29 AUG

2019

Asset allocatie , Stefan Keller , Onderwerpen

Waarom het zinvol is om goud toe te voegen aan onze activa-allocatie

In de loop van de zomer zijn onze sterkste overtuigingen voor de tweede helft van 2019 uitgekomen: door de geopolitieke onzekerheid is de economische groei vertraagd, zonder echter een recessie uit te lokken. De markten zijn ook volatieler geweest, zonder dat het een negatief jaar voor aandelen lijkt te worden. Naast de allocatie van aandelen ten opzichte van obligaties, komen we op de eerste plaats tot het besluit dat het zinvol is om afdekkingen toe te voegen aan de portefeuille via niet-gecorreleerde activa. We leggen uit waarom we de afgelopen weken de goudposities hebben opgetrokken.

Ten eerste is de goudprijs in het verleden steevast gestegen wanneer de aandelenmarkten dalen (en wanneer de volatiliteit toeneemt) en wanneer de reële rentevoeten terugvallen. Daarom is het mogelijk om de afdekking van de portefeuille op te trekken via een positie in goud. Momenteel is dat zinvol, omdat het sinds de periode na WO II ongezien is dat de twee grootste economieën ter wereld in een handels- en valutaoorlog (en nog meer dan dat) verwikkeld zitten. Bovenop deze spanningen zijn er nog steeds andere geopolitieke problemen (zoals Hongkong, Iran, de Brexit) die nog steeds niet opgelost zijn. Hoe deze uitdraaien, kan het verschil maken tussen een zachte landing en een harde landing.

Ten tweede zien we in de beleggingsindustrie dat meer dan een kwart van de uitstaande investment grade obligaties een negatieve rente betaalt. Bovendien is er nog bijkomende monetaire versoepeling, en daardoor is er niet langer een opportuniteitskost verbonden aan goudposities. Een belangrijk nadeel van edelmetalen als activaklasse is dat ze geen rendement opleveren, zoals dividenden voor aandeelhouders en interesten voor obligatiehouders. Dat laatste is minder relevant geworden, aangezien kopen en houden tot eindvervaldag vandaag betekent dat je belegt in activa die gegarandeerd een verlies zullen opleveren. Aangezien de recente prestaties van goud in verband werden gebracht met langlopende obligaties met een AAA-rating waarvan het rendement is teruggevallen tot onder nul, begint de relatieve aantrekkelijkheid van de edelmetalen te blinken.

Tot slot ziet het er naar uit dat financiële beleggers grote marginale goudkopers zijn. Wanneer financiële beleggers goud beginnen te kopen, heeft dat een reële positieve impact op de vraag naar de grondstof, en bijgevolg op de prijzen. Anderzijds kunnen uitstromen een negatieve invloed uitoefenen. Doorgaans wordt dit weerspiegeld in de volatiliteit van het edelmetaal. De maand augustus heeft aangetoond dat goud kwetsbaar is geworden door zijn koersprestatie op korte termijn. Op langere termijn blijven de onderliggende fundamentele aanjagers echter overeind.

De recente prestaties van goud werden in verband gebracht met langlopende obligaties met een AAA-rating in de eurozone