26 MRT

2019

Onderwerpen , Macro

China: steeds minder ruimte om de binnenlandse vraag te ondersteunen


Terwijl ze in 2017 de kredietvoorwaarden had verstrakt en de ontwikkeling van schaduwbankieren had proberen in te tomen, heeft de Chinese overheid haar beleid het voorbije jaar voorzichtig versoepeld. Op die manier wil ze de economie stabiliseren en de sociale spanningen voorkomen die ongetwijfeld opduiken als de werkloosheid zou stijgen. Haar strategie is om op alle mogelijke gebieden kleine aanpassinkjes door te voeren: de infrastructuuruitgaven worden verhoogd, de kredietverlening aan kleine bedrijven wordt gestimuleerd evenals die aan sectoren die binnen de agenda voor 2025 als prioritair worden beschouwd ...  

De strategie ondersteunt in het bijzonder de consumptie door de belastingen te verlagen, de btw te verminderen en het autogebruik in landelijke gebieden te stimuleren. De taak van de overheid is echter verre van gemakkelijk: vooral het voorzieningenniveau van de stedelijke gezinnen ligt nu hoog en nadert zelfs het verzadigingspunt. Gezien zijn ontwikkelingsniveau blijft het groeitempo van het autogebruik wellicht afnemen (grafiek 1). De consumptie kan nu dus enkel versnellen door het inkomen van de landelijke gezinnen te verhogen (hun voorzieningenniveaus liggen nog ver onder die van stedelijke gezinnen) of door een ruimer aanbod van diensten te ontwikkelen zodat de stedelijke gezinnen meer consumeren (grafiek 2).

Maar als de overheidsmaatregelen er inderdaad voor zorgen dat de groei opnieuw licht versnelt en rond 6 % - 6,5 % komt te liggen, blijft er steeds minder ruimte over om de binnenlandse vraag te ondersteunen ...