In de eerste helft van 2020 was de markt in de ban van COVID-19. De snelheid en onvoorspelbaarheid waarmee dit zich afspeelde, deed denken aan de meest angstaanjagende 'zwarte zwanen'. Terwijl de overheden over de hele wereld een vrij goed idee hadden van wat ze mochten verwachten van een wereldwijde pandemie, waren erg weinige echt voorbereid of beslagen om de moeilijke beslissingen te nemen die zich opdrongen.

Het was bijzonder moeilijk om te voorspellen welke economische gevolgen en reikwijdte de strenge lockdowns zouden hebben die werden opgelegd in alle belangrijke landen, om de onbekende maar dodelijke infectie tegen te gaan. Amper tien jaar na de grote financiële crisis namen centrale banken en overheden ongezien economische stimulusmaatregelen. Vermogensopbouw was ondergeschikt aan de bezorgdheid om de toekomstige gezondheid en het welzijn van de mens.  

We geloven echter niet dat we dit jaar nog eens een zwarte zwaan zullen zien. Gelet op de verschillende epidemiologische onzekerheden in de toekomst, zijn we evenmin van mening dat de markten zich zullen gedragen met de voorspelbaarheid van een witte zwaan. In juni herstelde de economische activiteit sterk. Toen begonnen de Aziatische en Europese landen immers hun lockdowns voorzichtig te versoepelen. Naarmate we het volledige kleurenspectrum van de Marktzwaan zien voorbijkomen, willen we tactisch gesproken alert en flexibel blijven, om te kunnen inspelen op plotse volatiliteit die zich kan voordoen. 

We hebben in januari en februari onze blootstelling aan risicovolle activa succesvol afgebouwd en onze posities in goud opgetrokken. Goud presteert immers doorgaans goed in onzekere tijden. Dat is zowel tijdens de neergang als de recente herstelbeweging een goede beslissing gebleken. De zwanenzang van de markten voor 2020 komt steeds dichterbij. Onze portefeuilles investeren het liefst in marktsegmenten die niet enkel aantrekkelijk gewaardeerd zijn, maar ook meer dan andere segmenten kunnen profiteren van zowel het economische herstel als de ondersteuning van de centrale banken en nationale overheden.

 

Download het volledige artikel