Talrijke aandelenindices staan op een historisch hoogtepunt.  Dat is onder andere zo voor de Amerikaanse S&P500, die met 26% is gestegen sinds januari 2020, de groeilandenaandelenindex (MSCI Emerging Markets) die met 24%[1] is gestegen, en zelfs de Japanse Nikkei, die opnieuw op het hoogste peil staat van begin 1989  ! Wanneer we deze cijfers en grafieken bekijken, zouden we kunnen besluiten dat de gezondheidscrisis achter de rug is. Dat zorgt nu al maanden voor een ongemakkelijk gevoel bij beleggers omdat de financiële markten een voorschot lijken te nemen op de dagelijkse realiteit. Wij hebben echter enkele rationele verklaringen gevonden die dit marktgedrag kunnen onderbouwen. De samenstelling van de beursindices is geen perfecte afspiegeling van het economische weefsel in ons leven. De Amerikaanse beursindex is daar de vaandeldrager van, want die is historisch sterk geconcentreerd in 'megacaps', vooral in de technologiesector, die sterk heeft geprofiteerd van de coronacrisis. Waarom risicovolle activa goed hebben gepresteerd, kunnen we ook verklaren door de ongeziene monetaire en budgettaire stimulusmaatregelen, waardoor de meeste economieën van de grote landen relatief goed stand hebben gehouden, en het aantal faillissementen binnen de perken is gebleven. De impact van de tweede en derde coronagolven is economisch gezien veel kleiner geweest dan die van de eerste golf, vooral in de maakindustrie, die zowat overal blijft groeien. 

Graph1.jpg

In november 2020 werd aangekondigd dat de RNA-vaccins bijzonder werkzaam zijn. De vaccinatiecampagnes gingen toen van start, wat een nieuwe impuls gaf aan de meest risicovolle activa zoals aandelen en grondstoffen. Op enkele maanden tijd werd een groot deel van de prestatiekloof tussen 'cyclische' en 'defensieve' en daarna 'value' en 'groei' gedicht.  Ligt die inhaalbeweging achter ons? Zit de heropening van de economieën al in de koersen verrekend?  Een historische analyse toont ons dat zolang we in een economische herstelfase zitten, die gepaard gaat met een rentestijging, de cyclische en 'value' aandelen de voorkeur blijven genieten. De winstgroei per aandeel van die bedrijven zal immers blijven versnellen en zal het meer defensieve en groeigerichte segment op de markt overtroeven. De financiële markten anticiperen op het economische herstel, maar dat is nog niet echt begonnen, zeker niet in Europa... De uitbundige sfeer die we gezien hebben bij bepaalde activaklassen sinds maart 2020, in een context van overvloedige liquiditeit, kan nu doorsijpelen naar de meer traditionele value- en cyclische sectoren, die voluit zullen profiteren van de consumptieboom die we de komende maanden mogen verwachten.  Zo is de prijs van de bitcoin sinds maart 2020 verzesvoudigd, is de koers van Tesla vertienvoudigd, en is de koperprijs verdubbeld, om maar enkele voorbeelden te noemen. We kunnen ons redelijkerwijs verwachten aan enkele verrassingen, hoewel het economische herstel 'snel en fel' zal verlopen. De inflatie en rentevoeten kunnen tijdelijk de verwachtingen van een relatief voorzichtige consensus overstijgen, waardoor de activa, regio's en sectoren die daar traditioneel garen bij spinnen veel sterker kunnen gaan outperformen. Europa blijft in die omgeving een goede keuze, net als de bankwaarden en grondstoffenbedrijven.  

 

Wat zijn de risico's waarmee we rekening moeten houden? Volgens ons zijn er twee. Graph2.jpgOp korte termijn is de wedloop tussen vaccinaties en nieuwe virusvarianten nog niet gewonnen. Door nieuwe lockdowns zal het economische herstel vertraging oplopen, waardoor de economische cijfers tijdelijk teleurstellen. Binnen zes maanden is het belangrijkste risico dat we vandaag zien de geanticipeerde afbouw van de monetaire en budgettaire steunmaatregelen. De geloofwaardigheid van de centrale banken en de stijging van de rentevoeten zijn essentieel om zonder al te veel volatiliteit in  2022 een meer genormaliseerde groeifase aan te vatten. Ook zal er intensiever gedebatteerd worden over de financiering van de economische steunplannen zodra we uit deze lange fase van beperkende maatregelen zijn gekomen. We moeten in het achterhoofd houden waar we naartoe gaan en het hoofd koel houden in de volatiele fasen, die we de komende weken zeker nog vaak zullen meemaken. 

 

[1] Gegevens per 30/03

Bron: Bloomberg