14 NOV

2019

Asset allocatie , Onderwerpen

Geopolitieke opluchting

De toekomst ziet er, althans voor de volgende maanden, iets beter en duidelijker uit. De economische cijfers zijn immers geëvolueerd van overwegend negatief naar iets gemengder. We zien tekenen van een stabilisering. Het marktsentiment is wat hersteld. Dankzij geopolitieke opluchting hebben de financiële markten wat respijt gekregen. De centrale banken voeren een zeer versoepelend beleid. Het is het goede moment om wat winst te nemen. Tegelijkertijd kunnen we inspelen op een mogelijke eindejaarsrally via afgeleide producten.

Aandelen vs. obligaties

De macro-economische vooruitzichten lijken te bevestigen dat er in 2019 en 2020 een zachte landing komt. De bbp-groei verzwakt, maar blijft wel groeien. Uiteraard kan een schok dat groeitraject verstoren, maar voorlopig ziet het ernaar uit dat de nieuwsberichten de komende maanden voor voldoende opluchting en visibiliteit zullen zorgen de komende maanden.

De wereldwijde verwerkende nijverheid stabiliseert, nadat ze in Q3 tot stilstand was gekomen. Ook het wereldwijde ondernemersvertrouwen valt niet meer terug, en hoewel de cijfers nog negatief zijn, hebben we blijkbaar een dieptepunt bereikt. 

De centrale banken voeren een versoepelend beleid. In oktober verlaagde de Amerikaanse Federal Reserve de beleidsrente voor de derde keer sinds juli 2019, hoewel men ervan uitgaat dat het de laatste renteverlaging dit jaar is. Er is een beperkt risico op een grote correctie op de obligatiemarkten, aangezien de centrale banken aan het kopen zijn, hoewel de Fed het geen QE noemt, maar eerder een 'fine-tuning van zijn balans'.

In die context verkiezen we nog steeds aandelen boven obligaties en blijft onze strategische visie op langere termijn gematigd positief.

Aandelen

In de vorige wijzigingen aan onze strategie, werd onze shortpositie in het GBP geneutraliseerd naarmate de munt niet langer daalde tegenover de belangrijkste munten. Onze negatieve langetermijnvisie op Britse aandelen werd eveneens neutraal. We namen gedeeltelijk winst op onze overwogen posities in Amerikaanse en EMU-aandelen met het oog hierop. Voor de toekomst hebben we nu een neutrale positionering, zonder rekening te houden met derivaten. We hebben opties toegevoegd om blootstelling te hebben indien de eindejaarsrally verder zou duren. We hebben ook onze focus op value versterkt aan de hand van eurozone banken

VK: Een window of opportunity

Hoewel de brexit nog niet is opgelost, is de huidige eerste minister Boris Johnson al verder gekomen dan zijn voorgangster, Theresa May. Het Lagerhuis stemde voor een vervroegde algemene verkiezing op 12 december 2019. Ondertussen hebben de eurozone leiders het VK een nieuwe verlenging toegekend tot 31 januari 2020. Tegen dan moet de uitstap uit de EU een feit zijn. Bijna 2 miljoen Britse burgers hebben zich de afgelopen acht weken geregistreerd om te gaan stemmen.

Talrijke beleggers lieten deze financiële markt links liggen, omdat ze weinig visibiliteit hadden in deze regio. Vandaag zitten vele risico's echter al in de koersen verrekend, hoewel de posities nog steeds beperkt zijn. De relatieve waardering van de Britse aandelenmarkt vs. Europa wijst op een goedkope situatie, die onze recente neutrale positie mogelijk maakt.

 

Amerikaanse aandelen: nog steeds onze sterkste overtuiging

We blijven overwogen in Amerikaanse aandelen

In de VS zijn enquêtecijfers, zoals het Amerikaanse ondernemersvertrouwen, in oktober gestabiliseerd. Ook lijkt de neerwaartse van de ISM van de verwerkende nijverheid een dieptepunt te hebben bereikt. De Amerikaanse Federal Reserve lijkt haar eerste opdracht succesvol te hebben afgerond, namelijk het wegnemen van de meeste recessievrees in de VS.

