19 AUG

2019

Absoluut rendement

De Fed versoepelt, maar niet genoeg om het verschil te maken

De maand juli ging vlot, en de indices bereikten nieuwe hoogtepunten, tot een tweet van Donald Trump roet in het eten strooide. De duur gewaardeerde aandelen rekenden op positieve ontwikkelingen in de handelsgesprekken tussen de VS en China om de markt tijdens de zomermaanden te ondersteunen. Jay Powell kwam voor de dag met de verwachte renteverlaging, maar gelet op de macro-economische terugval was de markt van mening dat dit onvoldoende was en te laat kwam om een recessie af te wenden. 

Ondanks de forse terugval aan het einde van de maand, sloten de meeste wereldwijde aandelenindices de verslagperiode hoger af met low single digit cijfers tot vlak. De Mexbol Index van Mexico verloor tijdens de periode -5,32% als gevolg van een vertragende economie. De industriële productie viel scherp terug en de investeringen daalden. De Duitse DAX-index bleef achter op de meeste Europese aandelenindices, en verloor bijna 2% omdat hij gevoeliger is voor de export naar Azië, dat het moeilijk heeft, en meer specifiek naar China. Qua sectoren bleven energie, materialen en gezondheidszorg achter op de rest van de markt.
De rally van overheidsobligatierentes in de ontwikkelde landen vertraagde wat in juli. De rentevoeten bleven tijdens de periode onveranderd of daalden licht. De kortlopende rentevoeten in Australië daalden met 30bp als gevolg van de negatieve invloed van de gespannen handelsgesprekken met China. De regio's met een hogere bèta profiteerden van lagere groeivooruitzichten en zwakkere inflatiecijfers. In Brazilië en Argentinië daalden de kortetermijnrentes met respectievelijk 40bp en 100bp.
Bij de grondstoffen bleven edelmetalen profiteren van economische onzekerheid en een verwachte heropstart van de kwantitatieve versoepelingsprogramma's. In de loop van de maand steeg goud met zowat 1%, waardoor de winst sinds het jaarbegin op meer dan 11% staat. Landbouwgrondstoffen, aardgas, steenkool en Brent olie vielen allemaal terug in de loop van de maand met lage tot hoge single digit percentages.
De HFRX Global Hedge Fund EUR steeg in de loop van de maand met +0,35%.

Long short aandelen

Juli was door de band genomen een goede maand voor long short aandelenfondsen, waardoor de strategie sinds het jaarbegin tot de best presterende behoort. In de loop van het jaar was de marktrichting de belangrijkste factor die de prestaties bij de beheerders richting gaf. Netto long stockpickers deden het beter dan marktneutrale strategieën.  Low net fondsen hadden het moeilijker om de maand positief af te sluiten als gevolg van sterke sectorrotaties en forse short aandelenafdekking. De gemiddelde bruto blootstellingen zijn onlangs wat toegenomen, maar de gemiddelde netto blootstellingen blijven sterk onder de hoogtepunten van de afgelopen jaren. Het huidige klimaat is niet gemakkelijk als gevolg van economische onzekerheid en een snel wisselend sentiment. Sterke anomalieën creëren echter steeds kansen voor zowel long als short beleggingen. Deze strategie biedt een ruime waaier aan hefbomen die kunnen worden gebruikt om in te spelen op herstructureringen in de industrie en sectordisperie vanuit long of short perspectief.

Wereldwijde Macro

Juli was een verderzetting van juni, wat gunstig wat voor zowel discretionaire als systematische strategieën. Die laatste verdiende geld dankzij hun long aandelen- en obligatieposities, en profiteerde voornamelijk van modellen op middellange tot lange termijn. In dit klimaat geven we de voorkeur aan discretionaire opportunistische beheerders die wat risico van tafel kunnen nemen en aan de zijlijnen kunnen gaan staan wanneer activaprijzen forse afwijkingen vertonen. Dat neemt niet weg dat deze beheerders hun analytische vaardigheden en ervaring kunnen inzetten om winst te boeken op enkele sterke kansen wereldwijd.

