09 DEC

2019

Absoluut rendement , Onderwerpen

Ondanks de vertwijfeling, hopen beleggers op beterschap...

De economie geeft tekenen dat ze aan het aanmodderen is. De cijfers zijn zwak, maar dankzij sterke consumentencijfers in de VS en een versoepelend beleid van de centrale banken blijft de risicoappetijt op een gezond niveau. De onzekerheden, die dit jaar al zo vaak besproken werden, blijven aanwezig. Toch lijkt het algemene sentiment te hopen op beterschap.

November bleek opnieuw een sterke maand voor aandelen. De bedrijfsresultaten waren niet slechter dan verwacht, en de macro-economische vrees is weggeëbd. De Nasdaq Biotech was een van de best presterende indices, en leverde iets meer dan 11% op. De andere aandelenindices van de ontwikkelde landen leverden tussen de 1,5% en 4% op. Aandelen uit de groeilanden kenden een grilliger verloop. De Zuid-Afrikaanse JSE Top 40 Index en de Hang Seng verloren bijna 2%. Qua sectoren waren Informatietechnologie en Gezondheidszorg de koplopers.

De rentes van langlopend overheidspapier stabiliseerden in de loop van de maand. De 10-jarige Amerikaanse Treasuries sloten de maand 0,02% hoger af, op 1,82%.

De prestaties van de grondstoffenmarkten liepen in november sterk uiteen. De futures van zachte grondstoffenprijzen gingen hoger, waarbij vooral koffie (+16,40%) een opvallende stijger was. Industriële metalen bleven vrij gematigd, terwijl de edelmetalen iets meer dan 3% terugvielen.

De HFRX Global Hedge Fund EUR steeg in de loop van de maand met +0,68%.

 

Long/short-aandelen

November was een sterke maand voor de meeste Long Short Aandelenstrategieën. Dankzij de goede gang van zaken op de aandelenmarkten konden de beheerders goede cijfers voorleggen. Volgens Prime Brokerage data genereren beheerders echter alfa op zowel hun long- als shortportefeuilles. Dit jaar wordt een van de beste jaren op het vlak van alfa sinds 2014. Anderzijds hebben Marktneutrale Long Short Aandelenstrategieën het moeilijk om hun portefeuilles aan te passen aan sterk stijgende markten, en aan sector- en stijlrotaties. Het huidige klimaat is niet gemakkelijk als gevolg van economische onzekerheid en een snel wisselend sentiment. Sterke anomalieën creëren echter steeds kansen voor zowel long als short beleggingen. Amerikaanse aandelen in de gezondheidssector zijn hiervan een goed voorbeeld. Het zou een vergissing zijn om de hele sector links te laten liggen omwille van de door politiek ingegeven volatiliteit. Goede beheerders zullen van de huidige situatie gebruik maken om een evenwichtige portefeuille van long en short beleggingskansen op te bouwen. Deze strategie biedt een ruime waaier aan hefbomen die kunnen worden gebruikt om in te spelen op herstructureringen in de industrie en sectordisperie vanuit long of short perspectief.

Global Macro

De prestaties van de verschillende beheerders liepen sterk uiteen in de loop van de maand. Gemiddeld gezien presteerden strategieën die gericht zijn op de ontwikkelde markten beter dan andere subcategorieën van de strategie, dankzij de gezonde trends op de aandelenmarkten. Azië en Latijns-Amerika blijven grillige markten, maar beleggers lijken een consensus te ontwikkelen dat ze in 2020 weleens een beleggingskans kunnen zijn. Nu de rentevoeten van de ontwikkelde markten naar een dieptepunt zijn gezakt, worden hoogrentende activa van de groeilanden stilaan aantrekkelijk te worden. In dit klimaat geven we eerder de voorkeur aan discretionaire opportunistische beheerders die aan de zijlijn blijven staan en uitkijken naar forse afwijkingen van activprijzen. Deze beheerders kunnen hun analytische vaardigheden en ervaring inzetten om winst te boeken op enkele wereldwijde mooie kansen. 

Quantstrategieën

November was een eerder matige maand voor CTA's. De winsten die werden geboekt op aandelen werden tenietgedaan door verliezen op vastrentende effecten en grondstoffen. Het blijft een uitdagend klimaat voor statistische arbitragestrategieën door de ommekeer bij bepaalde factoren. Ondanks de ommekeer van de factoren blijft de correlatie tussen momentum, lage volatiliteit en kwaliteit versus kwaliteitsfactoren op een extreem niveau. We mogen verwachten dat de ommekeer nog een eind te gaan heeft. 

