Alt_nl_1.PNGIn april bleef het plaatje voor risicovolle activa op de markt globaal gezien rooskleurig. De wereldeconomie blijft immers herstellen en de belangrijkste centrale banken voeren nog steeds een versoepelend beleid. Joe Biden besliste om vanaf zijn allereerste dag als president krachtdadig en doortastend op te treden met aanzienlijke stimulusprogramma's, maar heeft ook voorgesteld om de Amerikaanse belastingwet tegen het licht te houden. Hij wil de binnenlandse belastingvoeten verhogen en de internationale belastingregelingen voor multinationals afbouwen. 

In de loop van afgelopen maand presteerden de meeste aandelenindices goed, dankzij betere macrocijfers en sterke bedrijfswinsten. Taiwanese aandelen presteerden uitstekend aangezien de Taiwanese economie sterk profiteert van de boomende halfgeleidersector. Technologieaandelen zetten afgelopen maand een sterk herstel neer.

In tegenstelling tot wat men spontaan zou kunnen denken, daalden de langetermijnrentes in de VS in de loop van de maand met 10 tot 15 basispunten voor looptijden van vijf jaar of meer, ondanks positieve cijfers en extra stimulusmaatregelen. Hoewel we niet al te veel belang willen hechten aan deze beweging, lijkt dit te maken te hebben met marktparticipanten die winst nemen op hun short renteposities.

Grondstoffenfutures zetten hun opmars verder, en meer specifiek industriële metalen, die profijt halen uit het economische herstel, energie en zachte grondstoffen zoals maïs.

Het HFRX Global Hedge Fund EUR steeg in de loop van de maand met +1,52%.

Long short aandelen

In april presteerden Long Short aandelenstrategieën erg goed. Technologieaandelen zijn hersteld na een lastig eerste kwartaal, maar de winnende thema's van 2020 blijven onder druk staan omdat beleggers een deel van hun allocatie blijven opschuiven in de richting van cyclische waarden. Door de band genomen behaalden de fondsen behoorlijke positieve absolute rendementen ten opzichte van de aandelenindices. In vergelijking met fondsen die zich richten op Europa en Azië deelden de op de VS gefocuste strategieën minder in de opwaartse marktbeweging. Dat is geen verrassing, aangezien ze sterker blootgesteld zijn aan snelgroeiende technologie- en gezondheidszorgsectoren die dit jaar minder goed hebben gepresteerd dan de brede markt. Gemiddeld werd afgelopen maand een positieve alfa gegenereerd, waarmee een van de zwakste uitgangsposities qua alfa van de afgelopen tien jaar toch ietwat werd goedgemaakt. Volgens Morgan Stanley Prime Brokerage tekent de totale alfa sinds begin dit jaar een dubbelcijferig verlies op, vooral als gevolg van de outperformance van de shortposities. Qua sectoren waren de sectoren die netto het meest werden verkocht in de VS halfgeleiders, financiële waarden en gezondheidszorgverstrekkers en -diensten. Amerikaanse hedgefondsen hebben Europese aandelen bijgekocht, vooral in cyclische en financiële waarden, maar het beleggingspercentage blijft ver onder het niveau van voor de Covid-crisis. Long short aandelen is een strategie die divers en rijk is qua thema's en stijlen, en die verschillende tools ter beschikking heeft om het hoofd te bieden aan uiteenlopende marktomgevingen. 

 

Wereldwijde Macro

Het was gemiddeld gezien een positieve maand, zowel voor systematische als discretionaire strategieën. Die laatste had de neiging om superieur te presteren, omdat vele ervan konden profiteren van het herstel van de ontvangende renteposities in Brazilië en Zuid-Afrika, die in maart tot verlies leidden. Over het algemeen wogen de terugvallende rentevoeten in de VS op de prestaties, maar dat werd gecompenseerd door longposities in aandelenfutures; grondstoffenmandjes en short Europese rentevoeten. De afgelopen drie jaar zijn globale macrobeheerders, meer bepaald discretionaire strategieën, erin geslaagd om profijt te halen uit deze turbulente en volatiele markten om degelijke rendementen neer te zetten. We geven nog steeds de voorkeur aan discretionaire opportunistische beheerders, die hun analytische vaardigheden en ervaring kunnen inzetten om winst te boeken op selectieve wereldwijde opportuniteiten.

 

Quantstrategieën

In april leverden kwantitatieve strategieën een mooi rendement op. De trendmodellen bleven profiteren van het momentum van aandelen en grondstoffenfutures. Statistische arbitragemodellen bleven profiteren van de volatiliteit van factoren, aandelenmarktneutrale modellen haalden een positieve bijdrage uit value, kwaliteit en momentum. Zuiver prijsgedreven arbitragestrategieën leverden meer gemengde resultaten op. Gesofisticeerde multi-strategiefondsen blijven beter geplaatst om het hoofd te bieden aan verschillende marktomgevingen, en zetten mooie resultaten neer omdat ze minder afhankelijk zijn van een specifiek model.

