18 AUG

2020

Asset allocatie

Markten gedreven door dreiging van pandemie en hoop op vaccin

De markten zitten nog altijd vast in een bijzondere situatie tussen de mogelijkheid van een vaccin tegen het begin van volgend jaar en de vrees voor een tweede golf van besmettingen met covid-19 in de herfst. Hoewel de vrijgegeven economische cijfers sterk blijven, baren de nog steeds geldende reisbeperkingen de beleggers zorgen. Hopelijk houden de overvloedige liquiditeit en de zwakkere Amerikaanse dollar de stemming gunstig. Laten we even bekijken waar we staan en welke algemene activastrategie we zullen aannemen, waarbij we rekening houden met deze elementen. 


Sterke economische cijfers

In deze bijzondere situatie blijven de economische cijfers gezond, vooral in de VS. Maar Europa beent bij, want het aantal economische verrassingen versnelt. Overal ter wereld blijven de PMI’s duidelijk de goede kant op gaan. In Europa getuigt de ZEW-index van hetzelfde vertrouwen in de economie. Ook China, waarvan de lager dan verwachte groei verrassend vertraagde, kan tegen eind dit jaar weer zijn niveau van voor de coronacrisis terugvinden.

Bovendien blijven de centrale banken heel vrijgevig en kennen de regeringen nog altijd fiscale steun toe. In de VS komt de fiscale steun er tijdens dit verkiezingsjaar moeilijker door, maar wordt ze uiteindelijk wellicht goedgekeurd.

Het cijferseizoen voor het tweede kwartaal was minder slecht dan gevreesd, net als de vooruitzichten, ook al waren die minder gedetailleerd dan normaal. Vooral de winsten van de technologiebedrijven verrasten in positieve zin. Voorlopig blijkt uit de winstramingen meer veerkracht dan tijdens de financiële crisis van 2008.

 

Epidemie houdt wereldwijd koppig stand maar hoop doet leven

Het aantal covid-gevallen daalt in de VS, net als het aantal hospitalisaties. De jongere generatie wordt nu het zwaarst getroffen, maar lijkt beter bestand tegen de ziekte. In sommige Europese landen stijgt het aantal gemelde besmettingen opnieuw. Die stijging is te wijten aan drie factoren: meer tests, de toeristenstromen in de zomermaanden en de verminderde waakzaamheid (meer bepaald onder jongeren). Maar door die demografische verschuiving naar de jongere bevolking blijft het aantal sterfgevallen laag in vergelijking met deze lente. Sommige reisbeperkingen zijn weer ingevoerd.

In het zuidelijk halfrond, in Australië bijvoorbeeld, moet de situatie ook worden opgevolgd om het effect van de winter op de epidemie te beoordelen. Sommige groeilanden, zoals India, Brazilië en Peru, worden nog altijd zwaar getroffen.

Welke factoren kunnen de markten en onze positionering beïnvloeden?

De epidemie blijft de voornaamste bron van zorgen bij beleggers. Ze onderzoeken nauwgezet de economische gevolgen van de verschillende scenario’s. Bedrijven zullen het veel moeilijker hebben om een tweede golf in de herfst of de winter te overleven. Meer lokale lockdowns kunnen de consumptie aantasten, alsook de bereidheid van bedrijven om te investeren en hun kapitaaluitgaven te verhogen. Als een vaccin vroeger dan verwacht klaar zou zijn, zou dat evenwel heel gunstig zijn en het optimisme onder de besluitvormers vergroten.

Binnenkort kunnen de Amerikaanse verkiezingen de markten sterker beïnvloeden. Als de geschiedenis ons iets leert, is het dat beleggers pas zo’n 70 dagen voor de verkiezingsdatum er echt aandacht aan beginnen te besteden. Joe Biden ligt momenteel voorop in de peilingen, maar de echte vraag betreft de controle over het Congres. De kansen zijn onlangs evenwichtiger geworden, en de mogelijkheid van een Democratische vloedgolf en belastingverhoging is enigszins weggetrokken. Het blijft afwachten of de benoeming van Kamala Harris tot running mate een effect op de peilingen zal hebben.

De stemming is niet overdreven optimistisch en cash begint nog maar net uit de geldmarktfondsen te vertrekken. Op dat vlak worden de risicovolle activa wellicht verder omhooggetrokken door de enorme hoeveelheid geld en de geleidelijk verbeterende stemming onder beleggers. Die factoren spelen tijdens het huidige economische herstel waarschijnlijk ook in het voordeel van achterblijvende aandelen, de waardesectoren en cyclische aandelen, alsook van investmentgrade krediet en groeilandobligaties.

Sommige activa, zoals goud en zilver, onthullen dat beleggers zich zorgen maken over een waardedaling van munten. Volgens ons zal die vrees aanhouden, want de centrale banken blijven heel vrijgevig en voorzien nog altijd in een overvloedige liquiditeit. De inflatierisico’s blijven dit en volgend jaar beperkt, maar moeten op langere termijn worden opgevolgd. Ze rechtvaardigen op dit ogenblik een voorzichtige houding ten aanzien van overheidsobligaties.

Onze huidige gemengde strategie

Onze globale aandelenblootstelling bleef enigszins voorzichtig door de evidente risico’s, en we beschermen onze Europese en Amerikaanse aandelen nog altijd via opties en portefeuilleafdekkingen (goud en JPY).

Om te profiteren van het goedlopende economische herstel, speelt onze blootstelling in op een structurele daling van de risicopremie voor de eurozone, namelijk long EMU en short Amerikaanse aandelen. We blijven ook neutraal ten aanzien van Britse aandelen, want hoewel ze misschien genieten van een betere controle over de epidemie, kan de brexit toch op hen wegen.

We houden onze Chinese A-aandelen en blijven overwogen in groeilandaandelen maar onderwogen in Japan.

We hebben onze allocatie aan obligaties niet gewijzigd en blijven positief ten aanzien van investmentgrade krediet (Europa en VS) en groeilandobligaties.

We handhaven eveneens een korte duratie en een onderwogen positie in Europese overheidsobligaties (van kernlanden).

Onze muntallocatie is negatief in de USD vs. de EUR en long in de NOK vs. de EUR.