202206-alt-nl-1.PNGDe markten blijven nerveus omdat beleggers menen dat de Fed achterblijft bij het aanpakken van de inflatie. De stijgende prijzen tasten het consumentenvertrouwen en het spaargeld aan, waardoor de groeiverwachtingen afnemen. De Fed wil de economie per se een zachte landing laten maken door haar renteverhogingen zoals gepland door te voeren. Haar besluiten zullen vooral doeltreffend zijn om de inflatie aan de vraagzijde te beheersen, aangezien zij niet veel kan doen om de inflatie aan de aanbodzijde te beteugelen. Die kan nog verergeren door de oorlog en COVID-gerelateerde knelpunten van de bevoorradingsketen. De centrale bank van de VS moet niettemin een lijn in het zand trekken om een totale ineenstorting van de markt te voorkomen.

De aandelenmarkten beleefden een maand met twee snelheden. Beleggers begonnen de maand met een agressieve verkoopgolf door verschillende toonaangevende bedrijven die slechte winstcijfers en prognoses rapporteerden, maar de markten veerden tegen het einde van de maand weer op. Chinese aandelen eindigden de maand lichtjes hoger dankzij de verwachte versoepeling van de COVID-maatregelen en minder toezicht op technologiebedrijven. Long duration aandelen in de VS in technologie en biotechnologie kregen nog meer klappen. Op sectorniveau presteerden energie- en nutsbedrijven beter dan de markt, terwijl consumptieaandelen werden geraakt door negatieve verwachtingen over de consumentenbestedingen.

De rente op overheidsobligaties in ontwikkelde markten is aan het korte eind van de curve verder omhooggegaan. De Europese rentevoeten schommelden het felst.

De futures op steenkool, aardgas en olie zijn blijven schommelen als gevolg van de huidige krappe aanbodvoorwaarden.

Het HFRX Global Hedge Fund EUR verloor in de loop van de maand -1,20%.

Long-Short Aandelen

Long-Short Equity fondsen hebben sinds het begin van het jaar hun risico afgebouwd. Daarom hadden zij een lage downside capture ratio tijdens de eerste helft van de maand, waarin aandelen fors corrigeerden. Tijdens de late marktrally waren de upside capture ratio's ook relatief beperkt. Over het geheel genomen eindigden de strategieën afgelopen maand met een enkelcijferig verlies. Marktneutrale en valuestrategieën deden het beter dan hun sectorgenoten met gemiddeld bescheiden maar positieve rendementen. Beheerders die zich toeleggen op de consumptiesector, de technologiesector en de biotechnologiesector bleven over het algemeen achter bij hun sectorgenoten. Gemiddeld hebben sinds het begin van het jaar de rendementen op shortposities de negatieve alfa op longbeleggingen niet kunnen compenseren. Dit is vooral het geval geweest voor agressieve strategieën met geconcentreerde beleggingen in groeisectoren. De krantenkoppen gaan vooral over de slechte resultaten van grote sterrenfondsbeheerders. Dit beeld is een nauw beeld van de dispersie binnen het universum in 2022. Ruim gediversifieerde allocaties in het Long-Short Equity universum hebben goede resultaten opgeleverd en positieve alfa en ook positieve rendementen gegenereerd. Zoals eerder gezegd, verwachten wij dat de fondsen hun risico's op dit moment niet sterk zullen verhogen, maar eerder selectief in longposities zullen beleggen en hun shortposities zullen opfrissen en versterken. Op korte termijn verwachten wij dat goede Long-Short aandelenstrategieën het kapitaal van hun beleggers zullen beschermen door hun bruto- en nettoblootstellingen aan de onderkant van hun vork te houden. De huidige oorlog verergert bepaalde uitdagingen waarmee wereldwijde bedrijven worden geconfronteerd. Het kiezen van de juiste aandelen zal belangrijk zijn, maar wie daarin slaagt met een long-short oogpunt kan zich sterk onderscheiden van long-only aandelenoplossingen. 

 

Global Macro

Mei was een lastige maand voor Global Macro strategieën. Sommige rente- en aandelentrends begonnen wat aan kracht in te boeten na enkele maanden van stijgende rente en correcties in de aandelenmarkten. De stijging van de rentevoeten op het middellange en lange eind laste een pauze in of viel zelfs terug op het lange eind van de Amerikaanse rentecurve. De aandelenindexen waren volatiel tijdens de periode. De beheerders positioneerden zich in belangrijke mate tactisch afgelopen maand, wat leidde tot een zekere mate van dispersie in de prestaties. Posities in aandelen en rentevoeten wogen het sterkst op het rendement, terwijl longposities in grondstoffen nog steeds voor rendement zorgden. Over de maand bekeken presteerden Global Macro-indexen doorgaans licht negatief, maar ze blijven een van de best presterende tools die het meeste diversificatie toevoegden in de portefeuille dit jaar. In eerdere edities hebben zeiden we al dat Global Macro een betere omgeving zou genieten om kapitaal in te zetten, aangezien de centrale banken de liquiditeitsinjecties begonnen te verminderen en renteverhogingen planden. Deze beruchte oorlog heeft de marktvolatiliteit die wij hadden verwacht, op gang gebracht als gevolg van minder begrotings- en monetaire steun. De risicopremies voor activa bewegen fel, en Macrobeheerders profiteren van deze marktbewegingen. We geven nog steeds de voorkeur aan discretionaire opportunistische beheerders die hun analytische vaardigheden en ervaring kunnen inzetten om winst te boeken op selectieve wereldwijde opportuniteiten.

