20 AUG

2019

Asset allocatie

Kopen op koerszwakte

In juli consolideerden de markten hun sterke prestaties van H1 2019. Amerikaanse aandelen, die een boost kregen door degelijke winstrapporten en een verwachte renteverlaging door de Fed, namen het voortouw. Aangezien de markt reeds rekening hield met een renteverlaging van de Fed en aangezien een opflakkering van de handelsspanningen niet kon worden uitgesloten, beslisten wij in juli al om onze aandelenposities af te bouwen. Reeds begin augustus begonnen de markten te dalen omdat de Fed blijkbaar niet versoepelend genoeg was. De Fed verlaagde immers de rente met 25bp en zei dat dit niet het begin was van een nieuwe cyclus verlagingen. Donald Trump kondigde ook nieuwe invoerheffingen aan op Chinese goederen. Zolang een recessie zich niet aandient, zullen beleggers echter in risicovolle activa blijven beleggen. Dat volstaat voor ons om te blijven kopen op koerszwakte.

 

Aandelen vs. obligaties 

Vanuit langetermijnoogpunt staan we nog steeds gematigd positief tegenover aandelen en zijn we voorzichtig voor obligaties. Hoewel we tegen het einde van het jaar licht hogere obligatierentes verwachten in zowel de VS als Duitsland, hebben aandelen nog steeds een gematigd opwaarts potentieel. 

  1. We denken nog steeds dat het economische scenario gematigd positief is.
  2. De centrale banken zijn deze zomer soepeler geworden. Lagere rentevoeten en nieuwe stimulusmaatregelen zouden moeten leiden tot meer vertrouwen in krediet en de aandelenmarkten.
  3. De winsten ondersteunen op dit moment de prestaties van de aandelenmarkten niet. Ondanks degelijke winstresultaten in de VS, lijkt het Europese resultatenseizoen eerder zwak.
  4. Toch blijven de aandelenmarkten aantrekkelijk gewaardeerd, zeker in vergelijking met obligaties.

 

De ontwikkelde economieën zouden in staat moeten zijn om de nieuwe ronde handelsspanningen te verbeteren, tenzij de financiële stress fors toeneemt.

Gelet op ons vermogen om een recessie af te wenden en aangezien we ons in een snel evoluerende en moeilijk voorspelbare markt bevinden, hebben we beslist om wat aandelenposities te beginnen kopen tegen lagere niveaus.

Het kopen op koerszwakte wordt ingegeven door de overtuiging dat we nog niet aan het einde van de cyclus staan, en dat een recessie nog niet voor meteen is. De politieke risico's kunnen snel wegebben (net zoals in juni het geval was). De impact op de economische cijfers zal zich echter langere tijd laten voelen.

Daarom behouden we enkele afdekkingsposities indien de economische groei zou tegenvallen. We hebben beslist om onze posities in goud op te trekken, en blijven diversifiëren in de Japanse yen. Beide activaklassen hebben de jongste maanden duidelijk bewezen dat ze veilige havens zijn.

 

Amerikaanse aandelen blijven onze sterkste overtuiging

We hebben onze weging in Amerikaanse aandelen verhoogd

Amerikaanse aandelen, onder de auspiciën van de Amerikaanse president Trump en de Federal Reserve, blijven onze sterkste overtuiging. Hoewel de markt teleurgesteld was door de recente communicatie van de Fed, zijn we ervan overtuigd dat de centrale bank indien nodig verder zal versoepelen. De renteverlaging van 25bp, in plaats van de 50bp waarop de markten hadden gerekend, voldeed aan onze verwachtingen, gelet op de huidige staat van de Amerikaanse economie.

De winstresultaten blijven ondertussen degelijk. 76% van de Amerikaanse bedrijven legde immers beter dan verwachte resultaten voor. De groei is nochtans eerder vlak, en de bedrijven wijzen erop dat de winstherzieningen voor de tweede helft van het jaar neerwaarts worden bijgesteld. Een mogelijke teleurstelling over de winsten in de komende maand kan echter worden gecompenseerd door de aangekondigde inkopen van eigen aandelen.

Ondertussen blijft de waardering, hoewel ze iets boven het historische gemiddelde ligt, redelijk.

 

Groeilanden: opnieuw in het oog van de storm

In tegenstelling tot de degelijke economische omstandigheden in de ontwikkelde markten, hebben we meer twijfels over de groeilanden. In Azië merken we onzekerheid over het schaduwbanksysteem in India, terwijl China weinig ruimte heeft om het monetair beleid nog verder te versoepelen.

