16 OKT

2019

Absoluut rendement , Onderwerpen

Twee stappen vooruit, twee stappen achteruit!

Na de risicoaversie van de voorbije zomer bewogen de markten in september binnen een vast bereik. De politieke leiders bleven verwarring zaaien en deden weinig om de economie richting ontwikkeling te sturen. De regering-Trump zond tegenstrijdige signalen over het bereiken van een handelsakkoord met de Chinese overheid. Anderzijds zaten de Europese bedrijven vast met hun oneindige (brexit)verhaal. Hoewel de onzekerheid groot bleef, stabiliseerden de markten na de verruimende interventies van de 

De aandelenmarkten herstelden in september dankzij de beter dan verwachte economische cijfers uit de VS en de acties van de centrale banken. De Argentijnse Merval-index behoorde tot de beste presteerders. Hij leverde +18,12 % op en herstelde enigszins van de paniekverkoop van vorige maand. De index werd vanop afstand gevolgd door de Turkse, Japanse en Europese aandelen, die positieve middelhoge tot hoge eencijferige resultaten boekten. De dynamiekgedreven indices, zoals de Nasdaq Biotech, bleven achter en daalden met -3,30 % in de loop van de maand. De rotatie van kwaliteit naar waarde speelde in het voordeel van de financiële, energie- en grondstoffensectoren.  

De staatsobligaties waren volatiel in september, maar eindigden in essentie op hetzelfde niveau als aan het einde van augustus. De afwikkeling van de dynamiek begin september duwde de rentes van de geïndustrialiseerde landen omhoog. Daarna zijn ze van richting veranderd door de soepele commentaren en de verdere renteverlagingen van de centrale bankiers.  

De prestaties van de grondstoffen liepen uiteen. De afwikkeling van de dynamiek leidde wellicht tot een terugval in de prestaties van de edelmetalen. 

De index HFRX Global Hedge Fund EUR daalde de voorbije maand met 0,07 %.

 

Long/short-aandelenstrategie

September was een moeilijke maand voor sommige long/short-aandelenstrategieën. De factor waarde had zijn beste dagprestatie sinds 2001, terwijl groei versus waarde, aan het begin van de maand, een van zijn sterkste dalingen over een periode van 10 dagen had in 3 jaar tijd. De fondsbeheerders met een voorkeur voor waarde hadden de wind mee, waardoor ze een mooie maandelijkse prestatie konden voorleggen. Gemiddeld deden de strategieën met een longpositie in groei en een short in waarde het slecht, omdat hun shorts beter presteerden dan hun longbeleggingen. Gespecialiseerde fondsen in energie, gezondheidszorg en technologie bleven achter bij meer gediversifieerde strategieën door die sectorrotatie. Hoewel we geen duidelijke katalysatoren voor de rotatie zien, werd ze volgens sommige analisten veroorzaakt door beleggers die winst namen op hun longboeken en hun winstgevende shortposities afdekten. Sinds begin dit jaar blijft de long/short-aandelenstrategie het goed doen. De huidige omgeving is niet gemakkelijk door de economische onzekerheid en de snelle veranderingen van de marktstemming. Toch scheppen sterke marktverstoringen altijd kansen voor zowel long- als shortbeleggingen. Deze strategie reikt ook een ruime waaier van hefbomen aan waarmee we, zowel op lange als op korte termijn, kunnen profiteren van de herstructureringen en de versnippering van de sectoren.

Global Macro

Het was een moeilijke maand voor de global-macro-strategieën. Een correctie van de veilige activa werd er verergerd door de drukke positionering van beleggers in obligaties en aandelen. Gemiddeld presteerden de discretionaire beheerders beter dan de systematische beheerders. De fondsen met een boek in de groeilanden slaagden erin om de verliezen van hun longposities in obligaties deels te compenseren en short te gaan op hun energieposities. Nu de rentes in de geïndustrialiseerde landen richting nulpunt evolueren, beginnen de hoogrentende activa uit de groeilanden opnieuw enigszins gewild te worden. In dat klimaat verkiezen we eerder de discretionaire opportunistische beheerders die vanaf de zijlijn uitkijken naar verstoorde activaprijzen. Die beheerders kunnen hun analytische vaardigheden en ervaring benutten om winsten te genereren vanuit een paar grote kansen op de wereldmarkt.  

