16 OKT

2019

Asset allocatie , Onderwerpen

Centrale banken snellen ter hulp

We kunnen niet ontkennen dat het wereldwijde macro-economische klimaat aan het verslechteren is, maar het risico van een recessie lijkt nog veraf, en de centrale banken snellen weer ter hulp. Een handelscompromis tussen de VS en China kan een reële optie worden aangezien de Amerikaanse president Trump het binnenkort drukker zal hebben met binnenlandse zaken, zoals een herverkiezingscampagne. 

Aandelen vs. obligaties

De recente daling van de obligatierendementen is een belangrijke steun geweest voor aandelen op relatieve basis. Beleggers richtten zich nog steeds op het genereren van de beste rendementen, en daarom verkiezen we nog steeds aandelen boven obligaties

Het wereldwijde macro-economische plaatje is aan het verzwakken, en daarom blijft onze strategische langetermijnvisie slechts gematigd positief. Ons centrale economische scenario steunt op:

  • De verderzetting van een zwakke maar positieve wereldwijde groei 
  • Een kleine kans dat er een nakende recessie komt in de VS
  • De tussenkomst van de centrale banken 
  • De afwezigheid van inflatie

Vanuit een tactische visie op kortere termijn zijn we overwogen aandelen via de VS – de veiligere regio – maar ook eurozone aandelen.

Het lijdt geen twijfel dat het macro-economische klimaat onder druk staat, en dat dit momenteel niet veel ondersteuning biedt. Het monetair beleid van de centrale banken wordt echter steeds soepeler: ze verlagen niet alleen de rentevoeten, maar lanceren ook nieuwe kwantitatieve versoepelingsprogramma's.

Centrale banken halen alles uit de kast om de huidige cyclus te verlengen en om de impact van verstorende factoren te temperen, denken we maar aan de handelsoorlog en andere geopolitieke onzekerheden.

Aandelen

Amerikaanse aandelen blijven onze sterkste overtuiging

We blijven overwogen Amerikaanse aandelen

De handelsoorlog treft nu ook het thuisfront.  De PMI's van de Amerikaanse verwerkende nijverheid krimpen, en de Amerikaanse export is neerwaarts gericht. De bbp-groei zou de volgende 12 maanden kunnen vertragen tot 1,8%.

De wereldhandel blijft het grootste pijnpunt, aangezien de heffingen voor veel verwarring hebben gezorgd. De laatste ronde handelsgesprekken die plaatsvinden in het Witte Huis half oktober zijn ook niet erg duidelijk. Voorlopig zal de onzekerheid over het Amerikaanse handelsbeleid blijven wegen op de bedrijven, consumenten en investeerders. 

In deze context snelde de Fed vorige maand ter hulp. Ze verlaagde de rentevoeten met 25bp. De gevolgen zien we al in de liquiditeitsgroei, die sinds het begin van het jaar eindelijk weer is beginnen te stijgen. De financiële voorwaarden in de VS zijn versoepelend. 

Met een nieuwe FOMC gepland aan het eind van de maand, signaleert de Fed voorlopig geen derde renteverlaging, maar sluit ze die evenmin uit. De markt verwacht een renteverlaging met een waarschijnlijkheid van zowat 70%, afhankelijk van de cijfers en nieuwsberichten die worden gepubliceerd over de handelsoorlog.

 

Groeilanden

Minder zelfgenoegzaamheid, maar meer synchronisatie

In de groeilanden is er geen gebrek aan indicaties dat de macro-economische context aan het verzwakken is. Bovendien zien we een simultane toename van de geopolitieke onzekerheid. De meest recente cijfers zijn echter meer bemoedigend, zeker in China. 

Een wapenstilstand tussen de VS en China zou nodig zijn om het tij echt te keren. Dat is waarschijnlijk en zou ook in hun beider belang zijn.

Inzake waarderingen zijn aandelen uit de groeilanden aantrekkelijk omdat er geen excessen zijn. 

Het basisscenario houdt nog steeds rekening met een bbp-groei van zowat +6% in 2019. 

We blijven neutraal voor de groeilanden, maar zullen de regio nauwlettend opvolgen. Chinese aandelen werden zwaarder getroffen door de economische groeivertraging, en er is minder zelfgenoegzaamheid. Een duurzaam herstel van Chinese aandelen, meer in lijn met het economisch momentum, zou ondersteund moeten worden door een verbetering van de economische cijfers. 