De recente groeicijfers zullen dus ongetwijfeld verder verslechteren, en China heeft de sleutel in handen voor de groeilanden dit jaar. De recente groeicijfers toonden nog steeds een groeivertraging, en de economische cijfers blijven gemengd, ondanks de recente verbetering van de industriële productie en export. Momenteel blijven we erin geloven dat China in 2019 met minstens 6% zal kunnen groeien.

Het is niettemin moeilijk om een sterke overtuiging te hebben over de regio, hoewel de nieuwe invoerheffingen van 10% op 300 miljard USD aan Chinese goederen in september onmiddellijk werd ingeprijsd door de markten. De regio blijft op onze watchlists, maar voorlopig blijven we neutraal.

 

De eurozone

Enkele politieke hordes werden genomen, maar de dreigingen blijven

Juli was politiek gesproken een drukke maand. De begrotingsonderhandelingen tussen de Italiaanse regering en de EU waren constructief, en verschillende politieke benoemingen werden officieel gemaakt na verschillende dagen gesprekken. De belangrijkste uitkomst was de benoeming van Christine Lagarde als opvolgster van Mario Draghi. Vanaf september wordt zij de nieuwe ECB-voorzitter. Lagarde was een van de meest 'dovish' kandidaten die het versoepelende monetair beleid van Draghi voluit steunde.

Na de benoeming van Lagarde gaf de Raad van Bestuur van de ECB nog meer signalen dat er in september een nieuw stimuluspakket aankomt, waardoor de rentevoeten nog meer negatief gingen. Het ziet ernaar uit dat er een nieuwe ronde activa-aankopen aankomt, terwijl er ook wordt gesproken over een gelaagd systeem om de negatieve impact op de financiële sector te beperken.

Dat neemt niet weg dat deze positieve politieke evoluties werden tenietgedaan door de verder verslechterende economische cijfers. Beleggers laten immers EMU-aandelen nog steeds links liggen en de uitstromen nemen toe, omdat zij vinden dat een verbetering van het economische momentum een voorwaarde is om te beleggen in deze regio. Vooral de Duitse economische cijfers blijven zwak, en de markten wachten nu tot de voorlopende indicatoren uitbodemen, vooraleer zij opnieuw gaan beleggen in deze aantrekkelijk gewaardeerde aandelenregio.

 

Negatief over Europa buiten de EMU

Buiten de EMU wordt het VK nog steeds geconfronteerd met harde noten om te kraken.

Vanuit economisch standpunt hield het VK blijkbaar goed stand. Dat neemt niet weg dat de economische groei kunstmatig werd ondersteund door een sterke toename van de voorraden. De voorraden zullen nu beginnen te weten op de economie, maar ook de export zal volgens ons zwak zijn.

Op het politieke front werd Boris Johnson verkozen tot de (nieuwe) Eerste Minister. Zijn recente verklaringen lieten niets aan het toeval over: “Op 31 oktober zullen we de Europese Unie verlaten, of er nu daartegen een deal is of niet.” Hij heeft echter een beperkte meerderheid, en een mogelijke vertrouwensstemming op 3 september kan leiden tot toenemende onzekerheid en mogelijk nieuwe verkiezingen.

Daarom blijven we voorzichtig voor Europa buiten de EMU, met name het VK.

 

Obligaties en munten

Op het vlak van obligaties en munten zal het macro-financiële klimaat in het voordeel spelen van renteopslag, op voorwaarde dat de wereldeconomie niet in een recessie gaat. De hoogste renteopslag kunnen we terugvinden bij schuldpapier uit de opkomende markten in harde valuta.

We blijven ook beleggen in investment grade obligaties. De globale context, waarbij de ECB versoepelt, blijft ondersteunend, ondanks de forse inname van de spreads sinds het jaarbegin. De renteopslag vs. het risico is aantrekkelijk, en het lagerenteklimaat ondersteunt krediet. We geven de voorkeur aan EUR krediet.

In het valuta-universum blijven we long op de Yen, short USD, en kiezen we voor een short GBP in de toekomst.

We hebben verder onze goudposities opgetrokken als afdekking, op basis van de verbeterde technische vooruitzichten en het opwaarts potentieel.


Candriam visies & overtuigingen

Beleggingstrategiën van de maand

Lees meer

Asset
Allocation
News

Read all articles