202207-eq-nl-1.PNGEuropese aandelen: consumentenvertrouwen kalft af

De wereldwijde aandelenmarkten zijn in juni verder gecorrigeerd, met een rendement over het eerste halfjaar dat het slechtste was in meer dan vijftig jaar (voor ontwikkelde markten). De Fed heeft er geen twijfel over laten bestaan dat de inflatie bekampen hun eerste prioriteit is, ook al zou dat tot een recessie kunnen leiden. Zo'n harde landing heeft beleggers de stuipen op het lijf gejaagd, en hen ertoe aangezet hun aandelenposities af te bouwen. Bovendien is de oorlog in Oekraïne nog steeds aan de gang, wat niet alleen menselijk leed veroorzaakt, maar ook de voedsel- en energieprijzen onder druk blijft zetten.

 

Ook in Europa is het consumentenvertrouwen dramatisch gedaald. Het grootste risico voor de Europese economie is de vermindering van de gasleveringen uit Rusland, die de prijzen aanzienlijk heeft opgedreven en de vrees doet ontstaan voor regelrechte tekorten en rantsoenering als deze situatie aanhoudt. Gastekorten zouden ernstige gevolgen kunnen hebben voor de Europese economie. Zelfs zonder gasrantsoenering zijn de conjunctuurenquêtes aan het verzwakken.

In Europa hebben de groeiaandelen het de voorbije vier weken beter gedaan dan valueaandelen. Deze outperformance kwam vooral van Large Caps. De beste stijlprestaties kwamen op het conto van Growth Large Caps, terwijl de slechtste categorie Value Small Caps was.

 

Wat de sectoren betreft, was deze keer de Energiesector de slechtst presterende sector over de laatste vier weken. Ongerustheid in verband met de economische vertraging heeft het aanbodtekort naar de achtergrond verdrongen.

 

Als we naar de andere sectoren kijken, waren de best presterende basisconsumptiegoederen en Gezondheidszorg. Anderzijds waren Materialen de op één na slechtste performer na de Energie sector, gevolgd door IT, Industrie en Financials.

 

We hebben besloten om Technologie te upgraden (van 0 naar +1) op 24 juni. De sector is sinds het begin van het jaar met ongeveer 30% gedaald en de instapniveaus worden weer interessant: de 10-jarige rente in de VS stabiliseert, de winsten bleven sterk in het eerste kwartaal en de prognoses van de bedrijven zijn voorzichtig optimistisch, er zijn weer aantrekkelijke waarderingen, langetermijnfactoren, enz.

Geprefereerde marktsegmenten: we hebben momenteel een lichte voorkeur voor softwarebedrijven. Dit marktsegment is iets minder cyclisch en hangt minder af van het consumentenvertrouwen. In dat opzicht zijn wij wat voorzichtiger met halfgeleiders die meer afhankelijk zijn van het gedrag van de consument.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de IT-sector opnieuw sterk zal gaan presteren, al is het niet onmogelijk dat we nog enige volatiliteit zullen zien bij de bekendmaking van de tweedekwartaalresultaten. Ondanks enkele tijdelijke hobbels beschouwen wij de huidige niveaus toch als een aantrekkelijk instapniveau.

 

Wij hebben Banken op neutraal gezet (van +1 naar 0) en daarmee Financials (van +1 naar 0).

 

Nu de Spaanse premier een nieuwe belasting op grote financiële instellingen heeft aangekondigd om in de komende twee jaar 1,5 miljard euro op te halen, gaan wij ervan uit dat dit alleen de banken zal treffen. Indien deze belasting eenmalig blijft, is dit voor de sector beheersbaar, vooral in een klimaat van stijgende rentevoeten: zij zou slechts 3% van de waardering van zuiver Spaanse banken beïnvloeden.

Dit is echter een zeer negatief signaal voor beleggers. Na de uitlatingen van de Poolse premier over een mogelijke bankentaks en de studie van de ECB om de winsten van banken op TLTRO te beperken, geloven aandeelhouders misschien opnieuw dat de overheden en toezichthouders de winsten van banken niet naar hen zullen laten terugvloeien.

Vandaar, en ondanks de zeer aantrekkelijke waarderingen, nemen we liever een meer voorzichtige en neutrale visie in op de sector.

