Alt1_nl.PNGWe worden geconfronteerd met Omikron. De onzekerheid rond de impact van een nieuwe COVID-19 variant op ons leven veroorzaakte enkele marktcorrecties eind november, waarbij beleggers opnieuw teruggrepen naar hun scenario van 2020. De richting waarin de markt evolueert is onzeker en nerveus, wat begrijpelijk is gezien het aantal variabelen zoals belangrijke data met betrekking tot besmettingen, inflatiecijfers of groeiprognoses.

De aandelenmarkten daalden sterk naar het einde van november en sloten de maand af met lage enkelcijferige rendementen. Spaanse aandelen behoorden tot de negatieve uitschieters met een verlies van iets meer dan -8%. Aandelen uit Hongkong en Zuid-Korea bleven eveneens achter met een rendement van respectievelijk bijna -5% en -7,5%. Indexen die sterk leunen op informatietechnologie, zoals de Nasdaq en Taiwanese aandelen, presteerden beter en eindigden de maand licht positief. Het is geen verrassing dat technologie- en consumentensectoren beter presteerden dan de cyclische sectoren, die profiteerden van een sterk resultatenseizoen en sterke consumptiedata, maar ook relatief immuun bleven voor de impact van de nieuwe COVID-19 variant.

De rente op overheidsobligaties aan het korte eind van de curve was relatief volatiel in de loop van de maand. Terwijl de kortetermijnrente in de VS licht steeg als gevolg van een meer 'hawkish' Fed, steeg de rente op eurozone obligaties omdat Christine Lagarde geen renteverhoging in 2022 in het vooruitzicht stelt om de stijgende inflatie in Europa in te dijken.

Energiefutures hadden het het zwaarst te verduren in de loop van de maand en daalden -15% tot -30%.

Het HFRX Global Hedge Fund EUR daalde in de loop van de maand met -1,37%. 

Long-Short Aandelen

Over het algemeen presteerden Long-Short Aandelenstrategieën negatief afgelopen maand. De dispersie binnen de strategie is echter relatief groot, omdat veel stock pickers van het resultatenseizoen hebben geprofiteerd om winsten te boeken op zowel hun long- als hun shortposities. Strategieën met een lage marktdirectionaliteit en strategieën die de nadruk leggen op kwaliteitsbedrijven deden het meestal beter dan strategieën die sterk blootgesteld zijn aan erg populaire namen, verlieslatende technologiebedrijven en cyclische sectoren die blootgesteld zijn aan de heropening van de economie. Sinds het begin van het jaar hebben Long-Short aandelenfondsen een positief rendement van zo'n 5 tot 10 procent behaald. Relatief gezien deden strategieën met een focus op Azië het beter dan hun Amerikaanse en Europese tegenhangers, met zeer goede upside capture ratio's tegen opzichte van hun respectieve regionale aandelenbenchmarks. We denken nog steeds dat Long-Short Aandelenfondsen goed gepositioneerd blijven om te profiteren van zowel hun long- als shortposities die een interessante risico/rendementsverhouding bieden. Ze zullen profiteren van toegenomen dispersie binnen de sectoren. Ze zullen ondertussen hun shortposities proberen aan te wenden om de overvloedige liquiditeiten die naar de markten vloeien in hun voordeel te gebruiken, en dan vooral anomalieën die ontstaan bij bedrijven die profiteren van thuiswerken.

Global Macro

De rendementen van Global Macro-beheerders liepen sterk uiteen tijdens de verslagperiode, waarbij het gemiddelde rendement licht negatief was. In deze volatiele omgeving deden discretionaire beheerders het doorgaans beter dan systematische beheerders. Longposities in aandelen en grondstoffen en shortposities in rentevoeten wogen het sterkst op het rendement. Momenteel zien we een geleidelijke ontkoppeling van het monetaire beleid in enkele belangrijke economische regio's. Terwijl China probeert af te stappen van de forse monetaire stimulusmaatregelen uit het verleden, keuren de Verenigde Staten en Europa grootschalige investeringsplannen goed die waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor de rentevoeten en de valuta's van deze landen. Macrobeheerders zouden uit deze marktbewegingen profijt moeten kunnen halen. We geven nog steeds de voorkeur aan discretionaire opportunistische beheerders die hun analytische vaardigheden en ervaring kunnen inzetten om winst te boeken op selectieve wereldwijde opportuniteiten. 

Quant-strategieën

De marktommekeer die we zagen in de tweede helft van november had een negatieve impact op CTA's, omdat de winsten op valuta's werden tenietgedaan door verliezen op aandelen, rentevoeten en grondstoffen. Multi-strategie kwantitatieve beheerders slaagden erin de negatieve impact van trendmodellen af te vlakken door in te zetten op hogere volatiliteit in arbitragemodellen. Sinds het begin van het jaar hebben Kwantitatieve strategieën geprofiteerd van de sterk stijgende activaprijzen en van de marktvolatiliteit om behoorlijke rendementen neer te zetten. 

