Chinese aandelen veren op. De timing is alvast uitstekend, want in juli bestaat de Chinese Communistische Partij precies honderd jaar. Het industriële China lijkt garen te spinnen bij de heropening van de Amerikaanse en Europese economieën post-Covid.  Technisch gezien zou het feit dat Chinese aandelen een stuk verwijderd zijn van kritieke steunniveaus een ontkoppeling van deze markt moeten vermijden.

China kwam als eerste terecht in de Covid-19 pandemie en geraakte er ook als eerste weer uit. Het bbp van het land groeide vorig jaar met 2,3%. Het is zo de enige grote economie die in 2020 groei optekende. De Chinese aandelenmarkt heeft navenant gepresteerd, maar deed het in de eerste maanden van 2021 minder goed. Dit jaar veren aandelen die gevoelig zijn voor de heropening weer op, eerst in de Verenigde Staten en nu in Europa. De uitrol van de vaccins en de daaropvolgende heropening hebben vertraging opgelopen. Hierdoor kan continentaal Europa nog een inhaalbeweging maken. We mogen echter niet vergeten dat de heropening in het Westen een nieuwe positieve factor is voor de Chinese economie.

Zo ontstaat een positieve feedbackloop, waardoor industrieel China als winnaar uit de bus komt. Onlangs veerde de Chinese Caixin PMI voor de verwerkende nijverheid op tot een nieuw hoogtepunt in 2021. Dat weerspiegelt zowel het wereldwijde herstel als een volgehouden binnenlandse vraag.  Volgens ons zullen beide ontwikkelingen zich doorzetten, wat blijkt uit de stijging van de componenten van zowel de binnenlandse als de exportorders. Het is duidelijk dat het recente herstel aangezwengeld werd door een aanzienlijke monetaire en budgettaire versoepeling in het Westen, en uiteraard de succesvolle uitrol van de vaccins. Chinese exporteurs, in talrijke segmenten van de industrie nog steeds de belangrijkste wereldwijde leverancier, zijn aan het produceren om de enorme bestellingen na Covid op te vangen.

Wij gebruiken de zogenaamde Li Keqiang-index (genoemd naar de huidige Chinese premier) om de economische output in China te volgen. Deze samengestelde indicator, die gebaseerd is op vrachtvolume, elektriciteitsverbruik en totale leningen, heeft onlangs zijn hoogste niveau bereikt sinds 2010. De aanhoudende kracht van de Chinese economie geeft de Chinese aandelenmarkt een sterke impuls. Wij blijven in het bijzonder positief voor de heropbouw van de aanvoerketen en infrastructuur (zowel traditionele als groene infrastructuur) in de industriële sector.

Het sterke herstel van de Chinese economie geeft binnenlandse Chinese aandelen een boost

Graph1_WEB.JPG

Wij hebben reeds eerder dit jaar gewezen op het unieke gunstige macro-economische klimaat. Afgezien van China zijn er twee factoren die we met aandacht opvolgen. Ten eerste, de hoge grondstofprijzen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, verhoogt deze evolutie de winstgevendheid van de industriële sector in China, omdat de extra grondstofkosten worden doorgerekend aan de klanten, ook aan de buitenlandse. Ten tweede heeft de Zuid-Koreaanse export een hoge vlucht genomen. De buitenlandse verkopen stegen overal fors, aangezien 14 van de 15 belangrijkste productcategorieën in mei een stijging optekenden. Hoewel we in het bijzonder tuk zijn op de combinatie van kwalitatieve value (financiële waarden) en groei (bv. technologie en gezondheidszorg) in Zuid-Korea, trekken we uit de recente cijfers een meer algemene positieve conclusie. De Zuid-Koreaanse export is de afgelopen drie decennia een belangrijke voorlopende indicator geweest voor de wereldwijde winstcyclus. Dankzij het recente forse herstel zullen de bedrijfswinsten vanaf nu nog verder opwaarts bijgesteld worden, aangezien de heropening in het Westen en de sterk presterende industriële sector in Azië een krachtige mix vormen.

De Zuid-Koreaanse export is een goede voorlopende indicator voor de wereldwijde winstcyclus

Graph2_WEB.JPG