Europese aandelen: bijzonder positieve winstherzieningen

EQ_nl_1.PNGDe wereldwijde aandelenmarkten stegen in april tot nieuwe historische hoogtepunten. Zowel het heel sterke Q1-bedrijfsresultatenseizoen als het aanhoudend versoepelende beleid van de Fed stuwde de aandelenmarkten naar ongekende hoogtepunten. In talrijke regio's geraakt de Covid-19 pandemie stilaan onder controle dankzij grootschalige vaccinatiecampagnes. Daardoor zijn beleggers nog optimistischer geworden. Dankzij die ontwikkeling zijn talrijke waarnemers optimistisch geworden over een sterk economisch herstel. De inflatiecijfers worden met argusogen opgevolgd in combinatie met het aanhoudend versoepelende beleid van de meeste centrale banken, wat zorgt voor enige opwaartse druk op de langetermijnrentes.

Europese aandelen sloten april af met winst. De Europese landen bekampten met wisselend succes de recente uitbraken van Covid-19, maar het aantal besmettingen in de regio evolueert in de goede richting. Er wordt in steeds hoger tempo gevaccineerd, en dat is een goede zaak. Daardoor mogen we nu echt hopen dat het economische herstel zich in het tweede kwartaal zal doorzetten. De groei zal naar verwachting pieken in het derde kwartaal, wanneer de beperkingen worden versoepelend.

In de EU-landen, waar de druk op de ziekenhuizen steeds verder afneemt, is er maar weinig reservecapaciteit. Zo heeft 25 % van de EU-bevolking ten minste één dosis gekregen, en is 10 % volledig gevaccineerd. In het huidige tempo zou 70 % van de bevolking tegen oktober 2021 gevaccineerd moeten zijn.

De eurozone-economie kromp in het eerste kwartaal met 0,6 %, maar ondanks aanhoudende maatregelen om het virus in te dammen, zijn er tekenen dat de economie in april opnieuw met groei heeft aangeknoopt. Nu het normale leven in zicht is, zijn consumenten optimistischer geworden en is de vertrouwensindicator in april sterker gestegen dan verwacht. Ook de uitgaven hebben erg goed stand gehouden tijdens de moeilijke winter. De kleinhandelsverkopen in februari waren slechts 2,9 % lager dan een jaar geleden.

De inflatie in de eurozone blijft beperkter dan in de VS. Uit schattingen voor april blijkt immers dat de algemene inflatie op jaarbasis is gestegen tot 1,6 %, maar de kerninflatie blijft beperkt tot 0,8 % stijging jaar op jaar. De voorzitster van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, heeft erkend dat de eurozone en de VS in een andere fase zitten voor wat de economische en inflatieverwachtingen betreft. Daarom loopt het beleid van de ECB niet samen met dat van de Fed, wat doet vermoeden dat de ECB haar obligatieaankopen waarschijnlijk trager zou afbouwen dan de Fed. De eurozone blijft nu duidelijk achter op de Amerikaanse economie.

Ondanks een zwakke eerste jaarhelft van 2021 verwachten we dat het bbp in 2021 met 4,6 % zal groeien en dus tegen het eind van het jaar opnieuw dicht tegen zijn trendniveau zal aanleunen. Hoewel het herstel vertraging oploopt, zou het in de tweede jaarhelft wel op kruissnelheid moeten komen. Tegen dan moet het grootste deel van de bevolking ingeënt zijn. Bovendien zou een overschot aan spaartegoeden en hoog beschikbaar inkomen in de meeste EU-landen eind 2020 het herstel moeten aanzwengelen zodra de sociale afstandsmaatregelen zijn opgeheven.

De bijzonder positieve winstherzieningen in de eurozone in Q1 2021 liggen in lijn met de normalisatie van de economie die aan de gang is. Die opwaartse herzieningen waren al gedeeltelijk ingeprijsd door de markt, aangezien het herstel van Europa duidelijk achterblijft op dat van de VS. In zekere zin lijken die goede resultaten eerder de marktrally te bevestigen, dan dat ze een verdere opwaartse beweging kunnen stimuleren.

Op basis van onze ROE vs. koers/boekwaarde matrix blijven sectoren zoals financiële waarden en basisconsumptiegoederen bijzonder aantrekkelijk. Anderzijds lijken duurzame consumptiegoederen, industriële waarden en IT erg duur te zijn. Dat is een teken dat de cyclische rotatie nu stilaan op zijn laatste benen loopt.

