02 JUL

2019

Macro , Onderwerpen

Mexico: een economie die heel sterk afhangt van de Verenigde Staten

Enkele weken geleden dreigde de Amerikaanse president ermee om douanerechten te heffen op alle producten die vanuit Mexico worden geïmporteerd (een heffing van 5 % vanaf 10 juni, die elke maand progressief zou worden verhoogd tot 25 % op 1 oktober). Het herinnert ons aan de kwetsbaarheid van Mexico. In de loop van de jaren is het land heel afhankelijk geworden van zijn Amerikaanse buur: bijna 80 % van zijn export is uitsluitend bestemd voor de Verenigde Staten en gezien zijn mate van openheid vormt die export bijna 30 % van zijn bbp (grafiek 2). Mexico is, naast Vietnam, het land dat veruit het meest kwetsbaar is voor een verhoging van de Amerikaanse douanerechten: de industriële toegevoegde waarde die de Amerikaanse vraag beantwoordt, bedraagt meer dan 5 % van zijn bbp (grafiek 3).

De verhoging van de douanerechten zou dus een heel negatieve impact op de groei van het land hebben gehad. Aangezien de bbp-groei reeds sterk verzwakt is, zou Mexico ongetwijfeld in een recessie zijn beland (grafiek 1). Andrés Manuel Lopez Obrador, de president van Mexico, had dus al snel geen andere keuze dan naar een verzoening te streven door 6.000 reservestrijdkrachten naar de zuidelijke grens te sturen om de vluchtelingenstroom vanuit Centraal- en Zuid-Amerika in te dijken. Het akkoord met de Verenigde Staten neemt de dreiging van douanerechten echter niet definitief weg. Als het aantal migranten niet voldoende daalt, herinnerde Donald Trump, dan kan het dreigement opnieuw worden geuit ...