Het wereldwijde herstel komt stilaan op kruissnelheid. Dat komt door talrijke positieve factoren. Zo draait de vaccinatiecampagne stilaan op volle toeren. Er is in de VS en het VK immers serieuze vooruitgang geboekt, hoewel de eurozone achterblijft. De centrale banken blijven een versoepelend discours volgen. Zij hebben immers nogmaals bevestigd dat zij de komende jaren de beleidsrente laag willen houden en overheids- en bedrijfsobligaties zullen blijven opkopen. De overheden, vooral in de Verenigde Staten, hebben aanzienlijke investeringsplannen bekendgemaakt. Dat zou de groei op lange termijn moeten aanzwengelen. De gezinnen hebben aanzienlijke spaaroverschotten opgebouwd, wat de consumptie zal aanvuren.

Daarom hebben de belangrijkste economische indicatoren in maart een sterke heropleving van de verwerkende nijverheid opgetekend, zelfs in landen waar de uitrol van de vaccinatiecampagne nog traag verloopt. De ISM-enquêtes toonden aan dat de componenten sterk zijn en dat doet het beste vermoeden voor de toekomstige groei. Verrassend genoeg zijn de componenten van de dienstensector ook verbeterd in landen waar nog altijd mobiliteitsbeperkingen gelden. Tegen de zomer zou de wereld grotendeels weer open moeten zijn, tenminste in de ontwikkelde landen, naarmate de uitrol van de vaccinatiecampagnes op kruissnelheid komt.

De normalisatie is aan de gang

Beleggers hebben de reflatietrade in de praktijk omgezet. De rentecurve is opnieuw steiler geworden. Die trend was meer uitgesproken in de VS dan in andere landen, waar de budgettaire plannen en de vaccinatiecampagne niet zo dynamisch zijn.

Het belangrijkste signaal waren de oplopende inflatieverwachtingen op middellange termijn. De centrale banken maken zich immers niet zoveel zorgen over een fors stijgende inflatie op korte termijn. Zoals we hadden verwacht, zijn de spreads tussen de Amerikaanse rentevoeten en de Europese en Japanse aanzienlijk opgelopen.

De aandelenrotatietrade naar de 'cyclische' en 'value' thema's heeft goed gepresteerd. De Europese banksector heeft duidelijk geprofiteerd van die omgeving.

Amerikaanse aandelen, vooral de S&P 500, hebben dan ook goed gepresteerd. De Amerikaanse dollar is voor de derde opeenvolgende maand verstevigd dankzij hogere economische groeiverwachtingen in dat land.

AA_022021_NL.PNG

Ons credo

Tegen de achtergrond van duurzame groei en sterke monetaire ondersteuning zouden de recente trends op het vlak van rentevoeten en de valuerotatie moeten aanhouden. Als we de geschiedenis echter mogen vertrouwen, valt die fase doorgaans samen met betere prestaties van niet-Amerikaanse aandelenmarkten, omdat ze eerder cyclisch zijn en valuekenmerken hebben. De Amerikaanse groei is doorgaans gunstig voor de rest van de wereld, vooral dan Japan.

AA_022021_NL.PNG

Risico's voor het  steeds positiever wordende scenario

Hoewel sommige risico's in maart weggeëbd zijn, blijven er nog enkele aanwezig.

De risico's die verband houden met de werkzaamheid van de vaccins tegen nieuwe varianten zijn nog niet volledig verdwenen. Sommige groeilanden hebben een tekort aan vaccins, wat de globale heropening zou kunnen vertragen.

Nog een risico dat we hebben vastgesteld, is een ongebreidelde stijging van de obligatierentes die mogelijk kan ontstaan door een vraagschok en oververhittende groei. De volgende inflatiecijfers in de VS over Q2 zullen nauwlettend bestudeerd worden, omdat de toenemende bezorgdheid van beleggers een aandelencorrectie kan uitlokken.

Geopolitieke spanningen kunnen weer opflakkeren tussen het Westen, China en Rusland. De nieuwe Amerikaanse regering lijkt een diplomatischer koers te varen, maar kan op lange termijn een hardere toon aanslaan.

Onze huidige multi-assetstrategie

We blijven overwogen in aandelen en stemmen de portefeuille af op reflatietrades.

Dat houdt in dat we overwogen zijn in Europese aandelen en een voorkeur hebben voor small- en midcaps, we overwogen zijn in groeilandenaandelen en steeds meer gaan inzetten op Latijns-Amerika (dat is achtergebleven in de nasleep van het hoogtepunt van de crisis), overwogen zijn in Amerikaanse small- en midcaps, en overwogen zijn in wereldwijde banken (een sector die doorgaans profiteert van stijgende rentevoeten). We zijn overwogen in Japanse aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen.

In het obligatiegedeelte blijven we onderwogen in overheidsobligaties, maar verkiezen we Duitse en Italiaanse overheidsobligaties boven Amerikaans papier. We blijven positief over grondstoffen, die moeten kunnen profiteren van de aantrekkende vraag.

We hebben onze blootstelling aan de Europese banksector tactisch afgebouwd in het voordeel van de Europese voeding- en drankensector. We hebben winst genomen op onze blootstelling aan de spread tussen de Amerikaanse rentevoeten en de Europese. We verschuiven onze positieve strategie op de S&P 500 meer naar Japanse aandelen.

AA_022021_NL.PNG