Tijdens haar jongste FOMC zal de Fed, die wel belooft om de financiële condities soepel te houden en de markten te ondersteunen, waarschijnlijk niet meer ondernemen om de groeivooruitzichten aan te zwengelen. Die renteverlagingen van de Fed, die eigenlijk een verzekeringspolis zijn, hebben de markten kunnen kalmeren. De begrotingsstimulus zou wel eens kunnen beginnen waar het monetaire beleid eindigt.

Ook andere binnenlandse aangelegenheden worden steeds relevanter. We denken dan met name aan:

  • De afzetting van de Amerikaanse president Trump wordt nu wel erg waarschijnlijk;
  • de herverkiezingscampagne wordt binnenkort het centrale thema en zal zeker bepalend zijn voor de markten in 2020. Dit zal waarschijnlijk leiden tot groeischokken en aantrekkelijke instapmomenten.

Momenteel zijn Amerikaanse aandelen nog steeds aantrekkelijk gewaardeerd ten opzichte van obligaties, maar niet bepaald in vergelijking met de historische niveaus. De premie op Amerikaanse aandelen is terecht, maar heeft nog maar weinig stijgingspotentieel.

Andere regio's, die intrinsiek gefocust zijn op thema's, kunnen uiteindelijk het voortouw nemen in hun economische en financiële herstelbeweging, met name de groeilanden. 

Momenteel zal het einde van de versoepeling door de Fed en van de inkoop van eigen aandelen waarschijnlijk worden getemperd door de Q3 winstresultaten, die sterker waren dan verwacht. Laten we afwachten wat 2020 in petto heeft voor de bedrijven en winstgroei, en wie er in het Witte Huis terechtkomt.

 

De eurozone

We blijven overwogen in EMU-aandelen, en kunnen de waarde van 'value' namen wel appreciëren

Over het algemeen heeft de regio geprofiteerd van het wegebbende politieke risico: het brexitrisico is afgenomen en de handelsspanningen lijken te kalmeren. 

Ook de economische nieuwsberichten zijn opnieuw minder negatief geworden, en de relatieve verbetering komt tot uiting in de aandelenmarkten. 

De dalende obligatierendementen hebben ook de aandelen in deze regio, die een hoge risicopremie heeft, ondersteund. Zolang de rentevoeten echter niet sneller of forser stijgen, hebben aandelen nog steeds stijgingspotentieel. Wij leggen de nadruk op waarde- en cyclische namen, met inbegrip van banken en de automobielsector. We moeten erg kieskeurig zijn, en daarom moeten we goed begrijpen hoe value binnen de regio eruitziet en evolueert.

In de nabije toekomst zal een verder stijgingspotentieel afhankelijk zijn van een ambitieuzer begrotingsplan, dat een echte game changer kan zijn, en concrete tekenen van aantrekkende groei, zowel qua bbp als winsten.

 

Groeilanden

Gerichte monetaire en begrotingsmaatregelen

In de groeilanden, met name China, ziet het ernaar uit dat het tij stilaan aan het keren is. De monetaire en begrotingsmaatregelen die de centrale banken nemen, zijn bescheiden in vergelijking met voorgaande jaren, maar wel doelbewust en zinvol.

De onlangs gepubliceerde economische cijfers zijn meer bemoedigend. 

De waardering van de aandelenmarkt is enerzijds aantrekkelijk in vergelijking met andere regio's, en op voorwaarde dat het risk-on klimaat blijft, zullen aandelen uit de groeilanden waarschijnlijk puike prestaties neerzetten. Anderzijds zullen de fundamentals niet plotseling verbeteren, en zijn de politieke uitvoeringsrisico's niet verdwenen, omdat de eerste fase van een handelsdeal nog moet worden ondertekend.

We blijven neutraal voor aandelen uit de groeilanden, en geven de voorkeur aan schuldpapier.

 

Obligaties en munten

Voor wat de obligaties en munten betreft, is het macro-financiële klimaat gunstig voor carry. De hoogste carry vinden we terug bij obligaties uit de groeilanden-uitgedrukt in harde munt.

We blijven ook belegd in investment grade obligaties. Het wereldwijde klimaat blijft ondersteunend aangezien de ECB een verruimend beleid voert, ondanks de forse inname van de spreads sinds het begin van dit jaar. De carry-to-risk is aantrekkelijk, en het lagerenteklimaat ondersteunt krediet.

In het muntuniversum blijven we long yen.

We hebben een positie in goud, dat een aantrekkelijke afdekking blijft in een lagerenteklimaat en bij negatieve rentevoeten.