Alt_NL.PNG

De wereldwijde economische vooruitzichten zijn gehuld in mist, en het begin van het jaar heeft de zaken nog complexer gemaakt. Na de verkoopgolf die ontstond door de uitbraak van de oorlog, stabiliseerde de markt zich medio maart doordat beleggers de dip kochten in oververkochte sectoren. Europa zit weer in een lastig parket. Eind 2021 leken Europese activa zich in een gunstige positie te bevinden dankzij de lagere waarderingen ten opzichte van de Verenigde Staten, een cyclische markt en een pandemie die onder controle was. Die dagen lijken al lang voorbij. Het effect van de hogere energiekosten op het hardnekkig hoge inflatieniveau zal aanzienlijk zijn en een nadelig effect hebben op de Europese economie.

Over het geheel konden de aandelenmarkten in de loop van de maand herstellen, met name de markten die profiteren van de export van grondstoffen. Aandelen in China en Hongkong behoorden in de loop van de maand tot de slechtst presterende aandelen, omdat de plaatselijke autoriteiten er de voorkeur aan gaven nieuwe lockdowns op te leggen om een opflakkering van COVID-besmettingen tegen te gaan. Energie, materialen en gezondheidszorg waren de best presterende sectoren.

De rente op overheidsobligaties ging in de loop van de maand steeds hoger. Die beweging zagen we vooral bij Amerikaanse Treasuries en Europese obligaties, omdat beleggers verwachten dat centrale banken een galopperende inflatie actief zullen beteugelen.

Het zal niet verbazen dat de meeste grondstoffenfutures verder stegen, wat wijst op een krappe markt waar de prijzen niet alleen worden beïnvloed door het huidige onevenwicht tussen vraag en aanbod, maar ook door toekomstige verstoringen van de bevoorradingsketen.

Het HFRX Global Hedge Fund EUR steeg in de loop van de maand met +0,43%.

 

Long-Short Aandelen

Long-Short aandelenstrategieën presteerden gemiddeld onveranderd tot licht negatief afgelopen maand. Niettemin waren de dispersieniveaus rond het gemiddelde hoog. De prestaties waren vooral te danken aan de negatieve alfa op de longposities. Hoewel de strategieën in de tweede helft van de maand een deel van de verliezen van de eerste twee weken van maart hebben goedgemaakt, hebben de fondsen hun bruto- en nettoposities in de loop van de maand aanzienlijk afgebouwd, wat geleid heeft tot een zwakker dan gemiddelde relatieve prestatie ten opzichte van de indices. Volgens Morgan Stanley Prime Brokerage hebben Amerikaanse en Europese fondsen technologie, cyclische bedrijven en sectoren die gevoelig zijn voor rentestijgingen, verkocht. Hedgefondsen waren netto kopers van energiebedrijven. Achter de gemiddelden van de peer groups gaan enkele erg sterke resultaten schuil van fundamentele Long-Short stock pickers, die sterk presteerden dankzij de mooie alfageneratie op hun shortposities. Wij verwachten niet dat LS-fondsen heel veel bijkomende risico's zullen nemen zolang er geen duidelijkheid is over een oplossing van het huidige Oekraïense conflict. Op korte termijn verwachten wij dat goede Long-Short aandelenstrategieën het kapitaal van hun beleggers zullen beschermen door hun bruto- en nettoblootstellingen aan de onderkant van hun vork te houden. De huidige oorlog zal sommige van de uitdagingen waarmee bedrijven over de hele wereld werden geconfronteerd, nog verergeren. Het kiezen van de juiste aandelen zal belangrijk zijn, maar wie daarin slaagt met een long-short oogpunt kan zich sterk onderscheiden van long-only aandelenoplossingen.

 

Global Macro

Gemiddeld presteerden Global Macro beheerders goed afgelopen maand, aangezien ze in belangrijke mate profiteren van de stijgende volatiliteit, wat het gezegde bevestigt dat er altijd twee kanten zijn aan een medaille. Slimme discretionaire en systematische strategieën hebben hun voordeel gedaan met de hogere volatiliteit en de aanpassing van de pricing van het activarisico in aandelen, rentevoeten, valuta's en grondstoffen om kapitaal in succesvolle beleggingen te steken. Longposities in aandelen en grondstoffen presteerden het best, maar gespecialiseerde macrobeheerders in vastrentende effecten konden een mooi rendement boeken. In eerdere edities hebben zeiden we al dat Global Macro een betere omgeving zou genieten om kapitaal in te zetten, aangezien de centrale banken de liquiditeitsinjecties begonnen te verminderen en renteverhogingen planden. Deze beruchte oorlog heeft de marktvolatiliteit die wij hadden verwacht, op gang gebracht als gevolg van minder begrotings- en monetaire steun. De risicopremies van de activaklassen bewegen fel, en macrobeheerders zouden uit deze marktbewegingen profijt moeten kunnen halen. We geven nog steeds de voorkeur aan discretionaire opportunistische beheerders die hun analytische vaardigheden en ervaring kunnen inzetten om winst te boeken op selectieve wereldwijde opportuniteiten.

 

Quant-strategieën

Kwantitatieve strategieën doen het erg goed, zowel op relatieve als op absolute basis. Trendvolgende strategieën hebben in de loop van de maand sterk gepresteerd, vooral door posities in vastrentende waarden en grondstoffen te verhandelen. Multimodel kwantitatieve strategieën blijven de hogere volatiliteitsregimes benutten om goede rendementen te genereren. De laatste zijn meestal strategieën die meer consistente rendementen bieden in verschillende marktomgevingen, maar de middelen die vereist zijn om echt mee te spelen in dit spel zijn aanzienlijk, waardoor het weggelegd is voor een beperkt clubje.