 

Arbitrage Vastrentende Effecten

Hoewel de 10-jarige rentes in de VS een plateau bereikten rond 1,60%, werd een gezonde dynamiek voor de basishandel overschaduwd door technische aspecten (het feit dat Amerikaanse Treasuries tijdelijk werden uitgesloten van de berekening van de Supplementary Leverage Ratio (SLR) alsook wat winstnemingen op steepeners of directionele positionering. In Europa zorgde de heersende marktdynamiek voor een gunstige winst- en verliesrekening. In de toekomst zal de omgeving bepaald worden door zowel de technische factoren, de tussenkomst van de centrale banken als de onzekerheid over de inflatie (terwijl de heropening aan momentum wint), wat op de strategie zou kunnen wegen ondanks een gezonder klimaat.

 

Groeilanden

De strategieën die beleggen op de groeilanden presteerden doorgaans goed afgelopen maand. Het aanhoudende herstel van de wereldeconomie draagt bij tot de stijging van de grondstoffenprijzen, wat een meevaller is voor de exportlanden en bijdraagt tot de verbetering van het fundamentele economische plaatje. Dankzij de dalende langetermijnrentes in Brazilië konden hedgefondsen ten dele de verliezen goedmaken die werden veroorzaakt door de opwaartse beweging met 1%+ die in maart plaatsvond. Chinese aandelen, die vorig jaar sterk presteerden mede dankzij een relatief snel herstel van de Covid-crisis, doen het dit jaar eerder matig. Het hardhandige optreden van de centrale overheid tegen een aantal grote ondernemingen en het strakkere monetaire beleid van de People's Bank of China hebben de druk op het systeem wat verlicht. Aangezien een groot deel van de wereldwijde obligatiemarkt kampt met negatieve rentevoeten, zijn de opkomende markten een interessante visvijver voor beleggers die op zoek zijn naar degelijke vastrentende activa. Hoewel fundamentele beleggers in de opkomende markten denken dat dit segment een interessante optie is in een nulrenteklimaat, gaan ze door de zwakke fundamentals doorgaans bijzonder selectief te werk. Voorzichtigheid is geboden omdat deze activaklasse gevoeliger is voor geldstromen van beleggers en liquiditeit.

 

Risk arbitrage – Event-driven

Event-driven strategieën presteerden behoorlijk in april. Sinds begin dit jaar behoren ze tot de strategieën met het beste voor risico gecorrigeerde rendement. De transactievolumes blijven gezond en de gemiddelde dealspreads bieden een interessant rendement met lage dubbele cijfers op jaarbasis. De beheerders menen dat dit mogelijk één van de meest interessante strategieën kan worden voor 2021. De aandelenmarkten hebben het herstel grotendeels ingeprijsd, en mogelijk liggen er periodes met hogere volatiliteit in het verschiet. De markt kampt immers met twee tegenstrijdige krachten, met name enerzijds optimisme voor de toekomst en anderzijds enkele zeepbellen op de markt door de overvloedige liquiditeitsinjecties. De activiteit inzake fusiedeals zal in de nabije toekomst naar verwachting op peil blijven. De weliswaar stijgende rentevoeten blijven laag in absolute termen. Bedrijven hebben de kosten verlaagd en schulden en aandelen uitgegeven, niet enkel om de crisis door te komen, maar ook om strategische activa op te kopen. De activiteit wordt gedreven voor de nood aan herstructureringen in getroffen sectoren zoals energie en reizen, de bereidheid tot consolidatie in de gezondheidszorg, financiële sector en telecom of de behoefte om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit door externe technologieën te kopen die te veel tijd of geld zouden vergen om te ontwikkelen, zoals in de halfgeleidersector.

 

Distressed

Stressed en distressed strategieën deden het goed in de loop van de maand en profiteerden van idiosyncratische winstgevende trades en een positief risk-on sentiment. De afgelopen twaalf maanden was gemiddeld gezien de periode met de sterkste prestaties sinds de Grote Financiële Crisis (GFC) in 2008. De Covid-crisis is weliswaar sterk verschillend door zijn oorsprong en gevolgen, maar de beheerders menen dat deze de komende jaren talrijke kansen zal bieden. Tijdens de GFC kampte de markt met een financiële crisis als gevolg van de ineenstorting van belangrijke financiële instellingen. Het financiële landschap wordt momenteel gekenmerkt door relatief gezonde financiële instellingen, maar waar bankfinanciering, door de dwingende regelgeving, werd vervangen door niet-bancaire financiële instellingen zoals hedgefondsen. Er zijn daarom tal van opportuniteiten in allerlei soorten. We geven de voorkeur aan ervaren en gediversifieerde strategieën zodat we niet worden geconfronteerd met extreme volatiliteitsschommelingen. Het zal niet gemakkelijk worden, maar dit zijn de omgeving en de kansen waarop deze beheerders nu al tien jaar wachten.

 

Long short bedrijfsobligaties & High yield

Na de marktcrash op het einde van het eerste kwartaal van 2020 hebben hedgefondsen opportunistisch IG en HY bedrijfsobligaties opgekocht tegen erg ruime spreads. Beheerders die erin slaagden om een dynamische houding aan te nemen, kochten agressief op de markt of spraken bloktrades buiten de markt om met beheerders die hun marginverplichtingen niet konden nakomen en snel hun risico's moesten afbouwen. Sindsdien zijn de spreads volledig teruggegaan naar de niveaus van vóór Covid. Beheerders van multi- strategieën hebben hun blootstelling aan bedrijfsobligaties en high yield aanzienlijk teruggebracht omdat de huidige waarderingen een beperkte verwachte winstpotentieel en een scheefgetrokken verhouding tussen risico en opbrengst inhouden.