Naarmate de COVID-19-pandemie haar forse grip begon te lossen, kende China een krachtig herstel, omdat de ontwikkelde economieën overschakelden van diensten naar industriële producten, waarvan er vele uit China afkomstig waren.  

Tijdens de crisis is China's COVID-strategie van harde lockdowns ook succesvol geweest: sinds begin 2020 zijn officieel slechts 4.655[1] sterfgevallen gemeld, in tegenstelling tot een zwaar dodental in de meeste grote economieën.

Chinese aandelen hebben het de afgelopen maanden echter minder goed gedaan dan de bredere wereldmarkt. Vooral in de eerste helft van maart bleven Chinese aandelen ongeveer 20 punten[2] achter op hun wereldwijde concurrenten, waardoor de Chinese index (MSCI China Index) diep in de min kwam te staan en vanaf begin 2022 tot 26 april met ongeveer 30% kelderde. Sindsdien hebben Chinese aandelen wat terrein teruggewonnen, maar ze presteren nog steeds slechter dan de MSCI World All Countries Index, met een rendement van 47,3% sinds 2021 tot nu en met 14,1% sinds begin 2022.

Wat zijn de oorzaken van deze ondermaatse prestaties en wat kunnen we de komende maanden verwachten?

 

Vorig jaar 2021 stonden de prestaties van Chinese aandelen vooral onder druk door de maatregelen van de regering om de regelgeving in verschillende belangrijke investeringssegmenten aan te scherpen. Na de ineenstorting van China's grootste vastgoedontwikkelaar Evergrande wordt de huizenmarkt geviseerd, want daar wordt nieuwe krachtige regelgeving opgelegd. De Chinese regelgevende overheden hebben ook effectief een verbod op bijlessen met winstoogmerk ingesteld en de regelgeving rond technologiebedrijven aangescherpt.

Begin 2022 hebben beleggers in China ook andere uitdagingen moeten verwerken:

  • Nieuwe regelgeving om de monopolies van technologiebedrijven aan banden te leggen en hun winsten te herverdelen onder de Chinese bevolking
  • Geschil over Chinese bedrijven met beursnotering in de VS, omdat de Amerikaanse toezichthouders hen dreigen te schrappen
  • De Russische inval in Oekraïne, waardoor de vermeende neutraliteit van China op de helling komt te staan en de mogelijkheid ontstaat dat het Westen vergeldingsmaatregelen neemt tegen de Chinese steun aan het Russische regime

Meer lockdowns

De druppel die de emmer deed overlopen, was de laatste COVID-infectiegolf (omikron), die begin maart 2022 China trof. Terwijl de ontwikkelde landen geleidelijk zijn afgestapt van de lockdown-maatregelen omdat de hoge vaccinatiegraad een goede groepsimmuniteit tegen de ziekte heeft opgeleverd, handhaafde China zijn strategie zoals op dag één. Sinds begin maart 2022 heeft de Chinese regering dan ook nieuwe lockdowns opgelegd in verschillende regio's, waaronder grote steden als Sjanghai, die goed zijn voor meer dan 3,8% van China's totale bbp. Dit heeft geleid tot een terugval van de Chinese inkoopmanagersindex (PMI), waarbij de Markit/Caixin PMI diensten en productie onder de psychologisch belangrijke drempel van 50 is gezakt, op respectievelijk 42,0 en 48,1. Aangezien Shanghai ook de grootste haven ter wereld is, hebben de lockdowns geleid tot een zware congestie van het scheepvaartverkeer, waarbij het aantal schepen dat buiten wachtte de afgelopen maand is verdubbeld.

Dat gezegd zijnde, heeft nog meer slecht nieuws over Covid in Shanghai en de lockdown in Beijing Chinese aandelen niet teruggeduwd naar hun dieptepunt van maart. Dat kan erop wijzen dat beleggers tijdens het dieptepunt in maart de handdoek in de ring gooiden en Chinese aandelen dumpten.

Wat ligt er in het verschiet?

Tot dusver zijn de marktsignalen voor de nabije toekomst betrekkelijk positief. Wij verwachten dat het aantal COVID-gevallen zal afnemen nu het weer beter wordt en de lockdownmaatregelen versoepeld worden. Nu de budgettaire en monetaire stimulusmaatregelen er al voor hebben gezorgd dat het bbp over het eerste kwartaal boven de verwachtingen is uitgekomen (het bbp is in het eerste kwartaal van 2022 met 4,8% op jaarbasis gegroeid, tegen een verwachte 4,2% / de totale sociale financiering bedroeg in maart 2022 4.650 miljard RMB, tegen een voorspelde 3.550 miljard RMB), moeten de autoriteiten hun versoepelingsmaatregelen versnellen om de lockdowneffecten te verzachten. Nieuwe maatregelen waren onder meer de verlaging van de reserveverplichting voor het bankwezen door de centrale bank van China (PBOC) met 25 basispunten (bps) en van de reserveratio op FX-deposito's met 1%. Verwacht wordt dat deze snel zullen toenemen zodra de lockdowns geleidelijk worden beëindigd.

Beleggers hebben hun blootstelling aan de Chinese markt afgebouwd, en beleggers zitten massaal short op Chinese aandelen[3]. Beleggers hebben weinig vertrouwen, met waarderingen die dicht bij de dieptepunten liggen die tijdens de COVID-crisis werden bereikt. Ook al blijft de Chinese regering voor 2022 een bbp-groei van 5,5% nastreven, toch zijn de marktprognoses gestaag naar beneden bijgesteld tot 4,9%, wat aantoont hoe gering het vertrouwen is dat China de officiële doelstelling zal halen. Wij verwachten dat deze prognoses verder neerwaarts zullen worden bijgesteld totdat de COVID-situatie zich stabiliseert. Aangezien het twintigste Congres van de Communistische Partij in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvindt, kan Xi Jinping de budgettaire en monetaire steun echter binnenkort versnellen om zijn herverkiezing veilig te stellen.

Wat staat er nog op stapel?

In een uitdagende globale omgeving voor risicovolle activa kunnen Chinese aandelen het in de komende maanden uiteindelijk beter doen dan wereldwijde aandelen, omdat er volgens ons al veel slecht nieuws in de koersen zit. Positief nieuws, versoepeling van het monetaire beleid en stimulering van de kredietvoorwaarden kunnen Chinese aandelen ondersteunen, terwijl andere regio's waar de financiële condities verkrappen (Verenigde Staten, Europa) daar niet van profiteren. Bovendien zou het einde van de lockdownmaatregelen ook een positieve factor moeten zijn.

Op langere termijn kunnen Chinese aandelen echter te maken krijgen met een structurele tegenwind als gevolg van het "deglobaliseringsproces" dat met de pandemie en de oorlog in Oekraïne in een stroomversnelling is geraakt. Bovendien zou de houding van China tegenover Rusland zijn betrekkingen met de westerse economieën en uiteindelijk zijn handelsbalans kunnen schaden.

AA_nl_042022.JPG


[1] Bron: Ourworldindata.org

[2] tussen 01/03/2022 en 15/03/2022.

[3] Volgens de "Global Fund Manager Survey" - Bofa Merill Lynch -12 april 2022