Kwantitatieve strategieën

De kwantitatieve strategieën zetten in september heel verschillende prestaties neer. Trendvolgende strategieën op middellange tot lange termijn leden onder hun longposities in obligaties (de rentes klommen), aandelen en grondstoffen (olie- en goudbeleggingen haalden de resultaten naar beneden). Korter lopende strategieën in statistische arbitrage profiteerden van de groeiende volatiliteit om robuuste resultaten te boeken, terwijl ze sinds begin dit jaar in het rood bleven staan. 

Fixed Income Arbitrage

Ook al ondervond de strategie geen effect van de piek op de Amerikaanse repo-markt, de rendementen zijn getemperd door de lage volatiliteit van de rentevoeten. Het nieuwe LTRO-programma en de soepele taal van de Fed zullen de swapspreads wellicht verder doen verruimen en marktverstoringen veroorzaken. Aan het korte uiteinde van de curve hebben enkele fondsen hun voordeel gedaan bij de verkrapping van de OIS-Libor-spread sinds begin dit jaar. We moeten benadrukken dat de financiering van en de toegang tot repo's een van de pijlers van de strategie is en dat de toegang tot de balansen van de banken uitdagender is geworden. Sinds begin dit jaar hebben alle beheerders uit dit segment goede voor risico gewogen rendementen opgeleverd, terwijl ze positief blootstonden aan de volatiliteit. 

Groeilanden

De groeilanden deden het goed in september. Ze herstelden voornamelijk van hun eerdere verliezen en genoten van een verbeterende stemming onder de beleggers wat betreft hun relatieve waarde. Hoewel de ruimere context nog altijd een grote onzekerheid en een slabakkende groei vertoont, blijven de activa uit de groeilanden interessante kansen voor beleggers die dorsten naar rendement. Verder hebben de dalende Amerikaanse rentes het probleem van de dollarschulden in de groeilandeconomieën enkel uitgesteld. De Argentijnse verkiezingen in oktober zullen nauwgezet worden opgevolgd als een indicator voor de toekomstige aantrekkelijkheid van het land en van beleggingen in de groeilanden. Het is geen gemakkelijke omgeving geweest voor de groeilandstrategieën. Niettemin zijn er grote marktverstorende kansen voor doorwinterde opportunistische beheerders. 

Risicoarbitrage - Event-driven

2019 was een gemiddeld jaar voor de event-driven strategieën, vooral in vergelijking met de meer directionele strategieën. De resultaten van de zuivere arbitragestrategieën voor fusies waren eerder bescheiden. De economische en politieke onzekerheid had een negatieve impact op het volume van de aangekondigde F&O’s. We zijn echter optimistisch over de mogelijkheden voor risicoarbitrage dankzij het rooskleurige ondernemingsklimaat met gunstige financieringsvoorwaarden en de bereidheid van directieteams om nieuwe bronnen van bedrijfsgroei aan te boren. De spreads voor omvangrijke transacties liggen op dit ogenblik ook op een interessant niveau door het steeds complexere goedkeuringsproces, vooral in de VS. Merk ook op dat het toegenomen aandeelhouderactivisme dat aangekondigde deals uitdaagt, de spreads eveneens breder houdt. Ten slotte wijzen sommige beheerders erop dat in landen zoals Japan bepaalde initiatieven inzake behoorlijk bestuur ervoor hebben gezorgd dat aandeelhouders in verschillende bedrijven hun posities de voorbije maanden sterk hebben afgewikkeld. 

Distressed

De risicoappetijt tijdens 2019 draaide de meeste spreadstijgingen van het vierde kwartaal van 2018 terug. Distressed en stressed strategieën hebben nu de neiging om hun portefeuilles te overwegen met beleggingskansen rond harde katalysatoren, die de negatieve impact van bèta verkleinen. De beheerders vergroten nu de hoeveelheid cash als bluspoeder zodat ze de portefeuille opnieuw kunnen vullen met de nieuwe uitgiften die op de markt voor noodlijdende kredieten terechtkomen. We volgen de beheerders van noodlijdend krediet op de voet op, omwille van de potentieel hoge verwachte rendementen, maar blijven in het algemeen aan de zijlijn staan.

  

Long/short-kredietstrategieën & High Yield

Ondanks de iets hogere volatiliteit blijven de spreads, geholpen door de jacht op rendement, in dezelfde richting evolueren. We zijn dus nog altijd onderwogen, want er schuilt weinig tot geen soelaas in short gaan op de kredietmarkt, waar de vraag groot is en de negatieve kosten van de carry vrij duur zijn.