Japanse aandelen hebben beter gepresteerd dan wereldwijde aandelen na het aftreden van de Japanse premier Yoshihide Suga, die ook voorzitter was van de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP). Zijn aftreden werd beschouwd als een gevolg van zijn lage waarderingscijfers in de aanloop naar de belangrijke verkiezingen voor het Lagerhuis van het Japanse parlement, de National Diet.

Japanse aandelen hebben superieur gepresteerd dankzij de positieve voorlopige resultaten van het COVID-19 vaccinatieprogramma, waardoor de noodtoestand in verband met de volksgezondheid in de negentien prefecturen van het land wellicht kan worden opgeheven. Dat neemt niet weg dat de marktdeelnemers vooral het vooruitzicht op een sterke regering konden appreciëren. De hervormingen en het versoepelend beleid lopen immers gewoon door, wat de hervormingen van Abe zal verdiepen.

Hoe goed veegt de 'nieuwe bezem'?

Fumio Kishida, die eind september de nieuwe voorzitter van de regerende LDP en bijgevolg ook premier werd, was voordien minister van Buitenlandse Zaken en minister van Defensie in de regering van Shinzo Abe. Om de strijd om het leiderschap van zijn partij te winnen, moest Kishida de steun van de aftredende premier Suga verzekeren, wiens standpunten indruisten tegen sommige van zijn eigen visies. Dat viel niet in goede aarde bij de kiezers. Aan het begin van zijn ambtstermijn bedroeg zijn waarderingscijfer slechts 49%1. Ter vergelijking: Abe begon met 66% en Yoshihide Suga, die tussen 2000 en 2001 slechts ongeveer één jaar premier was, was begonnen met 62%.

De verkiezingen voor het Lagerhuis, die afgelopen weekend plaatsvonden, leverden een positieve verrassing op voor de LDP, waaruit bleek dat de kiezers de regeringspartij uiteindelijk niet al te zwaar wilden afstraffen, zodat de zetelende coalitie aan de macht bleef. In november zal de regering een nieuw pakket begrotingsmaatregelen op tafel leggen. Volgens ons zal dat geen gamechanger worden voor de Japanse groei in 2022. Er wordt wel verwacht dat het pakket een aantal maatregelen zal bevatten om de consumptie aan te zwengelen, wat er mee voor zal zorgen dat de LDP volgende zomer de verkiezingen voor het Hogerhuis gemakkelijker zal kunnen winnen. Intussen gaat men ervan uit dat de Bank of Japan een versoepelend beleid zal blijven voeren. Hierdoor is ze één van de laatste 'versoepelende' centrale banken in de geïndustrialiseerde wereld.

Beleggers houden hier echter al rekening mee. Ze hopen misschien nog steeds op een nieuwe impuls, een fenomeen dat we zagen toen 'Abenomics' werd uitgerold. In deze periode was premier Abe populair, waardoor hij ambitieuze hervormingen kon doorvoeren om de winstgevendheid (rendement op eigen vermogen) van bedrijven te verhogen door de corporate governance te verbeteren (uitdagingen zoals onafhankelijke bestuurders en het beperken van kruisparticipaties, waarbij een beursgenoteerde onderneming aandelen bezit in een andere beursgenoteerde onderneming). Bovendien heeft het sterk versoepelende en verruimende begrotingsbeleid ervoor gezorgd dat de voordien overgewaardeerde yen in drie jaar tijd met meer dan 60% in waarde is gedaald. Dat heeft het gewenste effect gehad, met name dat de exportinkomsten van Japan een boost hebben gekregen, wat op zijn beurt de Japanse aandelenmarkt flink hoger heeft gestuwd. Buitenlandse beleggers hebben immers geld gestopt in Japanse aandelen, die hierdoor gestegen zijn.

Verwacht geen vuurwerk

We verwachten echter niet dat dit verhaal een vervolg krijgt en dat de buitenlandse investeringen enorm zullen stijgen. Sinds 2018 is het rendement op eigen vermogen (ROE) in Japan immers gedaald. Het ligt nu onder het gemiddelde van dat van andere belangrijke ontwikkelde markten. Bovendien lijkt de Japanse yen (JPY), ondanks de sterke monetaire versoepeling, niet hetzelfde dalingspotentieel te hebben als toen Abe net in functie was...

Voorlopig blijven we positief voor Japan, omdat het land profiteert van het wereldwijde economische herstel en van de verwachte outperformance van de 'valuestijl' en stijgende reële rentevoeten. We blijven ook de gevolgen van de snel oplopende energieprijzen nauwlettend in het oog houden, aangezien dit het economisch herstel in Japan een knauw kan geven. Het land beschikt immers niet over grote binnenlandse reserves van fossiele brandstoffen, met uitzondering van steenkool. Het moet zijn ruwe olie, aardgas en andere energiebronnen dan ook hoofdzakelijk importeren.

Japan

Japan


1 Bron : NHK, Japantimes.co.jp