Qua sectoren presteerden materialen, basisconsumptiegoederen en financiële waarden het best. Financiële waarden reageerden op natuurlijke wijze op stijgende rentes, terwijl grondstoffen reageerden op betere groei/vraag en natuurlijke manieren zijn om zich in te dekken tegen inflatie. IT, nutsbedrijven en energie presteerden echter het zwakste, omdat de valuetrend in april op zijn elan doorging en we zagen dat cleantech en IT verder gedumpt werden. Tenslotte blijven beleggers erg weinig beleggen in de energiesector ondanks de aantrekkelijke waardering, wat waarschijnlijk te wijten is aan de structurele uitdagingen waarmee de sector kampt.

Sinds de meest recente bijeenkomst van het comité hebben de meeste van onze scores hun vruchten afgeworpen. Onze beste bijdragen waren afkomstig van onze onderwogen posities in auto's & onderdelen. Volgens ons zijn de waarderingen veel te hoog (rotatie is al 6 maanden aan de gang), en zullen de OEM's door de megatrends in de sector (elektrificatie, zelfrijdende auto's, enz.) grote investeringen moeten doen, die op hun winstmarges zullen wegen. Bijgevolg kunnen we de waarderingen die dicht tegen pre-Covid niveaus liggen niet rechtvaardigen. Anderzijds heeft onze onderwogen positie in luxegoederen ons parten gespeeld.

Ondanks de volatiele aandelenmarkten zal onze positionering de komende maanden opnieuw gericht zijn op de groei/kwaliteit beleggingsstijl, door meer te profiteren van aantrekkelijkere waarderingen. We zullen op zoek gaan naar economische segmenten die de komende jaren zullen versnellen tegen de achtergrond van nieuwe regelgeving, op ESG-vlak of elders, en innovatie. Tenslotte is value nu de 'pain trade', want de rotatie is nu al bijna zes maanden aan de gang. Wanneer we mogen vertrouwen op patronen, of ernstiger, op onze monitoringtools en waarderingsmodellen, dan naderen we het einde van de rotatieperiode.

Alle onze scores blijven ongewijzigd.

Daarom blijven onze scores voor financiële waarden en banken op +1 staan. Na de sterke rally sinds het begin van het jaar en sinds begin november blijft de sector aantrekkelijk, maar is de verhouding tussen risico en opbrengst nu minder aantrekkelijk. Die rotatie duurt nu al bijna zes maanden.

We behouden onze neutrale score voor verzekeringen. Winstnames, minder aantrekkelijke waardering na een stijging van zes maanden en hoge meeropbrengsten. Rentes op Amerikaanse obligaties onder druk. De markt heeft teveel posities.

We behouden onze negatieve score voor auto's & onderdelen en duurzame consumptiegoederen. Door de megatrends in de sector (elektrificatie, zelfrijdende auto's, enz.) zullen de OEM's grote investeringen moeten doen, die op hun winstmarges zullen wegen.

We houden onze score voor nutsbedrijven op -1 na de ondermaatse prestaties van de sector sinds het begin van het jaar. We blijven weliswaar onderwogen, maar in mindere mate omdat het ESG-plan van Biden de vraag naar hernieuwbare capaciteit aanzwengelt.

We houden onze score voor basisconsumptiegoederen (voeding & drank en huishoudelijke & persoonlijke verzorgingsproducten) op +2 omdat de sector erg aantrekkelijk gewaardeerd is tegen een laag risico. De sector is van hoge kwaliteit en presteert superieur op lange termijn. Bovendien heeft hij de afgelopen vier maanden meer verloren dan de meeropbrengst waarvoor de Covid-19 crisis had gezorgd. Tot slot zijn veel portefeuilles onderwogen in de sector ten opzichte van de benchmark en in historisch perspectief.

EQ_nl_2.PNG

 

Amerikaanse aandelen: groeiaandelen opnieuw in het voetlicht

De Amerikaanse aandelenmarkten sloten de maand af met winst. Nadat value verschillende maanden superieur had gepresteerd, kwamen groeiaandelen in april opnieuw op de voorgrond te staan. De VS, die traditioneel meer gericht zijn op groei, presteerden aanzienlijk beter dan Europa en de groeilanden.

Het American Jobs Plan van 2,3 biljoen dollar is bedoeld om te investeren in de infrastructuur van het land, terwijl het American Families Plan ten beloop van 1,8 biljoen dollar wil zorgen voor een eerlijker herstel. Talrijke belastingaftrekken uit de Rescue-wet worden uitgebreid of worden permanent. De plannen omvatten voorstellen om de vennootschapsbelasting, de hoogste marginale belastingvoeten en de vermogenswinstbelasting te verhogen om de uitgaven te bekostigen. Hoewel de goedkeuring van het reddingsplan door het Congres vrij vlot verliep, zullen de verdere plannen waarschijnlijk op meer tegenkanting stuiten. Er zullen waarschijnlijk compromissen moeten worden gesloten over zowel de uitgaven- als de belastingvoorstellen om die wetsvoorstellen erdoor te krijgen.