 

Quant-strategieën

 Kwantitatieve strategieën vielen afgelopen maand gemiddeld iets terug. Hun modellen werden gedeeltelijk beïnvloed door de marktvolatiliteitsvariantie. De impliciete volatiliteit van de Amerikaanse markt schommelde in die periode tussen 25 en 35. Trendmodellen leverden over het algemeen een negatieve bijdrage aan het rendement. Over het geheel genomen doen Quant-strategieën het erg goed sinds het begin van het jaar en helpen ze de verliezen van beleggers op traditionele activa-allocaties te beperken. Blue chip Multi-Model Quant-strategieën doen het ook erg goed, met hoge dubbelcijferige rendementen sinds het begin van het jaar. De afgelopen drie jaar waren deze strategieën een uitstekende diversificatie voor traditionele activa, die in twintig jaar zelden zo zwak hebben gepresteerd sinds het begin van het jaar.

 

Fixed Income Arbitrage

Ondanks de harde toon die de Fed aansloeg over de alomtegenwoordige inflatie loopt ze nog steeds ver achter op de curve, in de hoop dat de forse aandelencorrectie zal helpen om de inflatiedruk te beteugelen. Terwijl de 10-jaarsrente de grens van 3% overschreed, nam de aandelenverkoop toe, wat leidde tot een vlucht naar kwaliteit, waardoor de rente daalde van 3,15% naar 2,75%. Op dit moment verliest het momentum voor hogere rentetarieven wat aan kracht en blijft de volatiliteit hoog als gevolg van brede trading ranges, waardoor een meer uitdagende omgeving ontstaat voor directionele macrobeheerders. Beheerders van vastrentende RV's profiteren echter nog steeds van mooie kansen, terwijl directionele beheerders eind mei hun risico’s hadden afgebouwd.

 

Groeilanden

Groeilandenstrategieën n hadden te lijden onder twee belangrijke idiosyncratische gebeurtenissen, een oorlog in Oost-Europa en het zero-Covidbeleid van China, maar ook onder een algemeen risk-off sentiment. Aan de andere kant hebben sterke grondstoffen voor heel wat kansen gezorgd in Latijns-Amerika en andere exportgedreven landen. De beheerders tekenen uiteenlopende prestaties, afhankelijk van het segment. Er zijn maar weinig hedgefondsen die de groeilanden bestrijken. Zij zijn meestal gespecialiseerd in kleinere geografische regio's. Deze strategie biedt selectieve beleggingskansen, maar wij blijven vooralsnog voorzichtig omdat de dalende groeiverwachtingen en de stijgende rentevoeten in de ontwikkelde markten waarschuwingssignalen zijn voor de regio.

 

Risicoarbitrage – Event-driven

De indices voor Event Driven strategieën tekenden in mei lage enkelcijferige verliezen op. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, deden Fusie-Arbitrage strategieën het gemiddeld minder goed dan Special Situations strategieën, die gevoeliger zijn voor bèta. Fusiearbitrage had te lijden onder oplopende deal spreads, die een hogere mate van onzekerheid in de economische basisgegevens weerspiegelen, maar ook een lagere waarschijnlijkheid dat deals worden gesloten. De oplopende spreads worden ook gevoed door kapitaal dat uit noodzaak wordt weggetrokken uit fusie-arbitragefondsen. Bepaalde beheerders van fusie-arbitragefondsen worden gedwongen het risico te verminderen wanneer zij bepaalde drawdown- of volatiliteitsdrempels bereiken. Volgens de beheerders met wie wij spreken en die wij volgen, blijven er talrijke kansen met ruimere spreads die een dubbelcijferig jaarrendement mogelijk maken. De pijplijn van transacties die op de markt komen, blijft toereikend voor de inzet van kapitaal en, wat ook belangrijk is, er is nog steeds financiering beschikbaar voor ondernemingen om besluiten van de raad van bestuur uit te voeren. Een interessant element is dat het aandeel van de financiering door niet-bancaire instellingen aanzienlijk toeneemt. Aangezien beleggers op zoek zijn naar diversificatie, is fusiearbitrage een interessante tool die een structureel korte duration heeft waarbij de deal spreads positief gecorreleerd zijn met stijgende rentevoeten.

 

Distressed

De kredietspreads worden iets ruimer, maar vooralsnog heerst er een relatief rustig klimaat voor distressed strategieën. Afgezien van specifieke gevallen blijven de spreads voor obligaties, leningen en gestructureerde producten relatief krap. Hoewel er relatief weinig kansen zijn, kunnen de huidige economische onzekerheden niet langer gemakkelijk over het hoofd worden gezien, aangezien het huidige inflatieniveau het vermogen van de centrale banken om de markt opnieuw te redden, zal beperken. Uit onze sectorcontacten blijkt dat ze een lichte stijging van het aantal wanbetalingen bij bedrijfs- en consumentenkredieten verwachten, aangezien de inflatie de economische basiscondities aantast en het spaargeld van de consument vermindert. Vooraanstaande beheerders wachten nog steeds op verdere ontwrichtingen alvorens voluit te gaan.

 

Long short credit & High yield

Long short credit beheerders hebben het goed gedaan in vergelijking met traditionele creditfondsen. Hun shortposities en afdekkingen hebben geholpen om het effect van de toenemende spreads op hun longportefeuilles te temperen. Sommige beheerders zijn van mening dat de situatie er niet rooskleurig uitziet, maar dat aandacht moet worden besteed aan het kiezen van de juiste onderwerpen, met bijzondere aandacht voor de schuldgraad van de bedrijven en de convenanten. Aangezien de markten verwachten dat de rente verder zal stijgen en de economische groei zal vertragen, blijven de beste beheerders gediversifieerd, beleggen zij in hoogstaande longposities en leggen zij de nadruk op sectoren met meer prijszettingsvermogen.