202207-eq-nl-2.PNG202207-eq-nl-3.PNG

Amerikaanse aandelen: recessievrees leidt tot correctie

De Amerikaanse markten blijven meedeinen op de evolutie van zowel de inflatiecijfers als de rentevoeten. Hoewel de verwachte koers-winstverhouding van de Amerikaanse markt weer in lijn is met zijn langetermijnmediaan, blijven wij niettemin voorzichtig.

 

Negatieve winstherzieningen tijdens het resultatenseizoen dat aan de gang is, zijn niet uitgesloten. De consensusverwachtingen gaan nog steeds uit van een hoge eencijferige winstgroei, terwijl de huidige economische situatie grosso modo meer aansluit bij een winstgroei tussen 0% en 5% die ook zal worden beïnvloed door een sterkere Amerikaanse dollar.

 

In dit verband hebben wij besloten een evenwichtige aanpak te handhaven met de gezondheidszorg als onze voornaamste sectorconvictie.

 

Geleidelijk toenemende blootstelling aan IT

 

Ondanks het moeilijke economische klimaat en de onzekerheid die blijft, denken wij echter dat het ergste voor Amerikaanse aandelen achter de rug is. Dankzij dit standpunt konden wij de score voor informatietechnologie geleidelijk beginnen te verhogen van neutraal eind vorige maand tot +1. Hoewel het winstseizoen dat nu loopt nog voor enige volatiliteit kan zorgen, beginnen de rugwinden van de sector af te nemen:

 

  • De Amerikaanse 10-jarige rente stabiliseert rond de 3%, terwijl stijgende rentevoeten voor beleggers een belangrijke reden zijn geweest om hun blootstelling aan de sector te verminderen.
  • De winstcijfers van de sector waren in het eerste kwartaal nog steeds sterk en de prognoses van de bedrijven zijn voorzichtig optimistisch. Zelfs bedrijven die het kwartaal eind mei afsloten, zagen geen noemenswaardige verstoring van de eindvraag.
  • De waarderingen zijn opnieuw aantrekkelijk en vooral wanneer we naar de individuele bedrijven kijken, zien we een interessant opwaarts potentieel, zelfs met erg voorzichtige veronderstellingen inzake omzetgroei en marges. Ook in vergelijking met de markt zijn ze aantrekkelijker geworden, vooral wanneer men de superieure winstgroei van de sector in aanmerking neemt.
  • De langetermijnfactoren van de sector blijven overeind. De sector zal blijven profiteren van technologische doorbraken, investeringen in klimaatverandering en, in mindere mate, demografische trends. Langetermijnbeleggers kunnen profiteren van de huidige zwakte van de sector om hun blootstelling in IT geleidelijk op te bouwen.
  • Geprefereerde marktsegmenten: wij hebben momenteel een lichte voorkeur voor softwarebedrijven. Dit marktsegment is iets minder cyclisch en hangt minder af van het consumentenvertrouwen. In dat opzicht zijn wij wat voorzichtiger met halfgeleiders die meer afhankelijk zijn van het gedrag van de consument.

 

Met dit in het achterhoofd vinden wij de huidige niveaus aantrekkelijk om onze blootstelling aan informatietechnologie geleidelijk te verhogen.

image0e7s.png202207-eq-nl-5.png

Groeilanden: afnemende tegenwind.

Juni bleef een volatiele maand voor wereldwijde aandelen, maar relatief minder voor de groeilanden. Terwijl de MSCI World met -8,6% daalde, corrigeerde de MSCI EM met -7,1%, wat bijdroeg tot een kleine relatieve outperformance. De veerkracht kwam grotendeels uit China, waar na maanden van negatief nieuws wat optimisme opdook toen de Covid-lockdowns werden versoepeld en de regering budgettaire stimulusmaatregelen aankondigde om de consumptie te stabiliseren. Terwijl de inflatiezorgen en de verkrappende liquiditeitsvoorwaarden de Aziatische markten ex-China zorgen bleven baren, herstelden Chinese aandelen na de forse correctie van de voorbije maanden en boekten in juni een rendement van +5,7% in USD. De beste sectoren in China waren basisconsumptiegoederen, duurzame producten en de industrie, terwijl defensieve sectoren zoals telecom, nutsbedrijven en energie ondermaats presteerden.

