16 APR

2019

Asset allocatie , Onderwerpen

Terug in het zadel?

VOORNAAMSTE OVERTUIGINGEN

  • Vanuit strategisch oogpunt blijft Candriam gematigd constructief voor aandelen vs obligaties, en verwacht het dat de aandelenmarkten dit jaar zullen stijgen en dat aan het einde van het jaar op een hogere rente zal worden gemikt voor Duitse en Amerikaanse obligaties.
  • Een verbetering van de macro-economische cijfers, in combinatie met een daling van het politieke risico, zou ons opnieuw doen overwegen om onze posities in risicovolle activa op te drijven

WERELDWIJDE ALGEMENE ACTIVASTRATEGIE

Door de sterk afgenomen groei- en inflatieverwachtingen, negatieve economische verrassingen en de terugval van de wereldwijde aandelenmarkten kende 2018 een bijzonder ongunstige afloop. In een notendop: het slechtst mogelijke scenario voor elke belegger. Het eerste kwartaal van 2019 was echter een van de beste van het voorbije decennium. Angst maakte plaats voor hernieuwd optimisme over het feit dat de centrale banken stopten met of terugkwamen van renteverhogingen, over de verbetering van de internationale handelsrelaties en over de eerste tekenen dat de macro-economische cijfers stilaan hun dieptepunt hebben bereikt. Mogen we nu al terug in het zadel springen? Ja, maar enkel met een regionale insteek. 

Tactisch spel

In de VS zijn de leidende indicatoren geruststellend. De kans stijgt dat er eindelijk een handelsakkoord met China zal komen. Wat aandelen betreft, heeft de markt nog steeds de wind in de zeilen. De waardering heeft zich echter sneller hersteld en is nu minder aantrekkelijk dan die van andere regio’s, omdat ze rond haar historische gemiddelde schommelt. De winstverwachtingen zijn verlaagd tot zo’n 3-4% groei, en de winst in het eerste kwartaal van 2019 zou - in het beste geval - vlak moeten zijn.

In de eurozone zien we potentieel in:

  • de eerste voorzichtige tekenen dat de macro-economische gegevens stilaan op hun laagste peil zitten,
  • de momenteel zwakkere EUR, die de economie een steuntje zal geven,
  • de ruimte die werd gelaten door beleggers die nog niet zijn geïnvesteerd en doorgaans onderwogen zijn.

Beleggers waren vorig jaar bang geworden en trokken zich terug. De markt koestert echter geen wrok, en hoewel politieke risico’s op de Europese activa wegen en de Brexit nog maar eens werd uitgesteld, zijn ze goedkoper gewaardeerd en staan ze op het punt hun achterstand weg te werken. Hebzucht kan bij het beleggen een goede zaak zijn. Daarom verkiezen we aandelen uit de eurozone boven Europa ex-eurozone, terwijl we voor Europese aandelen in hun geheel neutraal blijven.

In de groeimarkten neemt China een pak maatregelen om zijn binnenlandse economie aan te zwengelen. Het land vormt de motor voor de hele regio, waar het sentiment fors verbeterd is. De waardering van de aandelenmarkt is aantrekkelijk. Met de gematigde opstelling van de Fed houden ze nog een andere troef achter de hand, en de beleggers zijn tijdens het bewogen jaar 2018 de regio trouw gebleven: zij zien potentieel in haar groei, de goedkopere waardering en de aantrekkelijke risk-reward ratio.

Onze algemene blootstelling aan wereldwijde aandelen bleef in tactisch opzicht neutraal. Daarbinnen springen we echter terug in het zadel via groeilanden vs. VS. We blijven de voorkeur geven aan de eurozone vs. Europa ex-eurozone. Onze posities in Japanse aandelen blijven dezelfde. Japan hinkt achterop qua rendement en verbeterde waardering. Het land zou zich kunnen herpakken zodra de nieuwsstroom rond de internationale relaties verbetert en de wereldwijde groei in een stroomversnelling komt.

Onze allocatie in vastrentende beleggingen blijft stabiel. We houden vast aan een onderwogen duration, want we verwachten nog steeds een gematigde rentestijging - althans in de VS. We spreiden onze posities via groeimarkt- en hoogrentende obligaties. 

Strategische overtuigingen

Vanuit strategisch oogpunt blijft Candriam gematigd constructief voor aandelen vs obligaties, en verwacht het dat de aandelenmarkten dit jaar zullen stijgen en dat aan het einde van het jaar op een hogere rente zal worden gemikt voor Duitse en Amerikaanse obligaties.

Een verbetering van de macro-economische cijfers, in combinatie met een daling van het politieke risico, zou ons opnieuw doen overwegen om onze posities in risicovolle activa op te drijven.