Nu de vaccins goed vlot worden uitgerold en de Covid-19-besmettingen over het algemeen onder controle zijn, begint de Amerikaanse consument zijn schade in te halen als de economie heropent. Consumenten zijn vol vertrouwen nu zij in 2020 ongeveer 8 % van het bbp méér hebben gespaard dan wat huishoudens normaal sparen, in combinatie met de stimuluscheques van 1.400 dollar van de regering-Biden. De vertrouwensindicator van de Conference Board is in april fors hersteld van 109,0 naar 121,7.

De meeste binnenlandse vraagcomponenten zaten in Q1 in een opwaartse trend. De ISM-enquêtes van april zijn teruggevallen van een erg hoog niveau, maar wijzen nog altijd op een aanhoudende verbetering. De rentestijging sinds het begin van het jaar zou geleidelijk op de investeringen in woningen moeten afremmen, terwijl de bedrijfsinvesteringen de komende maanden naar verwachting sterk zullen groeien. Een tekort aan arbeidskrachten en productiemiddelen blijft de groei in de maakindustrie afremmen.

De inflatie zal naar verwachting een heel stuk boven de 2 % uitkomen in 2021 alvorens in 2022 weer terug te vallen. Aangezien de helft van de kerninflatie amper verband houdt met de cyclus, zal de inflatoire druk waarschijnlijk geen lang leven beschoren zijn.

We verwachten dat het bbp in 2021 met 6,8 % zal groeien na een krimp met 3,5 % in 2020. Ons scenario stelt dat het grootste deel van de bevolking tegen de zomer van 2021 ingeënt zal zijn, waardoor de social distancing geleidelijk kan worden opgeheven. Budgettaire maatregelen zetten het herstel kracht bij.

De VS is de duurste regio met een gemiddelde koers-winstverhouding van 22,5. De regio ligt conjunctureel gezien voor op Europa, de groeilanden, het VK en Japan dankzij zijn krachtdadige vaccinatiecampagne.

Op basis van onze ROE vs. koers/boekwaarde matrix blijven sectoren zoals financiële waarden en basisconsumptiegoederen erg aantrekkelijk. Anderzijds lijken cyclische sectoren zoals duurzame consumptiegoederen, industriële waarden en vastgoed erg duur te zijn. Dat is een teken dat de cyclische rotatie nu stilaan op zijn laatste benen loopt. Verrassend genoeg lijkt IT redelijk gewaardeerd.

Wanneer we kijken naar de sectoren presteerden vooral energie, financiële waarden en materialen (goed resultatenseizoen) superieur. IT daarentegen presteerde ondermaats. Financiële waarden reageerden op natuurlijke wijze op stijgende rentes, terwijl grondstoffen reageerden op betere groei/vraag en natuurlijke manieren zijn om zich in te dekken tegen inflatie. IT daarentegen presteerde in lijn met de opwaartse druk op de langetermijnrente.

Sinds het meest recente comité hebben al onze scores hun vruchten afgeworpen. Onze beste bijdrage komt van onze sterk overwogen positie in banken, ondersteund door de opwaartse druk op de inflatie en rentevoeten. Gezondheidszorg heeft sterk bijgedragen tot onze prestaties, omdat de sector vanuit historisch oogpunt vrij goedkoop is (koers-winstverhouding), ondanks een gemengd winstseizoen omdat de geneesmiddelenvoorraden van het eerste kwartaal van 2020 door de pandemie in China een hoog basisniveau hebben gecreëerd. Tenslotte heeft onze score van +1 voor materialen ook een forse meeropbrengst opgeleverd door de stijgende grondstoffenprijzen.

Ondanks de opwaartse druk op inflatie en langetermijnrente zijn we ervan overtuigd dat de meeropbrengst van de valuestijl geen lang leven beschoren is. We zijn er immers van overtuigd dat de kwaliteit/groei stijl op middellange/lange termijn superieur zal presteren. Value is nu de 'pain trade' omdat de rotatie al voor een groot deel achter de rug is.

Bijgevolg hebben we onze score voor materialen verlaagd van +1 naar +0. Een ongunstige risico/opbrengstverhouding, hoge waarderingen en de grondstoffenprijzen zijn volgens ons nu te hoog, de meeste grondstoffen noteren nu hoger dan vóór de pandemie.

Ondanks hun recente meeropbrengst blijven we sterk overwogen in banken, omdat de sector een goede inflatiebescherming biedt.

We behouden onze neutrale score voor de IT, want het is nog te vroeg om onze blootstelling te verhogen. Dat is echter een zuiver tactische beslissing omdat we op middellange en lange termijn erg positief blijven, maar de stijgende 10-jarige rente hebben ons ervan overtuigd om op korte termijn onze score te verlagen. Dat is echter een echte neutrale positie die ver verwijderd is van 'verkopen', omdat de winsten goed waren en, nogmaals, de sectorelementen (innovatie, IT-infrastructuur, 5G, halfgeleiders) geweldig goed zijn.

