van de luchtvervuiling op de gezondheid en de rampzalige gevolgen van de dieselgate is de jacht op vervuilende voertuigen geopend.

Voertuigen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 12 % van het globale niveau van CO2-uitstoot in Europa. Het percentage van de CO2-uitstoot van een land dat bepaald wordt door transport hangt sterk af van de andere bronnen van uitstoot. In de landen waar de productie van elektriciteit weinig koolstofintensief is, zorgt de transportsector voor de grootste CO2-uitstoot. In Frankrijk (waar elektriciteit vooral wordt geproduceerd via kerncentrales) vertegenwoordigt de transportsector 35% van de globale uitstoot.

Volgens de nieuwe Europese voorschriften zal de gemiddelde uitstoot voor nieuwe voertuigen 95 g CO2 / afgelegde km moeten bedragen in 2020, dit is een daling met 40 % ten opzichte van 2007. Bij niet-naleving van deze voorschriften worden aanzienlijke boetes voorzien: 95 € per gram CO2 boven de opgelegde limiet voor elk verkocht voertuig.

Om het onderzoek naar voertuigen met een bijzonder lage uitstoot te stimuleren, heeft de regelgevende instantie supercredits gecreëerd die zullen worden toegekend aan elk voertuig met een uitstoot van minder dan 50 g CO2/afgelegde km. Een voertuig met een uitstoot van minder dan 50 g CO2, zal dubbel worden geteld. Dankzij deze supercredits krijgen deze voertuigen met een zeer lage uitstoot een groter gewicht in de berekening van de gemiddelde uitstoot van het wagenpark.

Deze regelgeving kan een aanzienlijke kostprijs betekenen voor  bepaalde fabrikanten. De overgang van een uitstoot van 130 g/afgelegde km naar 95 g/km zou gepaard kunnen gaan met  ontwikkelingskosten tot 600 € per voertuig.

En voor de fabrikanten die hun twijfels hebben: vanuit zuiver economisch oogpunt toont een onderzoek van McKinsey aan dat het verstandiger is om te investeren dan  boetes te betalen. Hierdoor  kunnen we uitgaan van een massale overstap naar deze technologieën.