Het debat over de toekomst van de retailsector houdt aan, ook al zijn de grenzen tussen offline en online winkelen aan het vervagen. E-commerce is nu al goed voor ruim 8,7% van de wereldwijde retailverkoop en dat aandeel zal tegen 2020 naar verwachting 15% bedragen. Intussen hebben online zwaargewichten snel ‘groene’ en ESG-accreditaties voor hun bedrijfsmodellen geclaimd. 

Duurzame oplossingen in de retailsector zijn echter complexer dan het op het eerste zicht lijkt. Bij Candriam zien we e-commerce als een ingrijpende innovatie, waarbij dematerialisatie een krachtige motor zal zijn bij de overgang naar schone energie. Zoals is aangetoond door het MIT Center for Transportation & Logistics[1], lijkt het gebruik van de koolstofvoetafdruk van bereik 1 tot 3 een doeltreffende manier te zijn om de gevolgen voor het milieu van online en offline handel te vergelijken.

Door vervoerstromen en logistiek te rationaliseren, biedt E-commerce concrete mogelijkheden om uitdagingen op milieuvlak aan te pakken. We denken met name aan de oplossingen voor de klimaatverandering waartoe Doel 13 van de Conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling heeft opgeroepen. De meest voor de hand liggende milieuvoordelen van online winkelen zijn de besparing van energie en hulpbronnen. De dematerialisatie van traditionele distributie elimineert de uitstoot van individuele voertuigen, die ongeveer twee derden van de totale uitstoot van de traditionele winkelervaring vertegenwoordigt. Men kan aanvoeren dat de leveringen nog steeds uitstoot veroorzaken, maar geschat wordt dat het vervoer tijdens de laatste kilometers (de zogenaamde “last mile” carrier distribution) 24 keer energiezuiniger is dan klanten die hun eigen auto gebruiken. Het zorgt er ook voor dat bedrijven hun voorraden kunnen afbouwen, minder afval produceren en minder energie nodig hebben voor het verlichten en koelen van fysieke winkelruimten.

In haar Best-in-Class macroanalyse kent Candriam daarom een bonus toe aan zuivere online voorraden. Zo stimuleren online reisbureaus bijvoorbeeld onrechtstreeks het massatoerisme, wat een aanzienlijke weerslag heeft op het milieu en waardoor ze van ons een zeer negatieve Klimaatveranderingsscore krijgen. Aangezien het echter online spelers zijn, geniet dit bedrijfsmodel een e-commerce-bonus om zijn eindscore te verbeteren.

Noch online, noch offline bedrijfsmodellen zijn evenwel koolstofvrij. Voor offline retailers vormt vervoer de grootste bron van uitstoot (80%), terwijl voor online handelaars verpakking de belangrijkste component is (65%). Ook al is e-commerce minder koolstofintensief dan winkelverkoop, toch zijn er diverse factoren die haar goede milieureputatie kunnen besmeuren, zoals hoe en waar klanten winkelen, leveringswijzen (expres/luchtvracht) of mislukte levering, retourzendingen, de frequentie van aankopen en productbundeling, het gebruik van niet-recycleerbare verpakkingen en het energieverbruik van enorme data- en verzendingsnetwerken. De microanalyse van Candriam omvat al deze endogene factoren die van invloed zijn op de klanttevredenheid en de toekomstige verkoop.

Het SRI-onderzoeksproces van Candriam biedt ons de mogelijkheid om ons streven naar de ontwikkeling van een duurzame economie via verantwoordelijke lange-termijnbeleggingsstrategieën te versterken. In plaats van ‘bricks’ OF ‘clicks’[2] zien we de combinatie van fysieke winkels en online diensten als het meest duurzame bedrijfsmodel. Dit model verkleint immers de koolstofvoetafdruk van een bedrijf en verbetert de klantervaring, twee pijlers van onze duurzaamheidsanalyse.

Environmental benefits of E-commerce: reality or illusion?  (download the PDF – in English)

Door Wim Van Hyfte, Ph.D, Global Head of Responsible Investments and Research Arnaud Peythieu en Alexis Gouin, SRI Analysts

[1] Weideli, D., & Cheikhrouhou, N. Environmental Analysis of US Online Shopping.

[2] Agatz, N. A., Fleischmann, M., & Van Nunen, J. A. (2008). E-fulfillment and multi-channel distribution–A review. European journal of operational research, 187(2), 339-356.