Er worden steeds meer budgettaire stimulusmaatregelen genomen en de uitrol van de Covid-19 vaccins geraakt stilaan op kruissnelheid. De verschillende varianten van het coronavirus hebben de wereldeconomie mogelijk afgeremd, maar zeker niet doen ontsporen. Het herstel zet zich dus door. De financiële markten zijn in februari gestart met het verdisconteren van de overgang naar die 'normalisatiefase'. In een dergelijke omgeving zouden de rentevoeten – zowel de reële als de nominale –moeten beginnen te stijgen. In het aandelengedeelte heeft de ontluikende overgang wat volatiliteit uitgelokt, alsook een sectorrotatie naar value- en cyclische sectoren.

Op weg naar een normalisatiefase

De afgelopen maanden hebben we een hele reeks goed nieuws gekregen. In november vorig jaar kondigden BioNTech en Pfizer immers goed nieuws aan over de werkzaamheid van hun Covid-19-vaccin. Dat zorgde voor een eerste zucht van opluchting op de financiële markten.

In december zette de regering-Trump een stimulusplan van 900 miljard USD op. In januari zorgde de tweede ronde van de verkiezingen in Georgia voor een verenigd Democratisch Congres, waardoor er nog meer budgettaire stimulus te verwachten was. In februari bleek dat het Covid-19-herstelplan van de regering-Biden aan de bovenkant van de vork van de voorziene 1,9 biljoen USD uitkwam. Begin maart werd de voorziene toediening van de Covid-19-vaccins voor de volwassen bevolking in de VS met twee maanden vervroegd naar eind mei.

De economische cijfers wijzen nog altijd dat er een kloof bestaat tussen de dienstensector en de industrie, maar die kloof zal gedicht worden naarmate de economieën weer open gaan en mensen hun leven van voor Covid-19 weer oppikken.

AA_022021_NL.PNG

Gezinnen hebben bovendien ook spaargeld opgepot door thuis te blijven, en dat zal de discretionaire uitgaven na Covid-19 een boost geven. Wanneer we dat in het achterhoofd houden, zou de reflatietrade wel eens naar de volgende fase kunnen gaan naarmate de economie heropent.

Samen met de heropleving van het dienstensegment van de wereldeconomie zouden de obligatierentes aan het langere eind opnieuw moeten stijgen. In dat geval zullen value- en cyclische beleggingsthema's beter presteren dan groei- en defensieve waarden, en zal op basis van dezelfde redenering het mandje dat profiteert van de heropening het beter doen dan de stay-at-home namen.

Door stijgende rentevoeten en een steiler wordende rentecurve neemt ook de beleidsonzekerheid toe. Wanneer en hoe zullen de centrale banken het langzame en geleidelijke proces van de monetaire beleidsnormalisatie aanvatten, lees verstrakking?

Althans voorlopig blijft de huidige omgeving te rijmen met stijgende aandelenkoersen, op voorwaarde dat de winstgroei versnelt.

Van een mechanisch herstel naar een duurzaam regime gebaseerd op groei

In de eerste helft van dit jaar zal het herstel mechanisch van aard zijn. De wereld kwam op een heel korte tijdspanne volledig tot stilstand door het coronavirus. De lockdownmaatregelen zorgden voor de veiligheid van de mensen, maar zorgden er eveneens voor dat sectoren zoals energie en consumptie de dieperik ingingen. Ook regio's zoals Latijns-Amerika hadden het zwaar. Nu de vaccins beschikbaar zijn en massaal worden verdeeld, zal de groei, ondanks enkele uitdagingen toenemen. Dat komt louter door het feit dat de lockdownmaatregelen worden opgeheven.

Na dat mechanisch herstel zullen de centrale banken de economieën echter moeten begeleiden richting een gezonder 'groeigedreven' regime dankzij de tools die ze ter beschikking hebben. Ze zullen ook de rentestijgingen onder de knoet moeten houden. Na verloop van tijd zal het argument “There Is No Alternative” dat wordt aangehaald om te benadrukken dat er naast aandelen weinig alternatieven zijn – net omwille van de lage rentevoeten – verdwijnen omdat andere activaklassen, zoals overheidsobligaties van de ontwikkelde landen, opnieuw een valabele optie zullen worden.

Risico's voor dat steeds positiever wordende scenario

Uiteraard zijn er nog altijd risico's. De risico's die gepaard gaan met de pandemie zijn nog niet volledig verdwenen. De tweestrijd tussen het virus en de uitrol van de vaccins zal blijven duren tot er groepsimmuniteit is, wat wordt bemoeilijkt door de opkomst van nieuwe varianten. Het is vast en zeker mogelijk dat de pandemie in Q4 2021 weer opflakkert.

Nog een risico dat we hebben vastgesteld, is een ongebreidelde stijging van de obligatierentes, in combinatie met hogere reële rentevoeten en inflatieverwachtingen, die mogelijk kan ontstaan door een vraagschok en oververhittende groei.

Geopolitieke spanningen staan ook (opnieuw) op de lijst. Nieuwe spanningen tussen China en de VS kunnen niet worden uitgesloten, hoewel de regering-Biden de diplomatieke relaties op een meer multilaterale manier beheert.

Last but not least, is door het coronavirus het verschil tussen de 'verliezers' en 'winnaars' van de gezondheidscrisis toegenomen. Heel wat landen hebben de komende 24 maanden verkiezingen op de agenda staan.

Onze huidige multi-assetstrategie

We evolueren van een recessie naar een jaar van herstel. Daarom verkiezen we aandelen boven obligaties, en belangrijker nog, is in onze aandelenallocatie onze strategie gericht op reflatietrades die de meest recente positieve evolutie van de economie weerspiegelen. Dat houdt in dat we overwogen zijn in Europese aandelen en een voorkeur hebben voor small- en midcaps, we overwogen zijn in groeilandenaandelen en steeds meer gaan inzetten op Latijns-Amerika (dat is achtergebleven in de nasleep van het hoogtepunt van de crisis), overwogen zijn in Amerikaanse small- en midcaps, en overwogen zijn in wereldwijde banken (een sector die doorgaans profiteert van stijgende rentevoeten).

In het obligatiegedeelte blijven we onderwogen in overheidsobligaties, maar verkiezen we Duitse en Italiaanse overheidsobligaties boven Amerikaans papier. We blijven long in grondstoffen, die moeten kunnen profiteren van de aantrekkende vraag.

We hebben onze blootstelling aan de technologiesector tactisch afgebouwd en zijn nu neutraal. We zijn ook weer neutraal geworden voor het goud en de JPY, die doorgaans zwakker presteren tijdens periodes van sterke groei en veilige havens zijn tijdens periodes van lage groei.

AA_032021_2_NL.PNG