 

De eurozone

De risicopremie op aandelen blijft hoog, terwijl de risico's verminderd zijn

Terwijl Europa in belangrijke mate mee heeft gezorgd voor de geopolitieke onzekerheden, zijn de risico's ietwat afgenomen, samen met de kans op een harde brexit.  

De economie in de eurozone is aan het vertragen, maar de ECB heeft de aandelenmarkten nieuw leven ingeblazen door de depositorentes te verlagen en opnieuw kwantitatieve versoepeling toe te passen zonder echte afloopdatum. Gezien de negatieve rentevoeten op bepaalde lokale obligaties, is de risicopremie op aandelen in eurozone gestegen.

We blijven voorlopig overwogen in aandelen uit de eurozone

De krediet- en geldgroei zou een ondersteuning moeten bieden aan de aandelenmarkten. De meest recente cijfers over de aangroei van bankkredieten aan bedrijven is bemoedigend, omdat het ernaar uitziet dat het tij is gekeerd voor de liquiditeit in de eurozone. 

De ECB heeft landen aangemoedigd om het stokje over te nemen van het monetair beleid aan de hand van fiscale stimulus om de vertragende groei aan te pakken.  In Italië, Nederland en zelfs Duitsland zouden de lagere rentevoeten van de centrale bank hun ruimte voor fiscale stimulusuitgaven moeten verruimen.  De definitie en implementatie ervan zal wat tijd verven, en momenteel is er geen gevoel van hoogdringendheid.

 

Negatief voor Europa buiten de EMU 

Het Britse parlement was gedurende vijf weken verdaagd. Er waren geen zittingen in het Lagerhuis, noch in het Hogerhuis, en daarom werd er dan ook niet gedebatteerd over de brexit of andere dringende binnenlandse aangelegenheden. Het parlement is op maandag 14 oktober net hervat met een speech van de Queen. 

De onderhandelingen over een brexitdeal zijn een van de belangrijkste bronnen van onzekerheid geweest in deze regio, waarin we onderwogen blijven

De deadline nadert met rasse schreden en is vastgelegd op eind oktober, wanneer het land normaal de Europese Unie moet verlaten. De laatste nieuwsberichten suggereren dat een deal tegen 19 oktober zou kunnen worden goedgekeurd. Het alternatief is een verlenging na de 31e. 

Zolang een harde brexit vermeden kan worden, verwachten we dat de gunstige effecten zullen doorsijpelen naar binnenlandse aandelen en het pond. We zijn neutraal GBP geworden en verwachten nu iets positievers dan een harde brexit.  

 

Obligaties en munten

Voor wat de obligaties en munten betreft, is het macro-financiële klimaat gunstig voor carry, op voorwaarde dat de wereldeconomie niet in een recessie verzeilt.  De hoogste carry vinden we terug bij schuldpapier uit de groeilanden in harde munt. 

We blijven ook belegd in investment grade obligaties. Het wereldwijde klimaat blijft ondersteunend aangezien de ECB een verruimend beleid voert, ondanks de forse inname van de spreads sinds het begin van dit jaar. De carry ten opzichte van het risico is aantrekkelijk, en een lagerenteklimaat is ondersteunend voor krediet. We geven de voorkeur aan EUR krediet. 

In het muntuniversum blijven we long yen. We hebben onlangs onze shortposities in de USD en het GBP gesloten en zijn neutraal geworden. De stijging van de USD zou moeten stilvallen, zeker indien de Fed de rentevoeten verlaagt en versoepelend blijft. 

We hebben een positie in goud, dat een aantrekkelijke afdekking blijft in een lagerenteklimaat en bij negatieve rentevoeten.

 

 

De recente daling van de obligatierendementen is een belangrijke steun geweest voor aandelen op relatieve basis. Beleggers richtten zich nog steeds op het genereren van de beste rendementen, en daarom verkiezen we nog steeds aandelen boven obligaties. 
 
Het wereldwijde macro-economische plaatje is aan het verzwakken, en daarom blijft onze strategische langetermijnvisie slechts gematigd positief. Ons centrale economische scenario steunt op: