16 SEP

2019

Absoluut rendement , Onderwerpen

Buenos Aires, we hebben een probleem!

Hoewel het een vakantieperiode was, is er in augustus heel wat gebeurd! De belofte van een bijkomende heffing van 10 % op voor $ 300 miljard aan Chinese importgoederen was een van de acties die een marktcorrectie veroorzaakte. Toch was Alberto Fernandez’ verrassende maar ondubbelzinnige overwinning tijdens de eerste ronde van de Argentijnse presidentsverkiezingen ongetwijfeld een van de meest pijnlijke marktgebeurtenissen van de maand. Opnieuw moesten de centrale bankiers de brand blussen.

Bijna elke aandelenmarkt in de wereld sloot augustus in het rood af. Weinig verrassend moest de Argentijnse Merval-index in die periode bijna de helft van zijn waarde inleveren (-41,49 %) omdat beleggers de komende moeilijke tijden verrekenden. De Hang Seng-index leed zowel onder de verstoring van de wereldhandel als onder de politieke onrust in Hongkong en daalde met -7,39 %. De Europese en Amerikaanse aandelenindices gingen gemiddeld met 1 % tot 3 % achteruit. De defensieve en kwaliteitsaandelen presteerden goed en verruimden de spread tegenover waarde- en cyclische aandelen.

Wat de middellange tot lange looptijden betreft, gingen de rentecurves van de belangrijkste economische regio’s naar beneden door de verslechterende groei en de inflatieverwachtingen die onder het doel lagen. Het Amerikaanse schatkistpapier klom met ongeveer 40 bp voor looptijden van meer dan 2 jaar. Uitgiften in euro klommen in dezelfde mate. Beleggers aarzelen om die rijke obligaties te verkopen, omdat ze, hoewel ze duur zijn, nog duurder kunnen worden. Als gevolg van de plaatselijke verkiezingen prijsden de beleggers een wanprestatie van de Argentijnse staatsobligaties in, waardoor de prijzen voor die obligaties onderuitgingen en de rentes omhoogschoten.

Gemiddeld vielen de grondstoffenprijzen in augustus terug, met uitzondering van bijvoorbeeld edelmetalen, palmolie en aardgas. Aangezien de beleggers vreesden dat een heropstart van de monetaire verruiming de waarde van munten zou verminderen, werd goud aan een heleboel portefeuilles toegevoegd en steeg de waarde van het edelmetaal de voorbije maand met 7 %.

De index HFRX Global Hedge Fund EUR was de voorbije maand stabiel met +0,02 %.

Long/short-aandelenstrategie

Long/short-aandelenindices waren in augustus gemiddeld negatief. De verliezen bleven beperkt, omdat de beheerders hun nettoblootstelling laag hielden. De marktneutrale strategieën zetten positieve resultaten neer. Dat was meer bepaald het geval bij beheerders die aandelen op basis van hun fundamentele kwaliteit selecteerden. De vlucht naar kwaliteit droeg bij tot de verdere verruiming van de spread tussen kwaliteitsaandelen en goedkope cyclische waarden. Sinds begin dit jaar blijft de long/short-aandelenstrategie het goed doen. De huidige omgeving is niet gemakkelijk door de economische onzekerheid en de snel veranderende stemming op de markt. Toch scheppen sterke marktverstoringen altijd kansen voor zowel long- als shortbeleggingen. Deze strategie reikt ook een ruime waaier van hefbomen aan waarmee we, zowel op lange als op korte termijn, kunnen profiteren van de herstructureringen en de versnippering van de sectoren.

Global Macro

Augustus was een sterke maand voor zowel de discretionaire als de systematische global-macro-strategieën. De winsten kwamen voornamelijk van longposities in obligaties maar ook van longbeleggingen in edelmetalen en valutatransacties die long in de USD gingen. De global-macro-beheerders met een Latijns-Amerikaans boek waren gemiddeld long in Argentijnse staatsobligaties in lokale en harde munt. Die posities haalden de resultaten naar beneden. De grote overwinning van de linkse Alberto Fernandez heeft de markten verrast. De peilingen voor de eerste ronde van de verkiezingen wezen op een lichte vooruitgang voor links in plaats van de kloof van 15 % tussen links en de huidige president Mauricio Macri. In dat klimaat verkiezen we eerder de discretionaire opportunistische beheerders die vanaf de zijlijn uitkijken naar verstoorde activaprijzen. Die beheerders kunnen hun analytische vaardigheid en ervaring benutten om winsten te genereren vanuit een paar grote kansen op de wereldmarkt. 

 

Kwantitatieve strategieën

Augustus was positief voor kwantitatieve strategieën. CTA’s bleven profiteren van de sterke trends in obligaties, grondstoffen en munten. De kwantitatieve beheerders die meerdere strategieën hanteerden, boekten heel uiteenlopende resultaten door de negatieve impact op de prestaties die sommige statistische arbitragemodellen voor aandelen hadden.

Fixed Income Arbitrage

De strategie geniet nog altijd van een veel betere set aan mogelijkheden in de VS (de basis in de VS is verdubbeld tegenover vorig jaar) en van kansen in Europa, zoals Frankrijk en Italië. Het nieuwe LTRO-programma en de soepele taal van de Fed zullen de swapspreads wellicht verder doen verruimen en marktverstoringen veroorzaken. Aan het korte uiteinde van de curve hebben enkele fondsen hun voordeel gedaan bij de verkrapping van de OIS-Libor-spread sinds begin dit jaar. We moeten benadrukken dat de financiering van en de toegang tot repo's een van de pijlers van de strategie is en dat de toegang tot de balansen van de banken uitdagender is geworden. Sinds begin dit jaar hebben alle beheerders uit dit segment goede voor risico gewogen rendementen opgeleverd, terwijl ze positief blootstonden aan de volatiliteit. 

Groeilanden

De groeilanden stonden in augustus in de schijnwerpers. Terwijl de longposities in Argentinië veel leed veroorzaakten bij de groeilandbeheerders met een voorkeur voor Latijns-Amerika, was het beeld mooier in de andere regio’s van de wereld. De beleggers blijven waarde zien in Brazilië, Rusland en, in mindere mate, Turkije. De beheerders maken zich zorgen over de negatieve impact op de fundamentals die de vertraging van de wereldwijde groei en de verstoringen van de internationale handel kunnen hebben. Het toekomstige versoepelingstraject van de Amerikaanse rentes is evenwel een positieve factor, in het bijzonder voor de groeilanden die op schuldinstrumenten in USD vertrouwen. Het was geen gemakkelijke omgeving voor de groeilandstrategieën. Niettemin zijn er grote marktverstorende kansen voor doorwinterde opportunistische beheerders. 

Risicoarbitrage - Event-driven

In augustus zetten de event-driven-indices maar bescheiden resultaten neer. De transacties in het kader van de arbitrage in fusies liggen qua waarde en volume in 2019 onder de cijfers van 2018, wat begrijpelijk is gezien de huidige macro-economische onzekerheid. De beheerders zijn echter gemiddeld genomen optimistisch over de vooruitzichten voor risicoarbitrage dankzij het rooskleurige ondernemingsklimaat met gunstige financieringsvoorwaarden en de bereidheid van directieteams om nieuwe bronnen van bedrijfsgroei aan te boren. De spreads voor omvangrijke transacties liggen op dit ogenblik ook op een interessant niveau door de toegenomen complexiteit van het goedkeuringsproces, vooral in de VS. Merk ook op dat het toegenomen aandeelhouderactivisme dat aangekondigde deals uitdaagt, de spreads eveneens breder houdt. 

Distressed

De risicoappetijt tijdens 2019 draaide de meeste spreadstijgingen van het vierde kwartaal van 2018 terug. Distressed en stressed strategieën hebben nu de neiging om hun portefeuilles te overwegen met beleggingskansen rond harde katalysatoren, die de negatieve impact van bèta verkleinen. De beheerders vergroten nu de hoeveelheid cash als bluspoeder zodat ze de portefeuille opnieuw kunnen vullen met de nieuwe uitgiften die op de markt voor noodlijdende kredieten terechtkomen. We volgen de beheerders van noodlijdend krediet op de voet op, omwille van de potentieel hoge verwachte rendementen, maar blijven in het algemeen aan de zijlijn staan. 

Long/short-kredietstrategieën & hoogrentend krediet 

Ondanks de iets hogere volatiliteit blijven de spreads, geholpen door de jacht op rendement, in dezelfde richting evolueren. We zijn dus nog altijd onderwogen, want er schuilt weinig tot geen soelaas in short gaan op de kredietmarkt, waar de vraag groot is en de negatieve kosten van de carry vrij duur zijn.

Beleggingstrategiën van de maand

Lees meer

Absolute
Return
News

Read all articles