09 DEC

2019

Asset allocatie , Onderwerpen

De jaren 2020 starten hoopvol

Doorgaans is december dé feestmaand bij uitstek. Naarmate de eindejaarsperiode nadert, is december ook de maand waarin het asset allocatieteam zijn vooruitzichten neerschrijft. Het is een document dat de overtuigingen en strategische visies van het team voor het volgende jaar samenvat. Er zijn up- en downgrades gebeurd van bepaalde activaklassen, die noemenswaardig zijn, met name nu de aandelenmarkten historische hoogtepunten aantikken en er geen echte alternatieven bestaan omdat de rentevoeten laag zullen blijven. Het basisscenario is nog steeds dat de obligatierendementen ietwat zullen stijgen, en dat aandelen naar verwachting positieve, maar lagere prestaties zullen optekenen. 

Aandelen vs. obligaties

We verkiezen nog steeds aandelen boven obligaties, omdat de jaren 2020 hoopvol starten. 

De huidige onderzoeken en analyses wijzen uit dat we het dieptepunt van de cyclus hebben bereikt en voorspellen dat de rendementen lager zullen uitvallen dan verwacht. De risicopremie voor aandelen staat opnieuw op een zeer hoog niveau, wat in het voordeel pleit van aandelen ten opzichte van obligaties. Binnen het aandelensegment zijn er opportuniteiten in value en cyclische aandelen, net als voor thematische beleggingen die zich laten leiden door langetermijnovertuigingen

 

Aandelen

VS: van handel naar onzekerheid over de verkiezingen

Amerikaanse aandelen zijn een kernpositie. Ze verdienen de huidige veiligheidspremie, maar de nakende Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 kunnen voor meer onzekerheid zorgen dan anders en dat om diverse redenen:

  • geen enkel campagneseizoen heeft ook parallel gelopen met een afzettingsproces;
  • geen enkele zittende president heeft ooit een dergelijke lage goedkeuringsscore gehad wanneer de Amerikaanse werkloosheidsgraad zo laag is en de Amerikaanse aandelenmarkt zo fors is gestegen; en
  • in de hedendaagse Amerikaanse politiek is het nog nooit gebeurd dat een populistische president van de ene kant van het spectrum (Trump) werd afgezet tegen populisten van de oppositie (Warren, Sanders).

In de huidige omstandigheden ziet het ernaar uit dat de onzekerheid door de verkiezingen de bovenhand zal nemen, en dat de handelsoorlog naar de achtergrond verschuift.. Dat zou goed nieuws zijn voor de internationale markten, want de handelsoorlog heeft het wereldwijde zakenklimaat, en het volume van de wereldwijd verhandelde goederen en winsten negatief beïnvloed. Dat zou de VS toch iets meer uit de wind moeten zetten dan andere regio’s.

Wanneer de situatie niet verder escaleert, zou dat bedrijven wat meer ademruimte moeten geven en in het voordeel spelen van aandelenmarkten buiten de VS.

Onze strategische visie voor de VS-regio evolueert daardoor naar neutraal.

Europa: het tij is aan het keren

In Europa is het tij is aan het keren. Beleggers hebben de regio links laten liggen. In de loop van het afgelopen jaar had de regio te kampen met een wereldwijde groeivertraging, heeft Duitsland maar net een recessie kunnen afwenden, hebben we politieke turbulentie gezien in Italië en recent Spanje. We zwijgen dan nog over de lopende brexit onderhandelingen. Toch beginnen beleggers stilaan weer geld te beleggen, en is het tij aan het keren.


Europese aandelen hebben, net als Japanse aandelen, een value-bias. Beide regio's zullen normaal gezien een katalysator blijven voor regionaal meer rendement, omdat ze profiteren van de stijgende rentevoeten.

Voorlopig blijft de relatieve waardering van 'value' sectoren dicht bij een dieptepunt, zeker wanneer we kijken naar de Europese autosector en de banksector in de eurozone. Ze noteren momenteel tegen een forse korting, maar kunnen wel herstellen indien ons macro-economische scenario uitkomt: een verder vertragende groei zonder dat een recessie opduikt.

Er is tevens hoop – en begrotingsruimte – voor een fiscaal stimulusplan. Dit wordt sterk aangemoedigd door de Europese Centrale Bank, en kan de economie helpen stimuleren. Voor beleggers zou dit, op de onderliggende markten die op langere termijn blijven groeien, kunnen zorgen voor beleggingskansen in klimaatverandering, milieu-infrastructuur en de energieomslag.

Onze strategische voorkeur gaat uit naar aandelen uit de eurozone, omdat we positief zijn, en in mindere mate naar het VK, waar we neutraal zijn geworden.

 

Groeilanden: de jaren 2020 beginnen hoopvol

Aandelen uit de groeilanden zouden moeten kunnen profiteren van het toegenomen groeiverschil. We verwachten dan ook aantrekkelijkere verwachte rendemente dan op de ontwikkelde markten. 

Het IMF voorspelt een groeiend bbp in de groeilanden, die in de jaren 2000 superieur hebben gepresteerd, maar in de jaren 2010 slechter hebben gepresteerd. Ze moeten immers hun sterk groeiende bevolking en aangroeiende middenklasse een plaats geven.

 

Groeilanden

Gerichte monetaire en begrotingsmaatregelen

In de groeilanden, met name China, ziet het ernaar uit dat het tij stilaan aan het keren is. De monetaire en begrotingsmaatregelen die de centrale banken nemen, zijn bescheiden in vergelijking met voorgaande jaren, maar wel doelbewust en zinvol.

Vandaar dat de verwachtingen stijgen voor het volgende decennium, de jaren 2020.

In landen die hun economie stimuleren door infrastructuurprojecten zou de groei van beleggingen in vastrentende activa (FAI) de respectievelijke bbp-groei moeten overstijgen.

Onderzoek toont aan dat hun investeringsbehoeften in economische infrastructuur, met inbegrip van China, Oost-Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, India en Afrika, tegen 2035 meer dan dubbel zo groot zullen zijn dan in de periode 2000-2015. Het inspelen op de infrastructuurnoden zal ten goede komen aan sectoren op het gebied van energietoevoer, watervoorzieningen en verbeteringen aan wegen, spoorwegen, havens en luchthavens.

 Onze strategische visie voor groeimarkten evolueert naar positief.

Obligaties en valuta's

We zijn onderwogen in obligaties en behouden een korte duration. Het macro-financiële klimaat zal in het voordeel spelen van renteopslag. Een van de meest interessante renteopslag vinden we terug bij groeilandenobligaties.

 

We blijven ook beleggen in investment grade obligaties. De globale context, waarbij de ECB versoepelt, blijft ondersteunend, ondanks de forse inname van de spreads sinds het jaarbegin. De renteopslag vs. het risico is aantrekkelijk, en het lagerenteklimaat ondersteunt krediet.

In het valutauniversum blijven we long yen.  

We hebben een positie in goud, dat een interessante afdekking blijft in een klimaat met negatieve tot lage rentevoeten.


We verkiezen nog steeds aandelen boven obligaties, omdat de jaren 2020 hoopvol starten. 
De huidige onderzoeken en analyses wijzen uit dat we het dieptepunt van de cyclus hebben bereikt en voorspellen dat de rendementen lager zullen uitvallen dan verwacht. De risicopremie voor aandelen staat opnieuw op een zeer hoog niveau, wat in het voordeel pleit van aandelen ten opzichte van obligaties. Binnen het aandelensegment zijn er opportuniteiten in value en cyclische aandelen, net als voor thematische beleggingen die zich laten leiden door langetermijnovertuigingen