Kunnen aandelenmarktneutrale strategieën überhaupt presteren wanneer de markten echt onder druk staan? Hierbij vindt u het antwoord van Emmanuel Terraz, Global Head of Absolute Return & Quantitative Equity en Head of Equity Market Neutral. 

Het is geen geheim dat markten timen erg moeilijk, zeg maar onmogelijk is. In stierenmarkten denken beleggers er zelden over na, maar telkens wanneer de prijzen dalen, wensen velen dat zij meer hadden gedaan om hun portefeuilles te beschermen. Sommige beleggers proberen hun portefeuille te decorreleren door te zoeken naar rendementsbronnen die niet afhankelijk zijn van bredere markten. Dergelijke rendementen vallen binnen het bereik van absolute-returnstrategieën, die zijn gebaseerd op de doelstelling om portefeuilles een zekere mate van risicobeperking te bieden.

Aandelenmarktneutrale strategieën willen niet afhankelijk zijn van een bepaald type marktomgeving. Hun doel is een hoger rendement te genereren en de portefeuille zo immuun mogelijk te maken voor marktschommelingen.

Hoe doen ze dat?

Er bestaan verschillende soorten strategieën. Bij Candriam geloven we dat het combineren van complementaire strategieën de sleutel is tot rendement. Herbalanceringsstrategieën voor indexen zijn bijvoorbeeld doeltreffender wanneer de rendementen op de markten sterk uiteen lopen. Wij beschikken over studies waaruit blijkt dat relatieve-waardestrategieën doorgaans goed presteren wanneer de rendementen weinig uiteen lopen. Dit betekent dat wanneer deze twee strategieën worden gecombineerd, zij effectieve diversificatievoordelen kunnen bieden en goede voor risico gecorrigeerde rendementen kunnen opleveren, ongeacht de marktrichting. Het combineren van complementaire benaderingen kan ook een antwoord bieden op de vraag of een aandelenmarktneutrale strategie in de meeste marktomgevingen rendement kan opleveren.

Een marktneutrale aandelenstrategie, die wordt gebruikt in de portefeuillesamenstelling met activaklassen als obligaties, vastgoed en grondstoffen, kan het algemene rendement van een portefeuille stabiliseren. Aangezien deze strategieën minder gecorreleerd zijn met de meeste traditionele activaklassen, kunnen zij ook de volatiliteit en dus de risico's van de portefeuille temperen.

Het trackrecord van Candriam

Bij Candriam beheren we dit soort strategieën al bijna twintig jaar. Het beleggingsproces, dat erop gericht is portefeuilles te beschermen tegen directionele markttrends, heeft zijn strepen verdiend tijdens turbulente perioden. Daarom zijn wij erin geslaagd vast te houden aan ons beproefde proces: kansen onderkennen en posities innemen wanneer de risico/rendementsverhouding aantrekkelijk is.

Ons beleggingsproces combineert twee complementaire arbitragestrategieën, d.w.z. het kopen en verkopen van aandelen. In de eerste plaats worden arbitrageposities ingenomen op de belangrijkste wereldindices, zoals S&P 500 of Euro Stoxx, om te profiteren van de prijsschommelingen tijdens hun regelmatige herbalancering. De indeces worden doorgaans volgens een consistent schema opnieuw in evenwicht gebracht, maar de timing kan per aanbieder verschillen. Tijdens dit proces voegen indexen effecten toe of/en verwijderen effecten en wijzigen de gewichten van bestaande indexbestanddelen. Al deze activiteiten hebben gevolgen voor de aandelenkoersen op de beurs. Dit betekent dat in volatiele perioden, op het moment dat de grootste indexen worden geherbalanceerd, de markt een nog grotere volatiliteit vertoont.

Ten slotte bouwen wij arbitrageposities in de portefeuille op, gebaseerd op relatieve-waardestrategieën. Het doel is hier de relatieve prijsverschillen tussen twee soortgelijke instrumenten, zoals twee aandelen uit dezelfde bedrijfstak, uit te buiten.

 

Grafiek: Prestaties van de marktneutrale aandelenstrategie

Eq-Market_Neutral_Strategy_NL.JPG

Bron: Bloomberg en Candriam per maart 2022

 

Kwantitatief & kwalitatief

Bij de selectie van de contracten die wij in onze portefeuilles opnemen, zijn de twee complementaire aspecten van ons proces bijzonder nuttig in deze woelige tijden. Ten eerste maken wij gebruik van kwantitatieve instrumenten om beleggingskansen te zoeken. Het is belangrijk op te merken dat deze methode onafhankelijk is van de nieuwsstroom en de volatiliteit van de markten. Ten tweede krijgen wij via het waarderingsproces en de kwalitatieve analyse die wij uitvoeren alvorens een specifieke positie in te nemen, inzicht in de belangrijkste risicofactoren die aan elke beleggingsopportuniteit verbonden zijn en hoe zij onze portefeuille kunnen beïnvloeden. Dit proces stelt ons in staat de omvang van onze posities aan te passen en ze efficiënt af te dekken in de huidige markt.

Hoe zit het met de concurrentie?

Wij hebben geen directe concurrenten, alleen indirecte concurrenten die verschillende absolute-returnstrategieën toepassen. Sommige long/short equity fondsen passen meer "gewone" strategieën toe, die in bepaalde marktomstandigheden enorm populair kunnen zijn. Het resultaat? Dergelijke fondsen presteren teleurstellend, zoals we hebben gezien tijdens de COVID-marktcrisis in 2020.

De meeste beheerders van long/short fondsen hebben hun hefboomwerking medio maart 2020 aanzienlijk verlaagd vanwege de in deze periode toegenomen volatiliteit. Dit heeft een drastisch effect gehad op veel beleggers - hoe meer fondsen dezelfde transactie verrichtten, des te erger is het effect op de prijs van het effect waarin zij trachten te handelen. Het loutere overgangsvolume vergroot het effect op de prijs. Aangezien deze transacties een domino-effect teweegbrachten dat ertoe leidde dat stoploss-limieten in andere fondsen werden bereikt, begonnen ook deze posities te verkopen. Als gevolg daarvan werden vele fondsen die bij dergelijke transacties betrokken waren, zwaar getroffen en ondervonden zij aanzienlijke schommelingen in hun netto-inventariswaarde.

Wij menen dat de sterke punten van Candriams aanpak ons unieke beleggingsproces is, waarbij kwantitatieve & kwalitatieve benaderingen worden gecombineerd, en ook de verenigbaarheid van onze strategieën met de sterke toename van passief beleggen, die een belangrijke markttendens is geworden.