 

Fixed Income Arbitrage

Vorige maand werd de vastrentende markt beheerst door tegengestelde krachten. Terwijl de oorlog in Oekraïne nog lang niet voorbij is, hebben de inflatiekrachten het voortouw genomen en de rentevoeten hoger geduwd. De 2-jaars swaps stegen fors van 1,60% naar 2,55% in het kielzog van de hardere toon van de Fed, terwijl de rentecurve verder afvlakte. Als u zich een perfect speelterrein voor een vastrentende beheerder (directioneel of relatief) kunt voorstellen, hoeft u alleen maar te denken aan de dynamiek van de vastrentende markten in maart: het korte eind van de Amerikaanse rentecurve dat zowel de amplitude als het tempo van renteverhogingen onderschat, volatiele swapspreads, een volatiele futuresbasis over de hele rentecurves, de Amerikaanse rentecurve die inverteert ... terwijl de inflatie nog nooit zo alomtegenwoordig is geweest. In dit klimaat profiteerden vastrentende beheerders van het zeer gunstige klimaat om sterke rendementen te boeken.

 

Groeilanden

Het rendement van de groeilandenstrategieën liep in de loop van de maand nog steeds sterk uiteen. De resultaten zijn voornamelijk te danken aan macrofactoren die zwaarder wegen dan idiosyncratische factoren. Activa van de Europese groeilanden veerden in maart op, maar de situatie blijft uiterst instabiel en China krijgt Covid nog steeds amper onder controle via bijkomende lockdowns. Latijns-Amerika is een van de weinige regio's die profiteren van de stijgende grondstoffenprijzen. Wij zullen de situatie op de voet blijven volgen, aangezien het nog te vroeg is om definitieve conclusies te trekken.

 

Risicoarbitrage – Event-driven

Event-driven strategieën waren flat afgelopen maand en sinds het begin van het jaar zijn de absolute rendementen gemiddeld negatief (lage eencijferige rendementen). De strategieën gaven in de loop van de maand blijk van een sterke veerkracht tegenover een panikerende markt. Fusie-arbitragestrategieën, die draaien rond harde prestatie-aanjagers, presteerden doorgaans beter dan Special Situation-strategieën, die gevoeliger zijn voor bèta. De sector verwacht niet dat het aantal afgesloten deals in 2022 het recordniveau van vorig jaar zal benaderen, maar naar hun verwachting zitten er ruim voldoende deals in de pijplijn om kapitaal in te stoppen. De stijgende rentevoeten en de volatiliteit van de aandelenmarkten zijn risicofactoren waarmee in de toekomst meer rekening moet worden gehouden, maar ze zullen er ook toe bijdragen dat de spreads ruimer blijven en beleggers minder massaal in de strategie stappen. Er is een cyclisch element dat structureel is voor deze sector, maar door de impact van COVID-19 en sectoren die structurele transformaties ondergaan, zullen er bedrijfsgebeurtenissen blijven ontstaan die beheerders de kans geven om kapitaal in te zetten. Aangezien beleggers op zoek zijn naar diversificatie, is fusiearbitrage een interessante tool die een structureel korte duration heeft waarbij de deal spreads positief gecorreleerd zijn met stijgende rentevoeten.

 

Distressed

Het klimaat is momenteel relatief rustig voor distressed strategieën. De kredietspreads zijn sinds het begin van het jaar beginnen verruimd naarmate de economische fundamentals zijn verslechterd. Afgezien van specifieke gevallen blijven de spreads voor obligaties, leningen en gestructureerde producten echter relatief krap. Hoewel er relatief weinig kansen zijn, kunnen de huidige economische onzekerheden niet langer gemakkelijk over het hoofd worden gezien, aangezien het huidige inflatieniveau het vermogen van de centrale banken om de markt opnieuw te redden, zal beperken. Bovendien staat de beleidsrente nog steeds op een historisch dieptepunt, aangezien de Fed haar eerste renteverhoging nog niet heeft doorgevoerd en de ECB nog geen duidelijke timing heeft vooropgesteld. De uitgiftevolumes liggen sinds 2010 zeer hoog, terwijl de toegang tot krediet relatief soepel is, zodat er relatief veel kansen in de pijplijn zitten. De geopolitieke en economische verschuivingen die de oorlog in Oekraïne teweeg heeft gebracht, zullen de zaken er niet gemakkelijker op maken.

 

Long short credit & High yield

De kredietspreads zijn verruimd, maar blijven dicht bij historische dieptepunten. Beleggers geloven nu dat de kracht van de 'Fed put' geleidelijk zal beginnen af te nemen, wat de kansen voor de selectie van krediet vanuit Long-Short perspectief zal verbeteren. Kredietkansen die verband houden met Chinees vastgoed vloeien stilaan naar enkele van de hedgefondsen die researchcapaciteit hebben in Azië. Hoewel het Evergrande-debacle nog steeds in ieders geheugen gegrift staat, wordt het risico dat de Chinese overheid een herhaling van een Lehman-scenario zou toelaten minder waarschijnlijk geacht, gezien het belang van vastgoed in de Chinese economie. De kredietspreads van de groeilanden zijn aanzienlijk verruimd. Veel beheerders beschouwen dat als een buitenkans, omdat de centrale banken van de groeilanden naar verluidt vooruitlopen op de situatie- dankzij een verkrappend beleid en hoge grondstoffenprijzen zullen de exporterende landen hun balansen gezond kunnen houden.