In augustus was het beleggingsklimaat onrustig. De gevolgen van de deltavariant en de nieuwe regelgevende maatregelen van de Chinese regering hebben beleggers ongerust gemaakt. Ze maakten zich zorgen over de gevolgen van de bottlenecks aan de aanvoerzijde (tekorten aan arbeidskrachten en in de productlijnen) die deze gebeurtenissen met zich meebrachten. De markten reageerden echter stoïcijns (de volatiliteit bleef vrij laag) en behielden hun vertrouwen in de onderliggende groei dankzij de begrotingsplannen en de nog altijd overvloedige liquiditeit. In die context zijn de grondstoffenprijzen teruggevallen, is de Amerikaanse dollar sterk gebleven en zijn de rentevoeten licht gestegen.

Een gezond klimaat met een paar uitdagingen

AA1_NL.JPGDe economische indicatoren zitten de laatste weken in een dipje. Het is duidelijk dat de vertragende Chinese economie weegt op de rest van de wereld. De regelgevende maatregelen hebben onlangs indruk gemaakt op de financiële markten, maar de vorige maatregelen om de economie af te koelen en de lockdown van de havens vanwege Covid-19 brengen meer schade toe. Bovendien is het Amerikaanse begrotingsplan, waar in het voorjaar reikhalzend naar uitgekeken werd, nog niet goedgekeurd en is er veel onzekerheid over de omvang ervan. Al die elementen zorgden ervoor dat het derde kwartaal in de VS en in China over het algemeen zwakker uitviel dan verwacht. Bovendien is er heel wat vooruitgang geboekt rond de vaccinaties in de ontwikkelde landen, maar blijven de groeilanden nog steeds achterop. 

in die richting evolueren. Ze hebben er constant op gedrukt dat de inflatie van voorbijgaande aard is, en verwachten hoogstens binnen de 18 maanden een renteverhoging.  Dat verklaart waarom de volatiliteit van de wisselkoersen en de obligatierentes vrij laag is. De aandelenmarkten, met name de Amerikaanse, bigcaps en groeiaandelen, hebben bij dat klimaat garen gesponnen.

Risico's voor het scenario

Het risico is dat de bottlenecks aan de aanbodzijde hardnekkiger blijken dan verwacht, vooral dan op de arbeidsmarkt. Dat kan de consumptiesector parten spelen.  De bedrijven zouden dan in een impasse terechtkomen: hogere inflatie en lagere omzet.  De verspreiding van de virusvarianten moet eveneens van nabij worden gevolgd. Hoewel de vaccins werkzaam lijken te zijn voor de huidige varianten, zou een eventuele verspreiding de heropening of op zijn minst de aard van de groei de komende maanden in het gedrang kunnen brengen.  Daardoor zouden de langetermijnrentes dalen. Het vertrouwen van beleggers in een 'goudlokje'-scenario van tijdelijke inflatie en solide en duurzame groei zou zo kunnen afbrokkelen. Ten slotte moeten de centrale banken hun monetaire ondersteuning erg omzichtig afbouwen.

Ons credo

We denken dat dit uitdagende klimaat de komende weken zal aanhouden, maar van voorbijgaande aard zal zijn.

Op heel korte termijn zouden we op het einde van het kwartaal wat herschikkingen in de portefeuilles kunnen zien door aandelen te verkopen die erg sterk hebben gepresteerd. Bovendien zal de FOMC-vergadering in september de onzekerheid over het mantra van de FED nog doen toenemen. Bovendien blijft de situatie in China gevaarlijk.

Niettemin behouden we het vertrouwen in de structurele component van de groei, met name in Europa, aangezien de begrotingsplannen en de Duitse verkiezingen de komende maanden het momentum kunnen versterken. Bovendien is het mogelijk dat de inflatie op een relatief hoog niveau wordt verankerd. Volgens ons zullen de langetermijnrentes dan ook stijgen, vooral in de VS, waar de plannen van Biden nog niet uitgevoerd werden. Als de geschiedenis een leidraad is, dan zullen in een dergelijk klimaat valueaandelen, Europese en Japanse aandelen beter presteren dan Amerikaanse aandelen. Volgens ons zullen smallcapsectoren de komende maanden een inhaalbeweging kunnen maken, aangezien ze zijn achtergebleven op hun sectorgenoten.

We blijven alert voor de groene en meer billijke maatschappelijke evoluties, die een duurzame stempel op de markten zullen drukken en bepalend zijn voor de keuzes van beleggers en de bedrijfsmarges, afhankelijk van hun aanpassingsvermogen.

 

Onze huidige multi-asset strategie

We zijn de komende weken neutraal voor aandelen, maar staan klaar om in te spelen op kansen indien er zich een correctie voordoet. In het obligatiegedeelde blijven we onderwogen in overheidsobligaties, die mogelijk deze zomer zijn uitgebodemd. Die context zou gunstig moeten zijn voor de 'value' sector, vooral niet-Amerikaanse aandelen, Europese en Japanse aandelen. We blijven daarnaast ook positief voor bepaalde groeilanden, voor Chinese A-aandelen (op de binnenlandse markt gericht) die kunnen profiteren van beleidsversoepeling, voor Latijns-Amerikaanse aandelen die profiteren van de heropening en de smallcapsectoren die onlangs klappen hebben gekregen.

AA2_NL.JPG