Weinig verrassend laat de Amerikaans-Chinese handelsoorlog een spoor van vernieling achter en richt hij nevenschade aan, zelfs bij de Amerikaanse industrie, die eveneens vertraagt. Tegelijkertijd zien we unieke kansen in de eurozone en onder de groeilanden, en hebben we onze allocatie gewijzigd. 

Aandelen vs. obligaties

Ook al hebben sommige obligaties dit jaar heel goed gepresteerd ondanks de handelsoorlog en de dreigende tweets, toch verkiezen we – nog altijdaandelen.

Onze strategische visie op langere termijn blijft gematigd positief. Ons centrale economische scenario berust op:

  • het uitblijven van een recessie. Volgens ons is de vrees voor een recessie in de VS overdreven.
  • de hernieuwing van de monetaire verruiming door de centrale banken, vooral in de VS en de Europese Unie

Vanuit onze tactische visie op kortere termijn zijn we overwogen in aandelen via de VS – de veiligere regio – maar ook via de eurozone, als gevolg van onze meest recente beleggingsbeslissingen.

Het lijdt geen twijfel dat de macro-economische context op de proef wordt gesteld en dat hij momenteel weinig steun biedt. Niettemin zijn de economische verrassingen aan het verbeteren. De centrale banken schieten steeds meer te hulp. Terwijl de VS en China zich in het oog van de storm bevinden met de lopende handelsoorlog, geniet de eurozone nu van meer politieke stabiliteit in vergelijking met het begin van de zomer.

De waarderingen zijn gunstig voor aandelen ten opzichte van obligaties. De terugval van de obligatierentes gedurende de voorbije vier weken, waarbij de Bund tot -0,71 % ging, is relatief gezien ook een belangrijke steun voor aandelen.

Amerikaanse aandelen blijven onze sterkste convictie

We blijven overwogen in Amerikaanse aandelen

De handelsoorlog laat zich langzaam voelen: de ISM-index voor de Amerikaanse industrie ligt nu  onder de drempel van 50.

Het vertrouwen neemt niet alleen af bij de gezinnen en de nijverheidsbedrijven – vooral als ze exporteren – maar ook bij de beleggers.
De markt – en president Trump – verwacht echter dat de Fed haar rentes verder zal verlagen als gevolg van de vertraging die door de onzekerheid is veroorzaakt.

De (negatieve) toekomstige spread blijft erop wijzen dat men renteverlagingen verwacht op korte termijn en gedurende de komende twee jaar: een renteverlaging van 95 bp tijdens het komende jaar en nog eens -25 bp na dat jaar.

Hoewel we beseffen dat de Amerikaanse economie vertraagt, geniet de Amerikaanse aandelenmarkt dus nog altijd van de bescherming van president Trump en de Fed.

Wat de prestaties betreft, ligt de Amerikaanse aandelenmarkt nog altijd voorop, maar de winstgroei staat op het spel en het land moet binnenkort een handelsakkoord met China sluiten. Nu er een verkiezingsjaar aankomt, zal Trump wellicht zijn best doen om opnieuw verkozen te worden.

 

Groeilanden  

Een achterblijver die mogelijk bijbeent 

De groeilanden zijn sinds begin dit jaar achteruitgegaan, maar hebben het potentieel om te herstellen:

  • Uiteindelijk zal een handelsakkoord worden gesloten. Ten minste, de onderhandelingen zijn onlangs hervat en China heeft de andere wang toegekeerd door niet meteen in de tegenaanval te gaan na de laatste heffingen die door de VS waren opgelegd.
  • Het hoofdscenario omvat nog altijd een bbp-groei van +6 % in 2019. De groeilanden hebben dit jaar de slechtste prestaties geboekt, maar binnen ons centrale scenario blijft China in staat om een economische groei van minstens 6 % te behalen.

Bovendien is de aandelenwaardering er relatief aantrekkelijk in vergelijking met andere regio’s. Nu de winsten neerwaarts worden herzien, ligt de waardering dicht genoeg bij haar historische mediaan.

