13 JUL

2020

Macro , Onderwerpen

Verenigd Koninkrijk: it takes two to tango!

In april stond het Britse bbp maar liefst 25% onder zijn niveau van begin dit jaar. Dat is een enorme schok, die gelijkaardig aan de schok die we in andere Europese landen hebben gezien. De activiteit trekt er echter aanzienlijk trager aan dan in Frankrijk of Duitsland. Dat blijkt met name uit de mobiliteitsindicatoren van Apple, die in real-time beschikbaar zijn (grafiek 1). Dit meer aarzelende herstel hoeft echter niet te verbazen: de lockdownmaatregelen werden slechts begin juni versoepeld in het Verenigd Koninkrijk. Begin juli waren alle beperkingen nog niet opgeheven (grafiek 2). 

Naast dit tragere herstel blijven de bedrijven die de Bank of England heeft ondervraagd ook voorzichtiger over de toekomstige groei. Ze verwachten immers geen normalisering van de omzet, tewerkstelling en investeringen voor 2021. Het steunplan dat werd aangekondigd op 8 juli zal het herstel positief beïnvloeden, maar de bedrijven zullen hun investeringen niet meteen hernemen, wat het herstel kan afremmen. De vraag blijft immers erg laag en de onzekerheid rond de brexit weegt op het zakenklimaat (grafieken 3 en 4). Het herstel zal dus erg geleidelijk  verlopen: in 2020 zal het bbp immers gemiddeld met iets meer dan 10% krimpen. 

Naast de onzekerheid over de evolutie van de pandemie (een tweede besmettingsgolf in de winter kunnen we geenszins uitsluiten), zal de uitkomst van de brexitonderhandelingen een belangrijke rol spelen in de evolutie van de Britse economie in 2021. Eind juni maakte de regering bekend dat ze niet zou vragen om een verlenging van de overgangsperiode tot na 31 december 2020, wat deel uitmaakt van het ratificatieproces. De uitdaging is dus op dit moment om de onderhandelingen met de Europese Unie uiterlijk in oktober af te ronden. Momenteel lopen de onderhandelingen echter nog stroef op verschillende belangrijke punten: de rol van het Europees Hof van Justitie, de verzekering van een faire concurrentie (level playing field) en de visserij in Britse wateren. Indien beide partijen weigeren om toegevingen te doen, zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zonder akkoord verlaten. De regels en tarieven van de Wereldhandelsorganisatie zouden dan van toepassing worden. Dat zou, in tegenstelling tot wat de Britse regering steeds herhaalt, leiden tot een tweede schok die nog eens bovenop de ernstige gezondheidscrisis komt. Het is dus ijdele hoop om te denken dat de activiteit in het Verenigd Koninkrijk tegen 2021 opnieuw op het niveau van voor de crisis zal draaien...