14 JUL

2020

Asset allocatie , Beleggingsstrategiën van de maand , Onderwerpen

De markten werden in juni ondersteund door een verbeterende economische activiteit, maar de onzekerheid over de verspreiding van het virus is niet verdwenen

De markten beleven op dit moment een krachtmeting. Enerzijds is het economisch herstel sterker dan verwacht. De wereldwijde centrale banken strooien nog kwistig met monetaire en fiscale steunmaatregelen, en de overheden staan paraat om landen door de coronacrisisperiode te loodsen. Anderzijds is de pandemie nog niet onder controle, zeker in de VS en Brazilië. Voorlopig worden de financiële markten gedreven door liquiditeit en sentiment. Dat sentiment is echter nog niet overdreven optimistisch. We werpen een blik op de huidige situatie en onze assetallocatiestrategie.

De economische cijfers wijzen op het eerste gezicht op een herstel

De belangrijkste drijvende kracht van de krachtmeting zijn de economische cijfers. Die zijn immers sneller dan verwacht opgeveerd vanaf medio Q2 2020. Die trend zal normaal gezien aanhouden.

In de belangrijkste economieën zijn twee van de belangrijkste activiteitsindicatoren, die doorgaans sterk gecorreleerd zijn met de aandelenmarkten, allebei fors gedaald vooraleer ze het herstel inzetten. 

In de VS is dat waarschijnlijk het gevolg van de minder strenge lockdownmaatregelen, maar het coronavirus tiert nog altijd welig, en de gezondheidszorg wordt zwaar onder druk gezet. Ondertussen lijkt de consumptie in Europa, een erg belangrijk element van het herstel, snel weer aan te trekken na de zware terugval in april. 

 Asset Allocation

Net zoals in China, waar de pandemie onder controle is en de externe vraag geleidelijk weer aantrekt, kan het bbp tegen eind 2020 zelfs opnieuw herstellen richting het pre-coronaniveau. Een van de absolute voorwaarden hiervoor is de blijvende ondersteuning van centrale banken en overheden tijdens het herstel, middels monetaire en fiscale stimulusmaatregelen. 

De pandemie is echter niet overal onder controle

Het aantal nieuwe gevallen is in de VS immers snel aan het stijgen. De meest kwetsbare staten hebben geen strenge lockdownmaatregelen opgelegd om de curve af te vlakken. Daardoor is de druk op de ziekenhuizen sterk toegenomen, hoewel het virus naar verluidt minder ernstig aan het worden is. De lokale overheden kunnen wel beslissen om socialdistancingmaatregelen op te leggen of om de lockdownmaatregelen gedeeltelijk weer in te voeren. Buiten de VS lijkt de pandemie ook niet onder controle te zijn in enkele groeilanden, met in het bijzonder in Brazilië. Daar heeft de president net een positieve test afgelegd.

Wegens de zomer die voor de deur staat, doorgaans het begin van meer toeristische reizen, bestaat er een duidelijk risico voor Europa, omdat de toeristen en lokale bevolkingen waarschijnlijk lakser gaan worden. 

Biedt de huidige risicopremie een buffer tegen de risico's?

In die context, die wordt gekenmerkt door tegenstrijdige evoluties van betere economische cijfers en overvloedige liquiditeit in een epidemische bedreiging, is de risicopremie op aandelen opnieuw richting nabij het historisch gemiddelde geëvolueerd. De zoektocht naar veilige havens door beleggers heeft gaandeweg plaats gemaakt voor meer risicobereidheid. Daardoor zijn de kredietspreads ook ingekomen. Door de massale interventies van centrale banken en overheden, zowel qua omvang als looptijd, zijn de financiële markten behoorlijk ondersteund. Het sentiment is niet overdreven optimistisch en de cash begint pas met mondjesmaat uit de geldmarktfondsen te stromen. In dat opzicht ziet het ernaar uit dat risicovolle activa zullen blijven profiteren van die overvloedige liquiditeit, en dat het beleggerssentiment geleidelijk zal verbeteren. Dat zou in het voordeel moeten spelen van achtergebleven aandelen en sectoren (value) en cyclische aandelen in het huidige economische herstel.

De risico's zijn onder andere de nakende Amerikaanse verkiezingen, die in de tweede jaarhelft voor wat volatiliteit zullen zorgen, als we tenminste mogen afgaan op de geschiedenis. 

Onze multi-assetstrategie

Onze totale aandelenblootstelling is vrij voorzichtig gebleven, wegens voor de hand liggende risico's. We blijven Europese en Amerikaanse aandelen afdekken met opties en hedges in de portefeuille (goud en yen).

Om te kunnen inspelen op het economische herstel dat aan de gang is, hebben we beslist om onze cyclische en valueposities op te trekken via een longpositie in Europa & groeilanden vs. Amerikaanse en Japanse aandelen. 

We hebben onze obligatie-allocatie niet aangepast en we blijven positief voor Investment Grade bedrijfsobligaties (Europa en VS) en groeilandenobligaties.

We hebben ook een eerder korte duratie, en zijn onderwogen in Europese overheidsobligaties (voor de kernlanden).

Onze muntenallocatie is neutraal op de USD vs. EUR en long op de NOK vs. de EUR.

Asset Allocation