10 SEP

2019

Bedrijf , ESG-nieuws , SRI

Klimaatactie: projecten

Vijf jaar geleden bepaalde Candriam zijn proactieve strategie om de ecologische impact van zijn operationele activiteiten te verminderen. Hoewel het bedrijf sindsdien in omvang is verdubbeld, heeft het de CO2-uitstoot van zijn wagenpark verminderd, groene-energiecontracten voor zijn gebouwen afgesloten en de koolstofafdruk van zijn papierverbruik met zowat 50% verminderd. Dankzij initiatieven zoals digitalisering (video- en audioconferenties) wil Candriam het bewustzijn over dit onderwerp aanwakkeren en zijn gewogen koolstofafdruk zelfs nog verder afbouwen.

Het is onze ambitie de ecologische voetafdruk van Candriam te compenseren door de financiering van gecertificeerde groene projecten met een dubbel "groen" effect:een neutrale ecologische voetafdruk genereren en investeren in oplossingen die bijdragen aan de omvorming van het energiesysteem. 

We hebben gekozen voor projecten die gecertificeerd zijn door Gold Standards. Deze standaard is in eerste instantie ontwikkeld door het WWF in samenwerking met een breed scala aan NGO's, academici en vertegenwoordigers van de particuliere sector. Dit label heeft niet alleen betrekking op de CO2-uitstoot, maar is ook bedoeld om de sociaal-economische ontwikkeling van het land en de betrokkenheid van de lokale bevolking bij compensatieprojecten te bevorderen.

We hebben ervoor gekozen om 3 projecten te financieren: hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en herbebossing.

Welke operator koos Candriam? 

Uit verschillende operatoren hebben we voor South Pole gekozen om ons te ondersteunen bij onze CO2-compensatie. South Pole is een al lang bestaande speler op de compensatiemarkt, aanwezig sinds 2006. Met meer dan 700 projecten die rechtstreeks worden beheerd, biedt South Pole een grote verscheidenheid aan hoogwaardige compensatieprojecten aan.

Ontdek de drie geselecteerde projecten

OMZETTING VAN METHAANEMISSIES IN SCHONE ELEKTRICITEIT IN CHINA


ZONNE-ENERGIE IN INDIA


RESTAURATIE VAN GEMENGDE TROPISCHE GEBIEDEN IN PANAMA