De Aziatische markten buiten China, met inbegrip van Zuid-Korea en Taiwan, vielen fors terug wegens de vrees voor een vertraging van de wereldwijde vraag naar consumententechnologie en een voorraadcorrectie op de halfgeleidermarkten. Het gevolg was dat de Noord-Aziatische markten van Korea en Taiwan, waar veel technologie wordt gebruikt, met respectievelijk -16,5% en -15,3% corrigeerden. India, traditioneel een meer op de binnenlandse markt gerichte markt, kreeg ook te maken met tegenwind van inflatiedruk en stijgende rentevoeten die op de waarderingen wegen, zelfs toen de Indiase centrale bank onverwachte renteverhogingen aankondigde om de vraag af te koelen.

Naarmate de bezorgdheid over de wereldwijde vertraging en de vrees voor een recessie toenam, corrigeerden de grondstoffenprijzen, van metaal tot energie. De met grondstoffen gecorreleerde markten, waaronder Brazilië (-19,3%) en de bredere Latijns-Amerikaanse markten (-17,1%), gaven eveneens een groot deel van hun eerdere winsten prijs. Na de verkiezingsoverwinning van de linkse leider Gustavo Petro gingen de Colombiaanse aandelen fors lager (-29,6%).

 

Regio's met positieve visie:

 

Mexico: we blijven positief:

De regio zal naar verwachting blijven profiteren van het herstel in de VS, diversificatie van de toeleveringsketen enz. We blijven positief, maar selectief.

 

Handhaaf ASEAN op overwogen (+1):

In tegenstelling tot vroegere economische cycli zijn de belangrijkste economieën van de ASEAN (Zuidoost-Azië) vanuit macro-oogpunt beter gepositioneerd en kunnen zij vanuit geopolitiek oogpunt als veilige havens worden beschouwd. Ze profiteren van inspanningen om de bevoorradingsketen te diversifiëren, met als bijkomend potentieel een volledige heropening van de economie.

 

Sectoren met positieve visies:

 

Handhaaf basisconsumptiegoederen op overwogen (+1):

In het licht van de aanhoudende geopolitieke onzekerheid houden we defensieve basisconsumptienamen op overwogen. We geven echter de voorkeur aan retailers en distributeurs boven verpakkers en fabrikanten, die nog steeds te maken kunnen krijgen met uitdagingen als gevolg van stijgende grondstoffenprijzen.

 

Telecom- en communicatiediensten blijven overwogen (+1):

Als defensieve sector bij toenemende geopolitieke onzekerheid hebben wij Telecom vorige maand geüpgraded naar overwogen, en wij handhaven dat standpunt.

 

Blijvend positief voor Farma (+1):

Wij handhaven onze positieve visie op de farmasector als defensieve sector in tijden van hoge volatiliteit, maar ook als structurele begunstigde van stijgende uitgaven voor gezondheidszorg.

 

Blijvend positief voor Kapitaalgoederen (1):

Blijven de mogelijke stijging van de inputkosten en de daaruit voortvloeiende druk op de marges voor kapitaalgoederen opvolgen, maar blijven positief gezien de mogelijke terugkeer van de (fiscale) infrastructuuruitgaven in China en de VS.

 

Tegen de achtergrond van een vertragende wereldeconomie en weinig tekenen van een afkoelende inflatie, blijven de vooruitzichten voor wereldwijde aandelen eerder voorzichtig. Voor de opkomende markten ziet het plaatje er echter relatief optimistischer uit: China, het land met het grootste gewicht in de index, vertoont de eerste tekenen van herstel als gevolg van de versoepeling van de mobiliteitsbeperkingen, het ondersteunende begrotingsbeleid en de relatief gunstige regelgeving. Indien China zijn officieel vastgestelde bbp-groeidoelstelling van 5,5% voor 2022 zou halen, dan zou het grootste deel daarvan in de tweede helft van het jaar moeten komen, waardoor de kans op verdere beleidsondersteuning toeneemt. Ook vanuit waarderingsoogpunt hebben Chinese aandelen bij de huidige waarderingen niet te kampen met zo'n sterke tegenwind van stijgende rentevoeten als sommige andere opkomende groeimarkten zoals India. Als gevolg daarvan is de strategie overwogen geworden in China, en houden wij vast aan onze voorkeur voor binnenlandse A-aandelen, waar wij veel meer thematische groeikansen zien dan in offshore H-aandelen. Meer in het algemeen blijft de strategie inzetten op een evenwichtige blootstelling aan duurzame groeibedrijven met een redelijke waardering en gedekt door solide kasstroomrendementen, aangevuld met een lichte defensieve klemtoon in sommige markten.202207-eq-nl-6.png202207-eq-nl-7.png