De wereldeconomie is sinds het dieptepunt van 2020 aanzienlijk hersteld en draait in de meeste ontwikkelde markten weer als voor de pandemie. Nu sommige steunprogramma's echter geleidelijk worden teruggedraaid, volgen beleggers de economische cijfers met argusogen. Ze willen immers bevestiging dat de economie kan herstellen zonder bijkomende liquiditeitsinjecties van de overheden en centrale banken.

Alt_NL.JPG

De aandelenmarkten waren in de loop van de maand redelijk volatiel, omdat zwakker dan verwachte cijfers over de Amerikaanse consument en de oplopende besmettingen met de deltavariant halverwege de maand een correctie leken uit te lokken. De meeste belangrijke aandelenindices sloten de maand echter af met winst, aangezien het economische narratief op zich niet veranderd is. De Chinese aandelenindices blijven achter, omdat het onzeker blijft in hoeverre de nieuwe prioriteit van de overheid om de ongelijkheden tussen bevolkingsgroepen te verminderen, impact zal hebben op ondernemingen. Qua stijlen presteerden groeiaandelen superieur, omdat de consensus was dat de economische groei-indicatoren wellicht hun piek voorbij zijn.  

Wat de vastrentende effecten betreft, gaven overheidsobligaties en bedrijfsobligaties nog steeds een bijzonder laag rendement. Zo noteerden de spreads op of dicht tegen een historisch dieptepunt. De rentevoeten op Amerikaanse en Europese staatsobligaties zijn heel licht gestegen. Ze anticiperen er zo op dat de liquiditeitsinjecties in de toekomst afgebouwd zullen worden.

Het HFRX Global Hedge Fund EUR steeg in de loop van de maand met +0,59%.

Long short aandelen

Augustus was door de band genomen een goede maand voor Long Short aandelenstrategieën. De beheerders binnen het spectrum van diverse stijlen zetten immers goede prestaties neer. Strategieën die gericht zijn op smallcaps bleven achter bij het brede universum en zetten gemiddeld een licht negatief rendement neer, maar zijn wel een van de best presterende stijlen sinds het begin van dit jaar. Sinds begin dit jaar is de alfageneratie bij de zwakste van de afgelopen tien jaar. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan een ondermaatse toewijzing van shortposities. Wat de prestaties betreft, hebben Long Short aandelenfondsen in Noord-Amerika, Europa en Azië sinds het begin van dit jaar gemiddeld lage ééncijferige rendementen neergezet. In relatieve termen hebben de Aziatische fondsen echter beter gepresteerd en meer dan 100% van de positieve rendementen van de belangrijkste indices meegenomen, terwijl de Amerikaanse en Europese fondsen slechts in beperkte mate de stijgingen hebben gevolgd. Volgens ons zullen de shortposities voor de rest van 2021 een belangrijke troef zijn omdat de aandelenwaarderingen erg hoog blijven en gevoelig zijn voor slechte verrassingen. Wij menen dat Long Short aandelenstrategieën qua risico/opbrengstverhouding de beste kaarten hebben. Ze profiteren immers van toegenomen dispersie binnen de sectoren. Ze zullen daarom hun shortposities proberen aan te wenden om de overvloedige liquiditeiten die naar de markten vloeien in hun voordeel te gebruiken, en dan vooral anomalieën die ontstaan bij bedrijven die profiteren van thuiswerken.

 

Wereldwijde Macro

De rendementen liepen afgelopen maand uiteen, wat begrijpelijk is, aangezien de markten in augustus relatief grillig waren. Wereldwijde Macrostrategieën hebben in 2021 niet zo fel geschitterd als in 2020, maar bepaalde types van strategieën hebben sinds het begin van het jaar behoorlijke rendementen geboekt. Sinds het begin van dit jaar hebben strategieën met een sterke rentecomponent het sterkste teleurgesteld. Ze werden vooral zwaar getroffen door de onverwachte koerswijziging van de Fed, die nu een heel ander verhaal ophangt over de renteverhogingen. De tradeposities voor een versteiling van de Amerikaanse rentecurve is sinds juni zwaar nefast geweest voor de winst- en verliesrekening. Strategieën die meer diverse activa verhandelen, hebben relatief goed gepresteerd en geprofiteerd van winnende posities in aandelen, valuta's en grondstoffen. Hoewel Wereldwijde Macrofondsen soms te lijden kunnen hebben onder een marktomgeving met veel onduidelijkheid, zijn ze volgens ons mogelijk een interessante beleggingskans om in te spelen op activaprijzen die zich aanpassen aan een markt waarin de inflatie mogelijk duurzaam stijgt. We geven nog steeds de voorkeur aan discretionaire opportunistische beheerders die hun analytische vaardigheden en ervaring kunnen inzetten om winst te boeken op selectieve wereldwijde opportuniteiten.

 

Quantstrategieën

Modellen die trends volgen presteerden gemiddeld negatief afgelopen maand. Winsten op long aandelenposities werden tenietgedaan door longposities in olie en overheidsobligaties, met name in Europa. Multistrategie quantfondsen maakten afgelopen maand pas op de plaats, maar sinds het begin van dit jaar hebben ze mooie rendementen behaald en beter gepresteerd dan strategieën die gebaseerd zijn op één enkel model. Statistische aandelenarbitrage heeft sinds het begin van dit jaar een van de beste bijdragen geleverd tot de winst-en-verliesrekening.