Fixed Income Arbitrage

De retoriek rond de tapering, in combinatie met de opflakkerende inflatievrees als gevolg van de torenhoge energieprijzen en het feit dat de Fed opeens een heel andere toon aanslaat, heeft ertoe geleid dat het vastrentende segment brutaal en pijnlijk is wakker geschud. De fors stijgende rentevoeten zorgden voor een afvlakking van de Amerikaanse rentecurve, vergelijkbaar met de bewegingen die de beheerders meemaakten in mei 2021. Hoewel de directionele beweging richting hogere rentevoeten op het kortere eind van de rentecurve (tot 7 jaar) vrij uitgesproken was, gedroeg het lange eind zich minder dynamisch. Hoewel deze beweging centraal stond in een van de meest verlieslatende bewegingen voor de strategie omwille van de consensus die inzet op een versteiling van de curve, mogen we benadrukken dat onze beheerders zich heel kranig hielden. 

Groeilanden

In november correleerden de groeilanden met de neerwaartse trend van de markten. De groeilandenstrategieën, die directioneel eerder netto long zijn, presteerden doorgaans negatief afgelopen maand. Beleggingen in rentevoeten en munten hebben fundamentele beheerders geen geweldig rendement bezorgd. De hoge grondstoffenprijzen geven de groeilanden die rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen de gelegenheid om hun balansen te herstellen. We zijn voorzichtig voor deze regio. De COVID-19 besmettingen blijven de wereldhandel parten spelen, maar ook wordt het politieke discours van de ontwikkelde landen steeds nationalistischer en meer naar binnen gekeerd. Dat kan directe investeringen, die nodig zijn voor de economische ontwikkeling van de regio, op de helling zetten. Gelet op de wankele fundamentals geven wij de voorkeur aan fundamentele beheerders die een selectieve beleggingsbenadering hanteren.

Risicoarbitrage – Event-driven

Over het algemeen namen Event Driven strategieën niet deel aan de risk-off beweging en presteerden ze vlak afgelopen maand. Strategieën met een hogere allocatie aan Speciale Situaties presteerden minder goed dan zuivere Fusie Arbitrage-strategieën vanwege hun directionele aandelencomponent. Na de benoemingen door de regering-Biden van de FTC en het DoJ is de onzekerheid over het sluiten van deals toegenomen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een lager dealvolume en het zal ook langer duren om ze af te sluiten, maar het zal er ook toe bijdragen dat de spreads ruimer blijven en dat wordt voorkomen dat de strategie al te populair wordt. Er is een cyclisch element dat structureel is voor deze sector, maar door de impact van COVID-19 en sectoren die structurele transformaties ondergaan, zullen er bedrijfsgebeurtenissen blijven ontstaan die beheerders de kans geven om kapitaal in te zetten. Aangezien beleggers op zoek zijn naar diversificatie, is fusiearbitrage een interessante tool die een structureel korte duration heeft waarbij de deal spreads positief gecorreleerd zijn met stijgende rentevoeten.

Distressed

Het klimaat is momenteel relatief rustig voor distressed strategieën. De volatiliteit van de overheidsrentes is, afgezien van specifieke situaties, nog niet doorgesijpeld naar de spreads op bedrijfsobligaties. De strategie presteert goed sinds het begin van dit jaar. Die prestaties waren vooral te danken aan de afgeprijsde beleggingskansen die zich na de COVID-19 crisis in 2020 voordeden en aan de hoge energieprijzen die de balansen herstelden van een sector die vaak geraakt wordt door de volatiele grondstoffenprijzen en aan de voortdurende liquiditeitssteun van de centrale banken. De waaier aan kansen waaruit de strategie kan putten, blijven bescheiden of beperkt tot specifieke sectoren. We blijven echter op onze hoede omdat deze strategie aantrekkelijker kan worden naarmate de centrale banken beginnen met tapering en de rente begint te stijgen. We geven de voorkeur aan ervaren en gediversifieerde strategieën om te vermijden dat we geconfronteerd worden met extreme volatiliteitsuitslagen.

Long short credit & High yield

Na de marktcrash op het einde van het eerste kwartaal van 2020 hebben hedgefondsen opportunistisch IG en HY bedrijfsobligaties opgekocht tegen erg ruime spreads. Beheerders die snel offensief konden handelen, kochten agressief op de markt of deden bloktransacties buiten de markt om, terwijl andere beheerders die niet in staat waren om hun margeverplichtingen te voldoen, snel hun risico's moesten afbouwen. Sindsdien zijn de spreads volledig weer geëvolueerd naar het niveau van vóór de COVID-crisis. Beheerders van multi-strategie strategieën hebben hun blootstelling aan bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties aanzienlijk teruggebracht omdat de huidige waarderingen een beperkt verwacht winstpotentieel en een scheefgetrokken verhouding tussen risico en opbrengst inhouden.