Arbitrage Vastrentende Effecten

Vorige maand hebben de centrale banken het duidelijk gemaakt dat ze hun versoepelend rentebeleid zullen pauzeren. Dat leidde tot een sterke ommekeer, zowel op de Amerikaanse als Europese obligatiemarkten. Onze beheerders slaagden erin om in te spelen op de fors stijgende volatiliteit, en zetten sterke rendementen neer. Deze maand was echter iets meer bescheiden inzake de volatiliteit van de rentevoeten: de beheerders hebben lagere maar positieve rendementen neergezet. Het is noemenswaardig om te vermelden dat de positieve convexiteit van de strategie zeer goed reageerde op deze plotse koerswijziging. Er werden sterke winsten geboekt op de Amerikaanse tradingbasis en ook in de JPY relatieve waardesector.

Groeilanden

De groeilanden zijn aan het herstellen van hun eerdere verliezen en profiteren van een verbeterend sentiment bij beleggers op grond van een relatieve waardeanalyse. Het ruimere plaatje is echter nog erg onzeker, maar in een lagegroeiomgeving bieden activa uit de groeilanden interessante kansen voor beleggers die op zoek zijn naar rendement. Bovendien stellen dalende Amerikaanse rentevoeten het probleem van de economieën van de groeilanden die veel schulden in dollars hebben aangegaan, alleen maar uit. Argentinië moet nauwlettend worden opgevolgd als een toekomstige indicator voor het land en de aantrekkelijkheid van groeilanden. Groeilandenstrategieën hebben het niet onder de markt gehad. Dat neemt niet weg dat er sterke prijsanomalieën zijn, die kansen opleveren voor doorgewinterde opportunistische beheerders. 

Risicoarbitrage - Event-driven

2019 was een gemiddeld jaar voor Event Driven strategieën, zeker wanneer we dit vergelijken met meer directionele strategieën. De rendementen van zuivere fusie-arbitrategiestrategieën zijn eerder bescheiden geweest. De economische en politieke onzekerheid heeft een negatieve impact gehad op het volume van aangekondigde fusies en overnames. Dat neemt niet weg dat er in 2019 aanhoudend grote deals zijn geweest (meer dan 20 miljard dollar) waardoor het op het vlak van deals toch een goed jaar zal worden. We zijn optimistisch over de kansen voor Risk Arbitrage, dankzij een ondersteunende zakelijk klimaat met gunstige financieringsvoorwaarden en de bereidheid van het bedrijfsmanagement om te strijden voor bronnen van zakelijke groei. Ook staan de spreads voor grote deals momenteel op een interessant niveau, als gevolg van het steeds complexer wordende goedkeuringsproces, zeker in de VS. Het is ook opmerkelijk dat de toename van het aandeelhoudersactivisme dat aangekondigde deals op de korrel neemt, er ook voor zorgt dat de spreads ruimer blijven. Tot slot wijzen in landen zoals Japan sommige beheerders erop dat initiatieven rond deugdelijk bestuur ervoor gezorgd hebben dat talrijke kruisparticipaties de afgelopen maanden werden ontbonden. 

Distressed

Distressed strategieën hebben dit jaar niet goed gepresteerd. De prestaties werden beïnvloed door idiosyncratische situaties, zoals het faillissement van PG&E, maar ook door het feit dat beleggers liever hun handen afhouden van complexe situaties wanneer de onzekerheid heerst. Het herstel in 2019 ging ook samen met een verslechterd sponsorship in de meer gecompliceerde segmenten van het kredietspectrum. Obligaties met een CCC-rating in de VS noteren nu tegen een spread van meer dan 1.000bp. Indien de wanbetalingspercentages op bedrijfsobligaties de komende twee jaar zouden stijgen, mogen we ons verwachten aan een aanpassing van de prijs van kredietrisico over het volledige kredietspectrum. De beheerders halen cash op om vers kruit te hebben om de portefeuille opnieuw te stofferen met de nieuwe uitgiftes die op de distressed markt komen. We houden distressed beheerders nauwlettend in de gaten omwille van de mogelijk hoge verwachte rendementen, maar blijven doorgaans aan de zijlijn staan. 

Long short krediet & High yield 

Ondanks wat meer volatiliteit evolueren de spreads, ondersteund door de zoektocht naar rendement, nog steeds in dezelfde richting. Daarom blijven we onderwogen, aangezien er weinig tot geen reden is om de kredietmarkt te shorten. Er is immers sterke vraag en de negatieve kostprijs van de carry is vrij hoog.