 

Arbitrage Vastrentende Effecten

Sinds de trade die inzet op een versteiling van de Amerikaanse rentecurve is teruggedraaid, is de helling van de curve min of meer onveranderd gebleven, terwijl de stijging van de obligaties een adempauze heeft ingelast. In het relatieve-waardesegment waren de swapspreads en de basis renteswap tamelijk stabiel. Dat zette in belangrijke mate een rem op de kansen die relatieve waarde in het vastrentende segment kregen. Niettemin denken wij dat de volatiliteit waarschijnlijk zal terugkeren, vooral als de inflatievrees uiteindelijk bewaarheid wordt.

 

Groeilanden

Beleggers herschikten hun posities in de reflatietrade, wat leidde tot volatiliteit op korte termijn voor cyclische grondstoffen en groeilandenmunten, die ook getroffen werden door de evolutie van de Amerikaanse rentecurve. De groeilanden zullen vanzelfsprekend profiteren van een verderzetting van het wereldwijde economisch herstel. Er zijn echter belangrijke variabelen, zoals de Covid-19 besmettingen en de veerkracht van de wereldwijde economische groei, die waarschijnlijk tot hogere volatiliteit zullen leiden. Groeilanden, die weliswaar een interessante visvijver zijn voor beleggers die op zoek zijn naar vastrentende beleggingen met een degelijke opbrengst, blijven kwetsbaar omdat de vaccinatiecampagnes sterk achterblijven op de rijkere landen. Hoewel fundamentele beleggers in de groeilanden denken dat dit segment een interessante optie is in een nulrenteklimaat, gaan ze door de zwakke fundamentals doorgaans bijzonder selectief tewerk. Voorzichtigheid is geboden omdat deze activaklasse gevoeliger is voor geldstromen van beleggers en liquiditeit.

 

Risk arbitrage – Event-driven

Augustus was een positieve maand voor Event Driven strategieën, die zich begonnen te herstellen van de twee moeilijke maanden juni en juli. De spreadrisico's van Fusie-Arbitrage deals werden bijgesteld en aangepast aan de nieuwe realiteit, die een strenger toezicht door de toezichthouder impliceert, met name in de VS, terwijl de bilaterale spanningen tussen China en de regering-Biden hoog blijven. In de beleggingswereld die zich bezighoudt met fusie-arbitrages heerst de overtuiging dat hoewel het waarschijnlijk langer zal duren om deals te sluiten, de markt het fusie-spreadrisico te hoog inschat, wat uitzicht biedt op een aantrekkelijke dubbelcijferige IRR op jaarbasis. Volgens ons blijven de kansen voor de strategie dan ook erg uitgebreid. Ze biedt een van de beste voor risico gecorrigeerde rendementen.

 

Distressed

Stressed en distressed strategieën bleven goed presteren. Opvallend is dat sector- en marktcorrecties er geen vat op hebben. Ze behalen immers rendement met idiosyncratische winstgevende transacties en een sentiment met een positieve risicobereidheid. De afgelopen twaalf maanden waren gemiddeld genomen de periode met de hoogste rendementen sinds de Grote Financiële Crisis (GFC) van 2008. De beheerders zijn van mening dat de Covid-crisis, die weliswaar een heel andere oorsprong en gevolgen heeft, nog jaren kansen zal bieden. Tijdens de GFC kampte de markt met een financiële crisis als gevolg van de ineenstorting van belangrijke financiële instellingen; het huidige financiële landschap wordt gekenmerkt door relatief gezonde financiële instellingen. De bankfinanciering werd onder impuls van de regelgeving echter vervangen door ondersteuning van niet-bancaire financiële instellingen zoals hedgefondsen. Er zijn daarom tal van opportuniteiten in allerlei soorten. We geven de voorkeur aan ervaren en gediversifieerde strategieën om te vermijden dat we geconfronteerd worden met extreme volatiliteitsuitslagen. Het wordt niet eenvoudig, maar dit zijn het klimaat en de kansen waarop deze beheerders nu al tien jaar hadden gewacht.

 

Long short krediet & High yield

Na de marktcrash op het einde van het eerste kwartaal van 2020 hebben hedgefondsen opportunistisch massaal IG en HY bedrijfsobligaties opgekocht tegen erg ruime spreads. Beheerders die snel offensief konden handelen, kochten agressief op de markt of deden bloktransacties buiten de markt om, terwijl andere beheerders die niet in staat waren om hun margeverplichtingen te voldoen, snel hun risico's moesten afbouwen. Sindsdien zijn de spreads volledig geëvolueerd naar het niveau van vóór de Covid-crisis. Beheerders van multi-strategie strategieën hebben hun blootstelling aan bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties aanzienlijk teruggebracht omdat de huidige waarderingen een beperkt verwacht winstpotentieel en een scheefgetrokken verhouding tussen risico en opbrengst inhouden.