Sinds onze vorige beleggingsbeslissingen hebben we onze blootstelling aan de regio een beetje vergroot, maar blijven we neutraal ten aanzien van de groeilanden. We zullen de regio nauwgezet monitoren. We zouden onze positionering opnieuw bekijken en onze blootstelling aan de regio vergroten op voorwaarde dat:

  • een handelsakkoord, zelfs maar gedeeltelijk, wordt gesloten;

of

  • de economie van de regio een ommekeer maakt.

De eurozone 

Een unieke kans ligt voor het grijpen 

Na de marktcorrectie van augustus en nu de politieke onzekerheid na de zomer enigszins wegtrekt, lijkt het erop dat in de eurozone een unieke kans voor het grijpen ligt.

In Italië heeft de nieuwe centrumlinkse en EU-gezinde regering een vertrouwensstemming in het Huis van Afgevaardigden gewonnen. Eerste minister Giuseppe Conte is toe aan zijn tweede mandaat en overleeft de ineenstorting van de alliantie van 14 maanden tussen de Vijfsterrenbeweging (M5S) en de extreemrechtse Lega Nord. De actuele coalitie verenigt de M5S en de centrumlinkse Democratische Partij (PD). De begrotingsgesprekken met Brussel zouden nu vlotter moeten verlopen.

De Europese Centrale Bank maakt zich ook op voor een vlotte machtswissel met de benoeming van Christine Lagarde begin november. Mario Draghi heeft onlangs een nieuw pakket van diverse soepele monetaire beleidsmaatregelen aangekondigd en stelde de markten niet teleur. De fiscale stimuli zullen echter cruciaal zijn, omdat de eurolanden nu het stokje van de centrale bank moeten overnemen.

De marktcorrectie van augustus en het ontluikende uitbodemen van de voorlopende indicatoren moedigen ons aan om overwogen te worden, terwijl we de markten van dichtbij opvolgen.

De wereldwijde vertraging duurt voort, maar is nu bijna volledig ingeprijsd omdat de verwachtingen zijn verlaagd. 

Negatief t.a.v. Europa buiten de EMU

Buiten de EMU staat het VK nog altijd voor moeilijker uitdagingen. Het land biedt mogelijk beleggingskansen zodra de brexitstorm gaat liggen, maar voorlopig heeft eerste minister Boris Johnson het Britse parlement meer dan een maand opgeschort vanaf de ochtend van dinsdag 10 september tot 14 oktober. Een heel controversiële zet van hem om de tijd voor een debat over de voorwaarden van een brexitdeal te beperken.

Als het VK tegen de deadline van 31 oktober geen vertrekakkoord heeft gesloten, bepaalt de juridische standaardoptie dat het land de EU zonder akkoord verlaat.

Intussen beïnvloedt de politieke onzekerheid de binnenlandse bedrijfsactiviteit en de munt, die onder druk staat.

We behouden daarom een voorzichtige positie ten aanzien van Europese niet-EMU-aandelen, en in het bijzonder van Britse aandelen.

Obligaties en munten

Op het gebied van obligaties en munten speelt de macro-financiële context in het voordeel van de carry, op voorwaarde dat de wereldeconomie een recessie vermijdt. De hoogste carry vinden we bij groeilandobligaties in harde munt.

We blijven ook belegd in investmentgrade obligaties. De wereldwijde context, met een verruimende ECB, blijft gunstig, ook al zijn de spreads sterk gedaald sinds het begin van het jaar. De carry-risicoverhouding is aantrekkelijk en de lage rentes zijn gunstig voor krediet. We verkiezen krediet in EUR.

Binnen het muntenuniversum blijven we long JPY, short USD, die wellicht niet meer zal stijgen, en short GBP, vanwege de politieke onzekerheid en de vertraging van de economie.

We hebben een positie in goud, als hedge, op basis van de verbeterende technische vooruitzichten en het opwaartse potentieel van die activaklasse.