16 JUN

2020

Asset allocatie , Beleggingsstrategiën van de maand , Onderwerpen

Dalende risicopremie creëert kansen in de eurozone

Hoewel we voorbij de piek van het coronavirus zijn, bevinden beleggers zich opnieuw op onbekend terrein: hoe ziet een ‘heropening’ van de economie eruit? Hoe gaan de financiële markten om met de normalisatie van de situatie? Het versoepelen van de lockdown is een delicaat proces. Als het te snel gaat, valt een tweede golf niet uit te sluiten. Als het te traag gaat, is een economische inzinking binnen wellicht onvermijdelijk binnen het gewenste tijdsbestek. De crisis is nog lang niet voorbij en de volgende etappe wordt een hobbelige rit - althans in de VS - waar de evolutie van de epidemie minder voorspelbaar is dan in Europa of in de groeilanden. We blijven over het algemeen op onze hoede, hoewel we het risico op erg selectieve wijze verhogen.

Aandelen vs. obligaties

Het coronavirus is nog geen verleden tijd, maar de focus begint steeds meer te verschuiven. Belangrijk is nu om te zien hoe de financiële markten de normalisatie van de situatie in de koersen verwerken. De waarderingen van obligaties en aandelen zijn niet langer goedkoop te noemen. Het zijn de kwaliteitsbedrijven, groeiaandelen en defensieve sectoren die het meest van het beursherstel geprofiteerd hebben.

Naarmate de mobiliteitstrends de hoogte ingingen, hebben de financiële markten zich gedeeltelijk hersteld. De heropening van de economie is eindelijk van start gegaan en verloopt in de meeste landen goed. Ook de volatiliteit is gedaald en het marktsentiment is nu neutraler.

Het risico van een tweede golf blijft sterk aanwezig en zal boven het pad naar de normalisatie blijven hangen op de financiële markten. Bijgevolg blijven we onderwogen in aandelen en passen we nieuwe beschermende derivatenstrategieën toe.

Op een moment dat de economieën het al moeilijk hadden met de lage groei, lage inflatie en lage rente, zal de economische schade van het coronavirus langer doorwegen dan het virus zelf, net zoals het beleidsantwoord van de centrale banken en de overheden. 

Eurozone: dé regio om in te beleggen, zowel qua obligaties als aandelen

In de eurozone, waar de schok aanvankelijk de kloof tussen Noord en Zuid blootlegde, is er vooruitgang merkbaar in het antwoord van de beleidsmakers wat de coördinatie tussen de lidstaten betreft. De ene positieve verassing na de andere viel recent uit de lucht:

 1. Het virus is onder controle in de meeste landen van de eurozone;
 2. Het risico voor de minder solvabele perifere landen is gedaald dankzij de opeenvolgende ingrepen van de ECB;
 3. Fiscale stimulusmaatregelen en solidariteit, waarbij het risico op fragmentatie werd vermeden en er geld vloeit naar Spanje en Italië.
 4. De regio is al verscheidene jaren weinig populair. In de afgelopen drie jaar zagen we een uitstroom van 165 miljard USD.

 

Aangezien we structurele veranderingen waarnemen in de eurozone die tot een permanentere daling van de risicopremie kunnen leiden, hebben we beslist om te focussen op:

 • value-aandelen in de eurozone, zoals banken, in plaats van de rest van de beurs van de eurozone, en…
 • …obligaties uit de perifere landen in plaats van de rest van de obligatiemarkt.

In de VS hebben de overheid en de Fed eveneens de grootste fiscale en monetaire steunmaatregelen getroffen. Vandaar ook dat de indicatoren hier op de kleinste economische schade wijzen. De zittende president Donald Trump wordt echter afgerekend op het slechte beheer van de coronacrisis en de sociale onrust en zijn populariteit daalt in dit cruciale herverkiezingsjaar. De waardering van Amerikaanse aandelen is relatief gezien minder aantrekkelijk na het sterke herstel vanaf maart. We hebben besloten om een onderwogen positie in te nemen in Amerikaanse aandelen.  

Belangrijkste risico’s

Sinds midden mei focussen beleggers hoofdzakelijk op de positievere nieuwsberichten: piek en afzwakking van het aantal actieve COVID-19-gevallen, hervatting van de economische activiteit op het niveau van voor de coronacrisis, ondernemersvertrouwen, inkoopmanagersindexen en de massale ingrepen van de centrale banken en de steeds grotere steun voor gezinnen en bedrijven om de impact van het coronavirus op te vangen. Desondanks blijven er risico’s aanwezig.

Het domino-effect

Het coronavirus, met zijn verpletterende impact op de gezondheidszorg en het aantal overlijdens, is op zich niet het enige probleem. Laat ons daarom ook kijken naar waar het domino-effect zal starten en ophouden, aangezien de economische schade een veel grotere impact zal hebben dan het virus zelf. De weg naar het herstel zal zeker en vast langer duren dan de epidemie, net als het beleidsantwoord. Als de werkloosheid, faillissementen en lagere investeringen pieken of lang aanslepen, kan dat permanente schade aanrichten aan de economie, en het is erg belangrijk om die trends in de gaten te houden.

Amerikaanse verkiezingen

Verkiezingen in de VS winnen traag maar zeker aan belang in de maanden die aan de verkiezingsdag voorafgaan. Dat is nu niet het geval. De Amerikaanse verkiezingen gaan door op 3 november, maar zijn nog niet brandend actueel.

 1. Zittend president Trump kreeg zware kritiek voor zijn beheer van:
 2. De pandemie;
 3. De economische crisis;
 4. De sociale onrust na de dood van George Floyd door een politieagent.

Nu zijn populariteit daalt, nemen niet alleen de kansen van Democratische tegenstander Joe Biden toe, maar ook de kans op een Democratische Senaat, waarbij de Democraten het Huis van Afgevaardigden behouden.

Wat de uitkomst ook moge zijn, presidentsverkiezingen zorgen doorgaans voor volatiliteit op de financiële markten en de komende verkiezing zal zeker geen uitzondering zijn.

Brexit

Aangezien de deadline waarop premier Boris Johnson de EU om een verlenging van de brexit moet vragen eind juni afloopt, wint het thema steeds meer aan belang. Hoewel er intussen al veel tijd is verstreken, is er nog maar weinig vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. Bijgevolg groeit de vrees voor een ‘no deal’ scenario na afloop van de overgangsperiode voor het vertrek van het VK uit de EU. Dat kan uiteindelijk uitmonden in:

 1. een ‘schamel’ vrijhandelsakkoord – met nultarieven / nulquota’s op de handel in goederen, maar aanzienlijke niet-tarifaire belemmeringen op de handel in diensten – dat tegen het einde van het jaar bekrachtigd moet worden, wat een realistische aanname is of
 2. geen akkoord na afloop van de overgangsperiode (of gewoon groeiende onzekerheid over een deal of het uitblijven daarvan), wat vooral een effect zou hebben op de binnenlandse Britse aandelen.

Wat zit er in onze portefeuille?

Als multi-assetbeheerder bekijken we alle opties die op tafel liggen. Ons beleggingsuniversum is erg uitgebreid. Onze grondige analyses resulteren in een multi-assetstrategie die focust op:

De nood aan afdekking en bescherming van aandelenposities via opties. We maken daarvoor ook gebruik van goud en de Japanse yen.

De opportuniteiten in de eurozone, zowel bij obligaties als aandelen. We gaan long op Europese aandelen en value-sectoren ten nadele van Amerikaanse aandelen. We gaan ook long op obligaties uit de perifere landen ten koste van de kernlanden. We behouden onze onderwogen duratie.

Daarbovenop blijven we in het aandelengedeelte neutraal ten aanzien van Japanse aandelen en groeilandaandelen. We blijven ook onderwogen in Europa buiten de eurozone.

In het obigatigedeelte verkiezen we in groeilandobligaties in lokale munt, en Europese en Amerikaanse investment grade bedrijfsobligaties, terwijl we neutraal blijven ten aanzien van high yield.

In onze recentste transacties hebben we (gedeeltelijk) winst genomen op ‘cyclische’ posities die zich sterk hersteld hebben, zoals de Europese autosector.