Quantstrategieën

Juli was doorgaans een positieve maand voor quantstrategieën. CTA's kenden een goede maand, dankzij sterke trends op zowel ontwikkelde obligatie- als aandelenmarkten. De resultaten waren meer gemengd bij de grondstoffen: metalen leverden positieve resultaten op, terwijl de energie- en landbouwsector verliezen leed.  

Arbitrage Vastrentende Effecten

De strategie profiteert nog steeds van veel betere kansen dan vorig jaar in de VS (de basis in de VS is tweemaal zo breed als vorig jaar) alsook kansen in Europa zoals Frankrijk en Italië. Het nieuwe LTRO-programma en het versoepelende discours van de Fed zullen waarschijnlijk de aanhoudende toename van de swap-spread ondersteunen en zorgen voor anomalieën. Op het korte eind van de curve heeft de YTD inname van de OIS libor basis enkele fondsen geholpen. Het is belangrijk om te benadrukken dat de financiering van en toegang tot repo's één van de pijlers van de strategie is, en dat de toegang tot de balansen van de banken uitdagender is geworden. Sinds het jaarbegin hebben alle beheerders in dit segment sterke voor risico gecorrigeerde rendementen neergezet, terwijl ze positief blootgesteld waren aan volatiliteit.  

Opkomende markten

In een wereld waarin de rentecurves van de G7 minder aantrekkelijk zijn dan ooit, kan schuldpapier van de opkomende markten opnieuw rekenen op de interesse van beleggers, met name in Latijns-Amerika. Ondanks een positieve achtergrond zou de volatiliteit hoog moeten blijven en van maand tot maand moeten evolueren. Daarom richten veel van de beheerders die wij opvolgen zich meer op idiosyncratische beleggingen die meer immuun zijn voor de retoriek van de deglobalisering. Discretionaire beheerders hebben opnieuw de neiging gehad om sinds het jaarbegin beter te presteren dan systematische strategieën. Long Braziliaanse rentevoeten lijkt de enige druk bevolkte consensustrade te zijn bij EM beheerders. 

Risk arbitrage - Event-driven

Juli bleek een goede maand voor Event-driven strategieën, met positieve bijdragen tot de prestaties van strategieën op basis van zowel harde als zachte katalysatoren. De prestaties van fusie-arbitrage weerspiegelden zowel de afronding van een aantal deals en zorgden er ook voor dat de spreads van hangende deals innamen. Volgens de beheerders die wij opvolgen, blijven grootschalige transacties het landschap domineren. Dat is een kenmerk van een consolidatie in de late fase, en de aanhoudende aanvoer van belegbare deals kan nog steeds niet worden opgevangen door de vraag van fusiefondsen. Hierdoor blijven de spreads vrij ruim. Het is ook opmerkelijk dat de toename van het aandeelhoudersactivisme dat aangekondigde deals op de korrel neemt, de resultaten onzekerder heeft gemaakt, waardoor de spreads ruimer blijven. De beheerders zijn doorgaans optimistisch over de vooruitzichten voor Risico Arbitrage, dankzij een ondersteunende zakelijk klimaat met gunstige financieringsvoorwaarden en de bereidheid van het bedrijfsmanagement om te strijden voor bronnen van zakelijke groei.

Distressed

We zijn van mening dat we in de late fase zitten van de kredietcyclus. Het 2019 risk-on klimaat deed het merendeel van de spreadtoenames die we in Q4 2018 zagen teniet. Distressed en stressed strategieën hebben momenteel de neiging om hun portefeuilles te overwegen met beleggingskansen op basis van harde katalysatoren, die de negatieve impact van bèta verminderen. De beheerders halen cash op om vers kruit te hebben om de portefeuille opnieuw te stofferen met de nieuwe uitgiftes die op de distressed markt komen. We houden distressed beheerders nauwlettend in de gaten omwille van de mogelijk hoge verwachte rendementen, maar blijven doorgaans aan de zijlijn staan.  

Long short credit & High Yield

Ondanks wat meer volatiliteit evolueren de spreads, ondersteund door de zoektocht naar rendement, nog steeds in dezelfde richting. Daarom blijven we onderwogen, aangezien er weinig tot geen reden is om de kredietmarkt te shorten. Er is immers sterke vraag en de negatieve kostprijs van de carry is vrij duur.

Beleggingstrategiën van de maand

Lees meer

Absolute
Return
News

Read all articles