We behouden onze neutrale score voor basisconsumptiegoederen van -1 tot neutraal, omdat de sector zwakker heeft gepresteerd door de evolutie van de 10-jarige rente en de waarderingen te laag zijn om onderwogen te blijven.

EQ_nl_3.PNG

 

Groeilanden: voorzichtige markten

April was een relatief onbewogen maand voor de groeilandenaandelen. De benchmarkindex is ten dele hersteld ten opzichte van vorige maand en boekte in april een winst van 2,4 %, ten opzichte van een rendement van 4,2 % voor de MSCI World. Nu de rente op Amerikaanse schatkistpapier wat is teruggevallen, is de correctie van de Amerikaanse dollar gunstig gebleken voor de prestaties van de groeilanden. De situatie op de opkomende markten bleef echter precair, met een grootschalige Covid-19 uitbraak in landen zoals India, Thailand en Brazilië. Het trage tempo waarin er in de groeilanden wordt gevaccineerd, zorgde al evenmin voor een sneller herstel.

Taiwan behoorde in april tot de best presterende markten (+7,7 %), waarbij de TWSE een recordstand bereikte. Chinese aandelen wonnen wat terrein en boekten een rendement van 1,3 % (USD), waarbij de sterke bedrijfswinsten de waarderingen ondersteunden. India presteerde ondermaats (-1,0 %) door oplopende COVID-19-besmettingen die beleggers doen vrezen dat het economische herstel ontspoort. Latijns-Amerika presteerde superieur en boekte afgelopen maand een winst van +3,2 % en Brazilië schitterde met een opbrengst van +5,8 %, terwijl Chili 9,6 % terugviel omwille van de politieke onzekerheid.

Aangezien de dollarindex met 2,1 % daalde, zetten de grondstoffen hun opmars verder. De S&P Metals Index steeg in de loop van de maand met 9,8 %, waarbij ijzererts, staal, koper en nikkel alle dubbelcijferige winsten opleverden.

Qua strategie hebben we onze upgrade van vorige maand van neutraal naar +1 bevestigd, omdat de aanhoudende stijging van value en het herstel in de VS in het voordeel moeten spelen van Mexico – bedenking over cyclische waarden versus ESG-criteria.

We hebben onze score voor opkomend Europa verhoogd van -1 naar neutraal dankzij de aantrekkende groei – vaccinaties/Covid – Europa – grondstoffen. Aandelenselectie blijft echter essentieel. We behouden onze rating voor Brazilië, want de markt staat nog altijd onder druk door politieke onzekerheid en Covid, maar dat is nog steeds een markt met een hefboom op grondstoffen, waarde- en cyclische aandelen; de markt lijkt oververkocht – aandelenselectie / ESG is een uitdaging. We behouden onze neutrale score voor ASEAN, Covid beïnvloedt ook de heropening in ASEAN, de regio profiteert niet ten volle van de wereldwijde groei en het herstel van value. We behouden ook onze (licht verlaagde) neutrale score voor India na de recente zwakte wegens de ernstige opflakkering van Covid, de waarderingen en het muntrisico – hoewel de Covid-situatie nog altijd ernstig is en te weinig wordt gerapporteerd, lijkt de markt te stabiliseren. We behouden onze neutrale score voor Taiwan, maar blijven positief over technologie – enige voorzichtigheid wegens de forse rally (waarderingen), de halfgeleiders die uittoppen, Covid en het toenemende geopolitieke risico.

We blijven overwogen (+1) in materialen wegens het sterk positieve momentum - maar enig risico op winstnemingen op korte termijn valt niet uit te sluiten.

We behouden onze neutrale score voor gezondheidszorg. Op lange termijn echter potentieel voor een upgrade na een zwakkere periode.

We blijven overwogen in halfgeleiders & uitrusting op basis van een sterk positief momentum – maar enig risico voor winstnemingen op korte termijn valt niet uit te sluiten.

Tenslotte behouden we een evenwichtige portefeuille en combineren value/cyclische waarden en bedrijven die profiteren van de heropening van de economie met kwalitatieve groeibedrijven en -sectoren (technologie, gezondheidszorg, duurzame verbruiksgoederen) en willen zo de portefeuille enigszins beschermen tegen winstnemingen op meer rentegevoelige aandelen en groeiaandelen met een langere duratie, die tegen het eind van de maand met verkoopdruk af te rekenen hadden. Qua stijlen hebben we daardoor een beter evenwicht tussen groei en value en verlagen we de focus op momentum als financieringsbron, ondanks onze positieve kijk op langere termijn.
EQ_nl_4.PNG
EQ_nl_5.PNG